Agenda

4313183c-0df6-4738-b5d9-d7417986524f
1 juni
Bestuur LAD
16 juni
Ledenraad LAD
6 juli
Bestuur LAD
7 september
Bestuur LAD
12 oktober
Bestuur LAD

 Nieuws

24.05.2017
Constructief overleg Cao Jeugdzorg
LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben op dinsdag 23 mei opnieuw onderhandeld met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De onderhandelingen verliepen in een dusdanig constructieve sfeer dat LAD/FBZ verwacht binnenkort tot overeenstemming te komen.lees verder
24.05.2017
Nog geen akkoord voor Cao Gehandicaptenzorg
Nadat de cao-onderhandelingen vorige week vertraging opliepen, werd op 23 mei weer verder onderhandeld met werkgeversorganisatie VGN over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Het is helaas nog niet gelukt om een akkoord te bereiken. Goed nieuws is wel dat de vier werknemersorganisaties die bij deze cao betrokken zijn, sinds gisteren weer gezamenlijk aan tafel zitten. lees verder
24.05.2017
Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ
LAD/FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ. lees verder
22.05.2017
Jaarverslag 2016: samenwerken is het sleutelwoord
3.000 nieuwe leden, 5 cao-akkoorden, bijna 80 sociaal plannen en 2.700 afgehandelde individuele vragen/dossiers: dat 2016 een bewogen jaar was voor de LAD, laat het jaarverslag zien, dat dit jaar in een geheel nieuwe opzet is verschenen.lees verder
19.05.2017
Vertraging bij cao-onderhandelingen Gehandicaptenzorg door koerswijziging CNV
FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en LAD/FBZ zijn verbaasd over de opstelling van ‘collega’-vakbond CNV tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. CNV frustreert de onderhandelingen door op het laatste moment met een eigen voorstel te komen. lees verder
17.05.2017
Constructief overleg Cao GGZ
Op 8 en 9 mei kwamen de cao-partijen voor de Cao GGZ opnieuw bij elkaar om te onderhandelen over een nieuwe cao. Er werd onder andere gesproken over duurzame inzetbaarheid en gezonde roosters, met regelmaat en voorspelbaarheid. lees verder
16.05.2017
LAD-leden stemmen in met Cao NU
Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Ook de leden van de andere werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie VSNU hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze loopt van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017.lees verder
16.05.2017
Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen
Nadat het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastliep, zijn werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 op 15 mei opnieuw in overleg gegaan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze bereikten diezelfde avond een principeakkoord voor een nieuwe cao.lees verder
3.05.2017
Principeakkoord nieuwe Cao Arbo Unie
De LAD en andere werknemersorganisaties (FNV, CNV Dienstenbond en De Unie) hebben op 6 april met Arbo Unie een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao, die geldt voor bedrijfsartsen in dienst van Arbo Unie. De cao-partijen hebben de financiële ruimte benut voor een maximale structurele loonsverhoging.lees verder
2.05.2017
Met de cao-app VVT zijn alle cao-afspraken nu snel bij de hand!
Met de nieuwe gratis app hebben werknemers en werkgevers in de VVT op hun mobiele telefoon of tablet snel en handig alle afspraken in de nieuwe Cao VVT 2016-2018 bij de hand. Cao-partijen ontwikkelden de app zodat de cao-afspraken op een eigentijdse en snelle manier geraadpleegd kunnen worden. lees verder
26.04.2017
Eerste stap voor gedragscode gebruik medische databanken
Op Europees niveau hebben artsen een eerste stap gezet naar een gedragscode over het ethisch gebruik van data uit medische databases en biobanks. Artsenorganisatie CPME (Comité Permanent des Médecins Européens) nam tijdens haar voorjaarsvergadering het standpunt over van de World Medical Association. lees verder
20.04.2017
LAD/FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten
Omdat de onderhandelingen over een nieuwe Cao Ziekenhuizen begin april vastliepen, hebben de vier betrokken werknemersorganisaties zich afgelopen week beraden op het vervolg. Inmiddels hebben NU’91, FNV en CNV acties in de ziekenhuizen aangekondigd. Net als de andere werknemerspartijen vindt LAD/FBZ dat het bod dat door de NVZ op tafel is gelegd niet voldoende is en behoorlijk beter moet. lees verder
12.04.2017
Cao Gezondheidscentra/AHG: cao-partijen voeren wijzigingen door
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels is ontdekt dat de tekst een aantal fouten bevat en dat enkele artikelen in de nieuwe cao mogelijk onbedoelde effecten hebben. Cao-partijen zijn daarom onlangs enkele wijzigingen in de cao overeengekomen. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2017. lees verder
11.04.2017
Cao Ziekenhuizen: partijen beraden zich op vervolg
