Agenda

0fd3568f-4e67-4770-94bd-78e7c6b83859
21 november
Onderhandelingen Cao Hidha
23 november
Bestuur LAD
28 november
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
28 november
Regiobijeenkomst VMSD-besturen, Haaglanden MC
30 november
Regiobijeenkomst VMSD-besturen, MMC

 Nieuws

16.11.2017
GGZ Nederland start campagne ‘Minder regelgekte meer zorg’
Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is GGZ Nederland op 16 november een campagne gestart met als doel de administratieve lasten in de ggz met de helft te verminderen. Wie ook achter dat doel staat, kan op www.regelgekte.nl een manifest ondertekenen. lees verder
15.11.2017
Gesprekken met BPOA over aanpassing pensioenregeling openbaar apothekers
BPOA heeft bekendgemaakt dat aanpassing van de pensioenregeling voor openbare apothekers per 1 januari 2018 onvermijdelijk is. De huidige pensioenpremie is niet meer voldoende voor de huidige pensioenopbouw. In de nieuwsbrief van oktober jl. van SPOA en BPOA is hier uitgebreid aandacht aan besteed. lees verder
15.11.2017
Cao-partijen vragen Tweede kamer om integrale verbeteragenda voor knelpunten jeugdzorg
In een brief aan de vaste commissie van VWS in de Tweede Kamer geven werknemersorganisaties LAD/FBZ, CNV, en FNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland aan dat zij zich bezorgd maken over structurele knelpunten in de jeugdzorg. Cao-partijen trekken hierin samen op, omdat zij vinden dat er een oplossing moet komen voor de werkdruk en de bekostiging van kwaliteit. De situatie is nu echt nijpend, hoog tijd dus om de neerwaartse spiraal te keren. lees verder
14.11.2017
AIOS Upgrade in teken van waardegerichte zorg
Hoe zorg je ervoor dat de toegevoegde waarde van de zorg zo groot mogelijk is, terwijl je ook let op het reduceren van de zorgkosten? Daarover ging de AIOS Upgrade 2017, die in het teken stond van Value Based Healthcare. Tijdens het jaarlijkse aios-event werd ook de Opleidingsprijs uitgereikt, die dit keer naar uroloog Michael van Balken (Rijnstate) ging.lees verder
14.11.2017
Compleet vernieuwde app Cao GGZ nu beschikbaar
Altijd de laatste cao-afspraken uit de ggz op zak hebben? Download dan nu de compleet vernieuwde app Cao GGZ. Niet alleen zijn alle bepalingen uit de cao 2017-2019 gemakkelijk mobiel te raadplegen, maar de app bevat ook een aantal handige rekentools én slimme nieuwe functies om teksten te markeren en delen. Bovendien is de app voorzien van een compleet nieuw en fris uiterlijk.lees verder
13.11.2017
‘Nu zeg ik nee!’-vijfdaagse tegen werkstress
Vaker ‘nee’ zeggen: veel werknemers in de zorg zouden het wel willen, maar hoe doe je het? Om werknemers hierbij te helpen, sturen IZZ en Vernet deze week iedere dag een video met een inspirerende opdracht naar mensen die zich opgeven voor de ‘Nu zeg ik nee!’-vijfdaagse. Ze organiseren deze vijfdaagse vanwege de Week van de Werkstress die deze week plaatsvindt. lees verder
10.11.2017
KNMG, DG en LAD tekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst
Geneeskundestudenten zijn de artsen van de toekomst. Door een samenwerkingsovereenkomst tussen de KNMG, de LAD en De Geneeskundestudent (DG) ontwikkelen deze artsen in spe zich verder als professionele federatiepartner van de KNMG.lees verder
8.11.2017
Afspraken uit pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt in nieuwe AMS
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de LAD hebben de afspraken over het pensioenaftoppingsakkoord nader uitgewerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). In plaats van de teruggave via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE) te laten plaatsvinden, wordt deze individueel toegerekend, door de salarissen per 1 januari 2017 structureel te verhogen. lees verder
