Agenda

0358b59a-5747-4035-a3f0-13ee1cfc571f
22 januari
Training 'U én uw VMSD in positie', 22 januari en 5 februari (VOL!)
23 januari
Onderhandelingen Cao Hidha
25 januari
Bestuur LAD
30 januari
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
31 januari
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

 Nieuws

16.01.2018
Hulp nodig bij belastingaangifte? Maak gebruik van onze Belastingservice
Als LAD-lid kunt u gebruikmaken van de LAD- Belastingservice, waarbij u tegen een aantrekkelijk tarief het invullen van uw aangiftebiljet (en eventueel dat van uw partner) kunt uitbesteden. Wilt u hier gebruik van maken? Geeft u zich dan vóór 23 februari 2018 op. lees verder
15.01.2018
Nieuw LAD-magazine!
Wat is de meerwaarde van een innovatieprofiel in de medische vervolgopleidingen? Wat is de laatste stand van zaken van de AMS? En wat heeft de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek tussen arts en patiënt’ een jaar na de lancering opgeleverd? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan. Bekijk ‘m ook digitaal! lees verder
12.01.2018
Congres over taakherschikking in de zorg
Bij capaciteitsproblemen kan taken herschikken een oplossing zijn. Welke succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er in de eerste- en tweedelijnszorg? Daarover organiseren NAPA, de Federatie Medisch Specialisten en V&VN VS een congres op 1 februari a.s. lees verder
11.01.2018
Gedragsregel 'Nul is de norm' formeel vastgelegd
De regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn vanaf nu formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is een lang bestaande set ongeschreven regels geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren.lees verder
10.01.2018
Specialisme van voorkeur beïnvloedt werktevredenheid
Artsen die zijn opgeleid in het specialisme van hun eerste voorkeur, zijn meer tevreden over hun werk dan collega’s die er niet in slaagden de gewenste opleiding te volgen. Dat is de belangrijkste conclusie die arts/bedrijfskundige Lodewijk Schmit Jongbloed trekt in het onderzoek waarop hij onlangs promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.lees verder
10.01.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start
Op 9 januari zijn de cao-partijen voor de Cao UMC voor een soort aftrapbijeenkomst bijeen geweest. Er is informatie uitgewisseld over een aantal feiten en cijfers van APG en over het generatiebeleid. Afgesproken is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao op 8 februari starten. lees verder
4.01.2018
Salarisinformatie Cao VVT 2018
In de salarisinformatie Cao VVT 2018 zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de CAO VVT jaarlijks worden aangepast. lees verder
2.01.2018
Hoge werkdruk op SEH
Veertig procent van de SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen voelt zich emotioneel uitgeput en heeft last van de hoge werkdruk. Dat blijkt uit een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp van 19 ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting IZZ en het Amphia Ziekenhuis. De LAD maakt deel uit van de adviesraad van het project. lees verder