Op vrijdag 7 april 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Op 31 december liep de cao voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen af. lees verder
11.04.2017
9 mei: vervolg onderhandelingen voor nieuwe Cao GGZ
Op 4 april 2017 zaten werknemersorganisaties voor de derde keer met de werkgevers om de tafel voor een nieuwe Cao GGZ. Er zijn tal van punten besproken. lees verder
7.04.2017
Nieuw: Verdiepingstraining 'Beter in onderhandelen'
Naast de succesvolle training 'Beter in beeld' gaat de LAD dit jaar ook een verdiepingstraining aanbieden: 'Beter in onderhandelen', U kunt deze (eendaagse) training volgen op 9 november of op 23 november. Wees verzekerd van een plek, en meld u snel aan!lees verder
4.04.2017
Vervolg onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg uitgesteld
Tijdens de zesde onderhandelingsronde op vrijdag 31 maart 2017 is het cao-partijen niet gelukt tot een akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg te komen. Op 31 december 2016 liep de cao voor 160.000 werknemers in deze branche af. lees verder
30.03.2017
Werkdrukafspraken in nieuwe Cao Universiteiten
Werknemersorganisaties FNV, VAWO, CNV en AC/FBZ/LAD hebben samen met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. De LAD raadpleegt haar leden over het akkoord. lees verder
30.03.2017
Lees het nieuwe LAD-magazine
Stop met de ‘verplicht in loondienst’-discussie en gun de zorg rust. Die oproep doen VvAA-directeur Edwin Brugman en LAD-directeur Caroline van den Brekel in het nieuwe LAD-magazine aan een nieuw kabinet. lees verder
30.03.2017
Studenten winnen ‘netwerkgesprekken’ op KNMG Carrièrebeurs
Een volle beursvloer, enthousiaste deelnemers en een interessant programma: de KNMG Carrièrebeurs had alle ingrediënten in zich om aankomende artsen te helpen bij het oriënteren op hun toekomst. De LAD was er ook bij, en verzorgde samen met VvAA en het CarrièreCentrum Zorg een cv-check én bood de deelnemers de kans een netwerkgesprek te winnen met een arts. lees verder
30.03.2017
Leergang medisch leiderschap dit najaar
De LHV Academie biedt dit najaar opnieuw de leergang Medisch Leiderschap aan, die is bedoeld voor huis- en andere artsen. De leergang beslaat zes dagen en heeft tot doel persoonlijke groei te faciliteren.lees verder
24.03.2017
Update onderhandelingen nieuwe Cao GGZ
Tijdens de onderhandelingen van vrijdag 17 maart is een akkoord bereikt over pensioenaftopping in de ggz, een van de speerpunten van LAD/FBZ. Verder is gesproken over het generatiepact en vereenvoudiging van de cao. Nog niet alle thema’s zijn besproken, maar er zijn stappen gezet richting een resultaat.lees verder
21.03.2017
Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord
De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ eind vorige week is een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping. lees verder
14.03.2017
“Verlaging pensioenaftoppingsgrens slecht idee”
De LAD maakt zich grote zorgen over de plannen van een aantal politieke partijen om het pensioenstelsel verder uit te kleden. “De plannen onderstrepen waarom we de afgelopen twee jaar zo’n principieel punt hebben gemaakt van de pensioenaftopping”, benadrukt LAD-directeur Caroline van den Brekel.lees verder
13.03.2017
Zó werkt de zorg
Hoe werkt ons zorgstelsel? Wie is waarvoor verantwoordelijk, welke wetten gelden er en hoe lopen de geldstromen? Dat zijn vragen die het Platform ‘Zó werkt de zorg’ wil beantwoorden. De LAD is een van de platformpartners.lees verder
13.03.2017
Denk mee over inzet nieuwe Cao Hidha
Op 1 juli 2017 loopt de Cao Hidha voor de ongeveer 1.000 Hidha’s in ons land af. In de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe cao bepaalt de LAD haar inzet. Uw input is daarbij onmisbaar!lees verder
7.03.2017
Derde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen: oplossingsrichtingen generatiebeleid verkend
Tijdens de derde onderhandelingsronde op 2 maart jl. hebben cao-partijen waaronder LAD/FBZ opnieuw gesproken over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Zoals vorige keer afgesproken stonden opnieuw de thema’s generatiepact en ORT op de agenda.lees verder
2.03.2017
Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart
Zo’n 1.200 psychiaters uit 32 ggz-instellingen doen op 28 en 29 maart mee aan een 48-uurs zondagsdienst. Met deze tweedaagse actie willen ze duidelijk maken dat werkgevers in de ggz hen niet langer kunnen laten zitten: er moet nu écht iets gebeuren om een oplossing te vinden voor de pensioenaftopping. lees verder
27.02.2017
Nieuw ledenraadslid: Dianne Bosch
Dianne Bosch neemt vanaf 1 maart het stokje over van Sanne Wubbels als vertegenwoordiger van de coassistenten in de LAD-ledenraad. Dianne wist een meerderheid van de stemmen binnen te halen.lees verder
27.02.2017
Gezocht: leden voor onze redactiecommissie!