1.11.2017
Verbeterde scholingsmogelijkheden in nieuwe Cao GGZ
In de nieuwe Cao GGZ 2017-2019 die dit jaar is ingegaan, is op initiatief van LAD/FBZ een aantal bepalingen opgenomen om de scholingsmogelijkheden van werknemers te verbeteren. lees verder
31.10.2017
Onderzoek naar flexibele arbeid
Cao-partij FBZ heeft in overleg met de LAD het initiatief genomen voor een onderzoek naar flexibele arbeid in de zorgsector. Aanleiding is het toenemende aantal signalen dat nieuwe medewerkers een tijdelijk contract krijgen, waarbij van tevoren al duidelijk is dat dit na twee jaar niet zal worden omgezet in een vast dienstverband, terwijl er wel sprake is van structureel werk. lees verder
25.10.2017
Vacante zetels ‘Basisartsen’ weer vervuld
Nupur Ruchika Kohli vertegenwoordigt vanaf nu samen met Dany Haroun de kiesgroep 'Basisartsen' in de LAD-ledenraad. Kohli wist een meerderheid van de stemmen binnen te halen, nadat verkiezingen werden uitgeschreven voor de vacante zetel.lees verder
25.10.2017
KNMG publiceert handreiking voor opnemen gesprekken
Wat als een patiënt een gesprek in de spreekkamer wil opnemen? Mag dat zomaar en welke voordelen heeft het in het zorgtraject? De KNMG heeft een handreiking gemaakt die artsen handvatten biedt om het opnemen van gesprekken op een goede manier in de praktijk te brengen.lees verder
23.10.2017
Nieuw LAD-magazine
Wat als je vermoedt dat een collega met een verslaving kampt? Zeg je er wat van en hoe dan? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid ingezoomd op ABS-artsen, het hulpprogramma van KNMG voor artsen met een verslaving. lees verder
19.10.2017
Overleg nieuwe Cao Hidha start op 21 november
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Hidha starten op 21 november. Omdat de oude cao op 1 juli dit jaar afliep, hoopt de LAD snel een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden overeen te komen. lees verder
17.10.2017
Rekentool voor Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen beschikbaar
Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Binnen een instelling kunnen de werkgever en de medewerker op wederzijdse vrijwillige basis afspraken maken over de toepassing hiervan. lees verder
12.10.2017
Reactie LAD op regeerakkoord: gun de sector rust
De LAD is blij dat de nieuwe regeringscoalitie zo stevig inzet op het verbeteren van de langdurige zorg, maar zet ook vraagtekens bij de bezuinigingen die het kabinet Rutte-3 wil realiseren in de ziekenhuis-, huisartsenzorg en ggz. “We hopen dat het kabinet haar ambitie om geen grootscheepse hervormingen door te voeren ook waarmaakt”, aldus LAD-directeur Caroline van den Brekel. “De zorgsector is toe aan rust.” lees verder
10.10.2017
Cao Ziekenhuizen: Kansen voor jong en oud met generatiebeleid
Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen ten goede komt.lees verder
9.10.2017
Cao Nederlandse Universiteiten verlengd
Voor de Cao Nederlandse Universiteiten die dit voorjaar tot stand kwam is een looptijd afgesproken van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. Maar omdat de cao niet is opgezegd, is deze conform afspraak automatisch met een jaar verlengd. lees verder
9.10.2017
LAD en FBZ zoeken communicatiemedewerker
Vind je het leuk om eraan bij te dragen dat onze in- en externe communicatie op rolletjes loopt en wil je werken in een dynamische omgeving? Word dan onze nieuwe communicatiemedewerker!lees verder
21.09.2017
Tekst Cao Ziekenhuizen beschikbaar
