Agenda

d1c51d33-d058-4b2a-ab0f-76c4c9ee9680
27 maart
Onderhandelingen Cao SBOH
29 maart
Onderhandelingen Cao VVT
3 april
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
4 april
Onderhandelingen Cao VVT
5 april
Ledenraad LAD

 Verslagen buitenlandse co-schappen