Vanwege het vertrek van twee redactiecommissieleden zijn we op zoek naar enthousiaste LAD-leden die het leuk vinden om nauw betrokken te zijn bij de totstandkoming van het LAD-magazine. Interesse? Maak dat dan kenbaar bij de redactie!lees verder
27.02.2017
Update onderhandelingen Cao Jeugdzorg
De LAD/FBZ en andere werknemersorganisaties hebben op 22 februari opnieuw onderhandeld met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De betrokken cao-partijen hebben de punten uit de inzet van zowel werkgevers als werknemers besproken.lees verder
27.02.2017
Cao-tekst Apothekers in dienstverband voor 2017 beschikbaar
De definitieve cao-tekst is inmiddels gepubliceerd op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin zijn alle afspraken terug te vinden. Bijvoorbeeld over de afgesproken loonsverhoging, de vergoedingen voor het verrichten van diensten, en het nieuwe budget functiegebonden kosten, maar ook afspraken over veilig en gezond werken. lees verder
21.02.2017
Grote Zorgdebat: meer banen in de zorg
Er valt op 15 maart echt wat te kiezen in de zorg. Of het nu gaat om arbeidscontracten, een stelselwijziging of preventie. Dat bleek tijdens het Grote Zorgdebat waar 10 kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gingen over de toekomst van de zorg. Het debat, dat door 25 zorgorganisaties werd georganiseerd (waaronder de LAD), werd door 1.300 mensen bijgewoond en live uitgezonden via Skipr.nl.lees verder
20.02.2017
Pensioenopbouw apothekers in dienstverband blijft 1,3%
Omdat in de laatste maanden van 2016 de rente steeg is de premie voldoende om de beoogde pensioenopbouw voor apothekers in dienstverband te realiseren. De vaste jaarlijkse verhoging van 1,5% blijft ook behouden. Hierdoor zijn er voor 2017 geen maatregelen nodig.lees verder
9.02.2017
Het Grote Zorgdebat: meld u snel aan
Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Op maandag 20 februari debatteren woordvoerders zorg van tien politieke partijen tijdens het Grote Zorgdebat over dit thema in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld u snel kosteloos aan als u het debat wilt bijwonen!lees verder
9.02.2017
Complexere vragen voor KDC
Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten behandelde vorig jaar circa 2.700 individuele vragen en (juridische) dossiers. De vragen waren complexer van aard dan vorige jaren.lees verder
7.02.2017
Onderzoek naar arbeidsbelasting spoedeisende hulp
Drie umc’s en veertien algemene ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om de psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp te verminderen. De LAD is vertegenwoordigd in de adviesraad van dit project. lees verder
2.02.2017
Schrijf u in voor 'Beter in beeld'
Vanwege het succes in voorgaande jaren biedt de LAD dit jaar samen met VvAA opnieuw de training ‘Beter in beeld’ aan. Dit jaar kunt u de training op maar liefst drie trainingsdagen volgen: 5 april, 18 oktober en 10 november. Interesse? Schrijf u dan snel in!lees verder
2.02.2017
Tweede onderhandelronde Cao Ziekenhuizen in het teken van generatiebeleid
Op maandag 30 januari 2017 was de tweede onderhandelronde over een nieuwe Cao Ziekenhuizen voor de bijna 200.000 werknemers in de ziekenhuizen in ons land. lees verder
2.02.2017
Geen knelpunten meer voor toepassen ‘generatiepact’
Minister Asscher van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het fiscale knelpunt voor de combinatie van vroegpensioen, generatiepact en volledige pensioenopbouw is weggenomen. Eerder dreigde de Belastingdienst een streep door de regeling te halen bij de gemeente Den Haag. lees verder
31.01.2017
Gezocht: Hidha’s die willen meedenken over pensioen
De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de Beroepspensioenvereniging van en voor Huisartsen (BPV) is op zoek naar nieuwe leden. Bent u Hidha en lijkt u het interessant om mee te denken over uw pensioenregeling? Meld u dan aan!lees verder
27.01.2017
Cao-overleg GGZ van start
Het cao-overleg in de GGZ is op 23 januari jl. gestart. Met GGZ Nederland is een aantal procesafspraken gemaakt voor de volgende overlegronde. lees verder
27.01.2017
Laat je cv checken op de KNMG Carrièrebeurs
Als je bent afgestudeerd, volgt het solliciteren naar een baan. Hoe maak je een goed cv? Laat op 25 maart tijdens de KNMG Carrièrebeurs je cv gratis checken bij de stand van de LAD, VvAA en het CarrièreCentrum Zorg.lees verder
27.01.2017
Leergang medisch leiderschap