In mei dit jaar werd een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De afspraken zijn inmiddels uitgewerkt in een definitieve cao-tekst, waarin alle bepalingen zijn opgenomen.lees verder
21.09.2017
Hoge uitstroom, hoger zorggebruik
Als in een zorgorganisatie sprake is van een hoge uitstroom van medewerkers, dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van IZZ. Wanneer een zorgorganisatie aandacht geeft aan gezond werken, is de uitstroom van medewerkers juist minder groot.lees verder
20.09.2017
LAD: goed dat kabinet investeert in arbeidsmarkt
350 miljoen euro: dat is het bedrag dat het kabinet de komende vijf jaar uittrekt voor het aantrekken van extra personeel in verpleeghuizen, maar ook voor het aantrekken van verpleegkundigen, artsen op de SEH, ambulancepersoneel en zorgprofessionals op de intensive care. Een goede zaak, vindt de LAD, want al deze beroepsgroepen kampen nu met een hoge werkdruk waardoor de kwaliteit van de zorg onder druk kan komen te staan.lees verder
15.09.2017
Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ
In juni werd bekend dat de leden instemden met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. De afspraken zijn inmiddels omgezet in een definitieve cao-tekst. lees verder
15.09.2017
Tekst Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 vastgesteld
Nadat de achterbannen van de betrokken cao-partijen in de zomer instemden in met onderhandelaarsresultaat voor de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019, konden cao-partijen aan de slag met de uitwerking van de cao-tekst. Deze tekst is inmiddels vastgesteld en als pdf beschikbaar. Hierin zijn alle cao-afspraken te vinden. lees verder
14.09.2017
Veiligheidsincidenten grote impact op zorgprofessionals
Ruim tachtig procent van de medisch specialisten en zorgprofessionals is tijdens zijn loopbaan één of meerdere keren persoonlijk betrokken geweest bij een veiligheidsincident. Zo’n zestig procent zegt daar gevolgen van te ondervinden en bijvoorbeeld last te hebben van schaamte, twijfel over kennis en kunde, stress, hyperalertheid en angst.lees verder
14.09.2017
Zó werkt de huisartsenzorg nu ook in de web-app
De Zó werkt de zorg web-app bevat nu ook het onderdeel Zó werkt de huisartsenzorg. Dit onderdeel bevat toegankelijke uitleg over de organisatie, financiering en wetten in de huisartsenzorg. LAD-leden hebben gratis toegang tot dit aanvullende gedeelte van de basis-app. lees verder
14.09.2017
Nieuw ledenraadslid voor aios huisartsgeneeskunde
Jannes Sipkens vertegenwoordigt vanaf nu de aios huisartsgeneeskunde in de LAD-ledenraad. Sipkens vervult daarmee de vacature die ontstond vanwege het vertrek van José van der Velden. lees verder
14.09.2017
Ruim 1.200 vragen voor KDC in eerste halfjaar
Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD behandelde in de eerste helft van dit jaar 1.200 individuele vragen en (juridische) dossiers. De meeste vragen kwamen van medisch specialisten in dienstverband, die vooral vragen stelden over arbeidsrechtelijke kwesties.lees verder
11.09.2017
Campagne voor ouderengeneeskunde
Uitdagend, multidisciplinair en volop in ontwikkeling: dat ouderengeneeskunde veel te bieden heeft, laten acht aios/specialisten ouderengeneeskunde zien, die het gezicht zijn van de campagne ‘Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu!’. lees verder
28.08.2017
Helderheid over uitvoering loonruimteovereenkomst umc’s
Met de instemming van de achterban met het eindbod van werkgeversorganisatie NFU voor de uitvoering van de loonruimteovereenkomst krijgen werknemers in umc’s per 1 augustus 2017 een structurele salarisstijging van 0,55%. lees verder
25.08.2017
Nog niet aangemeld voor de AIOS Upgrade? Doe het snel!
Ben je aios, en wil je interessante workshops volgen om méér uit je opleiding te halen en je goed voor te bereiden op je toekomstige baan als medisch specialist? Zorg dan dat je de AIOS Upgrade niet mist! Dit jaarlijkse aios-congres vindt plaats op vrijdag 27 oktober in Zwolle.lees verder
25.08.2017
LAD verwelkomt nieuwe ledenraadsleden
De LAD heeft deze zomer vier nieuwe ledenraadsleden mogen verwelkomen: Steffi Rombouts (aios oogheelkunde) en Edith van Esch (aios obstetrie en gynaecologie) vertegenwoordigen vanaf nu de aios, Dany Haroun (anios cardiologie) de basisartsen en Bertil Mommers de bedrijfs- en verzekeringsartsen. lees verder
25.08.2017
FBZ zoekt nieuwe voorzitter
De LAD is aangesloten bij cao-partij FBZ. FBZ behartigt, mede namens LAD-leden, de belangen van artsen en hoogopgeleide zorgprofessionals aan diverse cao-tafels. FBZ is op zoek naar een nieuwe voorzitter: een betrokken arts of andere zorgprofessional met bestuurlijke ervaring. Interesse? Meld u dan vóór 29 september aan.lees verder
24.08.2017
De Geneeskundestudent en LAD: méér focus op sociale geneeskunde
Jaarlijks melden zich veel meer basisartsen aan voor een ‘ziekenhuisspecialisme’ dan er aan opleidingsplaatsen zijn. Omgekeerd krijgen ‘onbekende’ specialismen (vooral binnen de sociale geneeskunde) hun opleidingsplaatsen niet gevuld. Hoog tijd dat daar verandering in komt, vinden de LAD en De Geneeskundestudent. In een gezamenlijke special van het LAD-magazine pleiten ze voor meer focus op ‘onbekende’ specialismen tijdens de geneeskundeopleiding.lees verder
9.08.2017
Overleg nieuwe Cao Hidha gaat van start
De LHV en LAD hebben overlegd over het vervolg van de Cao Hidha. Deze cao liep 1 juli af. Afgesproken is dat het cao-overleg op korte termijn (na de zomervakantie) wordt opgestart. lees verder
4.08.2017
In memoriam: Claire Nolte
De LAD ontving het droevige bericht dat Claire Nolte, aios anesthesiologie in het AMC in Amsterdam, op 30 juli is overleden. Claire vertegenwoordigde tot voor kort de aios in opleiding tot medisch specialist in de LAD-ledenraad. lees verder
3.08.2017
Cao VVT algemeen verbindend verklaard
De Cao VVT 2016-2018 (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) is op 27 juli 2017 algemeen verbindend verklaard bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. lees verder
28.07.2017
Gezocht: leden voor onze redactiecommissie!
De LAD brengt vier keer per jaar het LAD-magazine uit, dat niet tot stand komt zonder de inbreng van onze eigen leden. Lijkt het u leuk om mee te denken over de inhoud van het magazine? Meld u dan aan voor onze redactiecommissie.lees verder
24.07.2017
Beleid bij organisatieveranderingen voor medewerkers UMC Utrecht
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV Zorg & Welzijn en CMHF hebben met UMC Utrecht en de Ondernemingsraad het ‘Beleid bij organisatieveranderingen (inclusief Sociaal beleidskader)' vastgesteld. lees verder
20.07.2017
Vacature medewerker juridische helpdesk
De LAD/Federatie Medisch Specialisten hebben een vacature voor een medewerker juridische helpdesk. Interesse? Lees meer over deze vacature!lees verder
14.07.2017
LAD-leden stemmen in met onderhandelaarsresultaat voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
Afgelopen weken konden LAD-leden hun stem uitbrengen op het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Dat kwam op 9 juni na intensieve onderhandelingen tot stand. Inmiddels is de nieuwe cao een feit. lees verder
7.07.2017
Nieuw LAD-magazine
Is er voldoende empathie in de spreekkamer, vroegen we onze leden onlangs. Ze reageerden massaal op de poll op onze website en de uitslag staat in het nieuwe LAD-magazine, dat op 29 juni is verschenen.lees verder
7.07.2017
Nieuwe Cao Jeugdzorg: tekst en salarisschalen beschikbaar
Cao-partijen hebben inmiddels de tekst vastgesteld voor de nieuwe Cao Jeugdzorg 2017-2019. Ook de nieuwe salarisschalen zijn beschikbaar. lees verder
7.07.2017
“Medisch specialisten zijn aan zet”
Op 4 juli vond de startbijeenkomst plaats van het project 'Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet', dat de Federatie Medisch Specialisten en de LAD zijn gestart.lees verder
6.07.2017
NFU doet eindbod voor uitvoering loonruimteovereenkomst
De NFU heeft op 5 juli een eindbod gedaan voor de uitvoering van de loonruimteovereenkomst, die medewerkers in umc’s raakt. Het eindbod behelst een structurele salarisstijging van 0,55% en een eenmalige uitkering van € 250. lees verder
6.07.2017
Salarisschalen nieuwe Cao Ziekenhuizen
Naast de LAD-leden hebben ook de leden van de andere cao-partijen intussen ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 een feit. Het akkoord wordt nu uitgewerkt in de cao-tekst, maar de nieuwe salarisschalen zijn al wel beschikbaar.lees verder
5.07.2017
Structurele loonsverhoging in nieuwe Cao Gemeenten
De drie centrales van overheidspersoneel ACOP FNV, CCOOP CNV en CMHF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. De cao gaat met terugwerkende kracht op 1 mei 2017 in en loopt tot 1 januari 2019. lees verder
30.06.2017
Ook het akkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg is rond!