De LHV Academie biedt dit jaar weer de leergang Medisch Leiderschap aan, die is bedoeld voor huis- en andere artsen. De leergang beslaat zes dagen en heeft tot doel persoonlijke groei te faciliteren, zodat artsen leren hoe ze hun invloed kunnen doen laten gelden in de zorg.lees verder
26.01.2017
Succesvolle bijeenkomst voor aios huisartsgeneeskunde
“Zinvol”, “aan te raden”, maar ook “leuk”: zo typeerden ruim 100 aios huisartsgeneeskunde de informatiedag die VvAA en de LAD op 14 januari organiseerden. Ze konden kiezen uit een breed palet aan workshops, als voorbereiding op hun loopbaan als huisarts.lees verder
26.01.2017
Nieuwe Cao Apothekers in dienstverband voor 2017 een feit: op naar sectorbrede toepassing
Maar liefst 99% van de apothekersleden van de werknemersorganisatie LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe cao voor 2017. Nu de leden in overtuigende meerderheid met de afspraken in het akkoord ingestemd hebben, betekent dit dat de cao per 1 januari 2017 in werking treedt.lees verder
25.01.2017
LAD-leden stemmen in met Cao SBOH
Een overgrote meerderheid van de LAD-leden die als aios huisarts- of ouderengeneeskunde werkzaam zijn voor de SBOH, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao SBOH. Daarmee is de cao een feit en kunnen de overeengekomen verbeteringen zoals de salarisverhoging worden doorgevoerd. lees verder
23.01.2017
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg gestart
Op 6 januari 2017 vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De huidige cao had een looptijd tot en met 31 december 2016. Tijdens de bijeenkomst hebben cao-partijen de onderwerpen geïnventariseerd die tijdens de verdere onderhandelingen aan de orde moeten komen. lees verder
23.01.2017
Update onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg
Op dinsdag 17 januari 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Jeugdzorg tussen werknemersorganisaties LAD/ FBZ, FNV en CNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. lees verder
20.01.2017
Enkele tarieven Cao Hidha gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2017 wijzigt een aantal cao-tarieven voor de Hidha, de huisarts in dienst van een huisarts. lees verder
17.01.2017
Psychiaters: neem ons serieus
Circa 1.500 psychiaters in dienstverband van 41 ggz-instellingen voeren dinsdag 17 januari alleen spoedbehandelingen uit. Met deze zondagsdienst willen ze ervoor zorgen dat hun werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven, dat ze al 2 jaar achterhouden. Het is de zoveelste keer dat psychiaters niet serieus genomen worden, en voor hen is nu de maat vol. lees verder
16.01.2017
Gratis kaartje KNMG Carrièrebeurs voor elke tiende inschrijving
Wat is het specialisme dat het beste bij jou past? Die vraag staat centraal tijdens de KNMG Carrièrebeurs, die op 25 maart plaatsvindt in Den Bosch. Kun je wel wat hulp gebruiken bij je keuze voor een vervolgopleiding? Meld je dan snel aan. Elke tiende inschrijving krijgt tot 19 januari een gratis kaartje! lees verder
13.01.2017
Uitnodiging jaarlijkse OR-dag voor OR-leden in de GGZ
Het O&O-fonds GGZ organiseert op 23 maart a.s. de jaarlijkse landelijke P&O- en OR-dag. De dag is in een nieuw jasje gestoken. lees verder
13.01.2017
TiiM Conference over medische technologie
De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) organiseert op 3 februari de eerste editie van de TiiM Conference (Technical Innovations in Medicine). Het centrale thema is ‘The Walk of Life’. lees verder
13.01.2017
Nieuwe Modelinstructie a(n)ios
Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet hij iets afstemmen met zijn opleider? En welke taken mag de a(n)ios zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’, die tot stand is gekomen, in overleg tussen de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, KNMG, LHV, De Jonge Specialist, de NVZ, GGZ Nederland en de NFU. lees verder
13.01.2017
LAD-ledenraad: nieuw lid, verkiezingen en vacante zetel
De ledenraad van de LAD mag een nieuw lid verwelkomen: Henne Kleinveld vertegenwoordigt voortaan de klinisch chemici en klinisch fysici. Voor de coassistentenkiesgroep hebben we verkiezingen uitgeschreven en voor bedrijfs- en verzekeringsartsen is een vacante zetel. lees verder
5.01.2017
Ledenraadpleging nieuwe Cao SBOH gestart
Aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde hebben een uitnodiging gekregen om hun stem uit te brengen over het onderhandelaarsakkoord dat de LAD en SBOH eind 2016 bereikten. De nieuwe cao geldt voor de jaren 2016 en 2017.lees verder