De achterban van LAD/FBZ die in de jeugdzorg werkt, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg 2017-2019.lees verder
29.06.2017
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao GGZ
De LAD-achterban heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. In de ledenraadpleging zijn een paar vragen gesteld over de pensioenaftoppingsafspraak. We geven hieronder antwoord op de meest gestelde.lees verder
29.06.2017
Huisartsenzorg gebaat bij meer empathie
Empathie kan veel opleveren, stelt oud-huisarts Frans Derksen. Hij promoveerde onlangs aan de Radboud Universiteit (Eerstelijnsgeneeskunde/Vrouwenstudie) op een onderzoek naar empathie in de huisartsenzorg. “Bij een empathische arts voelt een patiënt zich gezien en dat zorgt voor zelfvertrouwen.”lees verder
29.06.2017
“Meer aandacht voor ‘onbekende’ specialismen tijdens opleiding”
In de geneeskundeopleiding wordt te veel gefocust op ‘ziekenhuisspecialismen’ en het wordt tijd dat dat verandert: studenten moeten tijdens hun studie al in een vroeg stadium in aanraking komen met ‘onbekende’ en ‘onbeminde’ specialismen, zoals bedrijfs- en ouderengeneeskunde. Daarover waren de deelnemers het roerend eens tijdens een bijeenkomst die de LAD en De Geneeskundestudent op 27 juni organiseerden. lees verder
29.06.2017
Overleg over loonruimteovereenkomst umc’s leidt nog niet tot resultaat
Op 28 juni vond overleg plaats tussen centrales van overheidspersoneel en werkgeversorganisatie NFU over de naleving van de loonruimteovereenkomst in umc's*. Tot heden konden de cao-partijen daarover geen overeenstemming bereiken. lees verder
29.06.2017
Meld u aan voor ons ledenpanel
Hoe kijkt u aan tegen de dienstverlening van de LAD? En wat vindt u van bepaalde actuele ontwikkelingen? Vindt u het leuk om daar circa twee keer per jaar uw mening over te geven? Meld u zich dan aan voor ons ledenpanel!lees verder
28.06.2017
Werkt u onregelmatig in de gehandicaptenzorg?
Doet u ook mee aan landelijk onderzoek van cao-partijen over onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg? Partijen zien graag uw input tegemoet! lees verder
15.06.2017
Zó werkt de zorg nu ook als web-app
Hoeveel geven we uit aan de zorg? Waar gaat dat geld naartoe? En wie bepaalt dat? Dat soort vragen wordt beantwoord in de web-app Zó werkt de zorg, die op 15 juni is gelanceerd. De mobiele site is ontwikkeld vanuit het Platform Zó Werkt de Zorg (ZWDZ), waarin ook de LAD participeert.lees verder
15.06.2017
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao Arbo Unie
De LAD-leden hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe Cao Arbo Unie, die loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De cao-lonen en salarisschalen worden per 1 juni dit jaar structureel verhoogd met 2,5%.lees verder
15.06.2017
Verplichting dienstverband geen goed idee
Volgens vijf politieke partijen moeten medisch specialisten verplicht in dienstverband gaan werken, omdat dat dat zou leiden tot minder overbodige zorg. Een grote misvatting, vindt de LAD. LAD-voorzitter Christiaan Keijzer ging op 13 juni in debat met SP-Kamerlid Nine Kooiman op BNR.lees verder
15.06.2017
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao Ziekenhuizen
De LAD-leden hebben ingestemd met de nieuwe Cao Ziekenhuizen, die loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. Lees het antwoord op de meest gestelde vragen die we de afgelopen van leden hebben binnengekregen.lees verder
14.06.2017
Input voor nieuwe Cao Hidha
Op 1 juli 2017 loopt de huidige Cao Hidha af. Dat betekent dat de LAD binnenkort haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao. Bent u Hidha, LAD-lid en wilt u onderwerpen aandragen? Laat het ons dan vóór 1 juli weten.lees verder
14.06.2017
Medezeggenschap in gezondheidscentra
De Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) organiseert op 20 september het symposium ‘Nieuwe kansen en mogelijkheden voor medezeggenschap’ in Nieuwegein. Werkt u in een gezondheidscentrum en bent u lid van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Zorg dan dat u erbij bent!lees verder
10.06.2017
Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ
LAD/FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ. lees verder
9.06.2017
Ook een akkoord voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg!
LAD/FBZ heeft vrijdag 9 juni 2017 samen met de andere werknemersnemersorganisaties met werkgeversorganisatie VGN een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De vorige cao voor de 158.000 werknemers in deze sector liep 31 december 2016 af. lees verder
7.06.2017
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg worden hervat
Nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in de gehandicaptenzorg eind mei in een moeilijke fase terechtkwamen, hebben cao-partijen vorige week verkend of het zinvol is om de onderhandelingen op korte termijn te vervolgen. Met positief resultaat: de onderhandelingen worden nog deze maand voortgezet.lees verder
6.06.2017
Input voor nieuwe Cao UMC
Omdat de huidige Cao UMC eind dit jaar afloopt, heeft de LAD haar leden gevraagd om input te geven voor de inzet van een nieuwe cao. Leden kunnen tot en met 13 juni input geven.lees verder
31.05.2017
Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Jeugdzorg
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg.lees verder
30.05.2017
Twee vacatures: infodesk medewerker en controller
We hebben twee vacatures bij de LAD/Federatie Medisch Specialisten en zijn op zoek naar een infodesk medewerker en een controller. Interesse? Lees meer over deze vacatures!lees verder
24.05.2017
Constructief overleg Cao Jeugdzorg
LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben op dinsdag 23 mei opnieuw onderhandeld met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De onderhandelingen verliepen in een dusdanig constructieve sfeer dat LAD/FBZ verwacht binnenkort tot overeenstemming te komen.lees verder
24.05.2017
Nog geen akkoord voor Cao Gehandicaptenzorg
Nadat de cao-onderhandelingen vorige week vertraging opliepen, werd op 23 mei weer verder onderhandeld met werkgeversorganisatie VGN over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Het is helaas nog niet gelukt om een akkoord te bereiken. Goed nieuws is wel dat de vier werknemersorganisaties die bij deze cao betrokken zijn, sinds gisteren weer gezamenlijk aan tafel zitten. lees verder
19.05.2017
Vertraging bij cao-onderhandelingen Gehandicaptenzorg door koerswijziging CNV
FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en LAD/FBZ zijn verbaasd over de opstelling van ‘collega’-vakbond CNV tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. CNV frustreert de onderhandelingen door op het laatste moment met een eigen voorstel te komen. lees verder
17.05.2017
Constructief overleg Cao GGZ
Op 8 en 9 mei kwamen de cao-partijen voor de Cao GGZ opnieuw bij elkaar om te onderhandelen over een nieuwe cao. Er werd onder andere gesproken over duurzame inzetbaarheid en gezonde roosters, met regelmaat en voorspelbaarheid. lees verder
16.05.2017
LAD-leden stemmen in met Cao NU
Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Ook de leden van de andere werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie VSNU hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze loopt van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017.lees verder
16.05.2017
Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen
Nadat het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastliep, zijn werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 op 15 mei opnieuw in overleg gegaan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze bereikten diezelfde avond een principeakkoord voor een nieuwe cao.lees verder
3.05.2017
Principeakkoord nieuwe Cao Arbo Unie
De LAD en andere werknemersorganisaties (FNV, CNV Dienstenbond en De Unie) hebben op 6 april met Arbo Unie een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao, die geldt voor bedrijfsartsen in dienst van Arbo Unie. De cao-partijen hebben de financiële ruimte benut voor een maximale structurele loonsverhoging.lees verder
2.05.2017
Met de cao-app VVT zijn alle cao-afspraken nu snel bij de hand!
Met de nieuwe gratis app hebben werknemers en werkgevers in de VVT op hun mobiele telefoon of tablet snel en handig alle afspraken in de nieuwe Cao VVT 2016-2018 bij de hand. Cao-partijen ontwikkelden de app zodat de cao-afspraken op een eigentijdse en snelle manier geraadpleegd kunnen worden. lees verder
26.04.2017
Eerste stap voor gedragscode gebruik medische databanken
Op Europees niveau hebben artsen een eerste stap gezet naar een gedragscode over het ethisch gebruik van data uit medische databases en biobanks. Artsenorganisatie CPME (Comité Permanent des Médecins Européens) nam tijdens haar voorjaarsvergadering het standpunt over van de World Medical Association. lees verder
20.04.2017
LAD/FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten
Omdat de onderhandelingen over een nieuwe Cao Ziekenhuizen begin april vastliepen, hebben de vier betrokken werknemersorganisaties zich afgelopen week beraden op het vervolg. Inmiddels hebben NU’91, FNV en CNV acties in de ziekenhuizen aangekondigd. Net als de andere werknemerspartijen vindt LAD/FBZ dat het bod dat door de NVZ op tafel is gelegd niet voldoende is en behoorlijk beter moet. lees verder
19.04.2017
Jaarverslag 2016: samenwerken is het sleutelwoord
3.000 nieuwe leden, 5 cao-akkoorden, bijna 80 sociaal plannen en 2.700 afgehandelde individuele vragen/dossiers: dat 2016 een bewogen jaar was voor de LAD, laat het jaarverslag zien, dat dit jaar in een geheel nieuwe opzet is verschenen.lees verder
12.04.2017
Cao Gezondheidscentra/AHG: cao-partijen voeren wijzigingen door
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels is ontdekt dat de tekst een aantal fouten bevat en dat enkele artikelen in de nieuwe cao mogelijk onbedoelde effecten hebben. Cao-partijen zijn daarom onlangs enkele wijzigingen in de cao overeengekomen. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2017. lees verder
11.04.2017
Cao Ziekenhuizen: partijen beraden zich op vervolg
Op vrijdag 7 april 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Op 31 december liep de cao voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen af. lees verder
11.04.2017
9 mei: vervolg onderhandelingen voor nieuwe Cao GGZ
Op 4 april 2017 zaten werknemersorganisaties voor de derde keer met de werkgevers om de tafel voor een nieuwe Cao GGZ. Er zijn tal van punten besproken. lees verder
7.04.2017
Nieuw: Verdiepingstraining 'Beter in onderhandelen'
Naast de succesvolle training 'Beter in beeld' gaat de LAD dit jaar ook een verdiepingstraining aanbieden: 'Beter in onderhandelen'. lees verder
4.04.2017
Vervolg onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg uitgesteld
Tijdens de zesde onderhandelingsronde op vrijdag 31 maart 2017 is het cao-partijen niet gelukt tot een akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg te komen. Op 31 december 2016 liep de cao voor 160.000 werknemers in deze branche af. lees verder
30.03.2017
Werkdrukafspraken in nieuwe Cao Universiteiten
Werknemersorganisaties FNV, VAWO, CNV en AC/FBZ/LAD hebben samen met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. De LAD raadpleegt haar leden over het akkoord. lees verder
30.03.2017
Lees het nieuwe LAD-magazine
Stop met de ‘verplicht in loondienst’-discussie en gun de zorg rust. Die oproep doen VvAA-directeur Edwin Brugman en LAD-directeur Caroline van den Brekel in het nieuwe LAD-magazine aan een nieuw kabinet. lees verder
30.03.2017
Studenten winnen ‘netwerkgesprekken’ op KNMG Carrièrebeurs
Een volle beursvloer, enthousiaste deelnemers en een interessant programma: de KNMG Carrièrebeurs had alle ingrediënten in zich om aankomende artsen te helpen bij het oriënteren op hun toekomst. De LAD was er ook bij, en verzorgde samen met VvAA en het CarrièreCentrum Zorg een cv-check én bood de deelnemers de kans een netwerkgesprek te winnen met een arts. lees verder
30.03.2017
Leergang medisch leiderschap dit najaar
De LHV Academie biedt dit najaar opnieuw de leergang Medisch Leiderschap aan, die is bedoeld voor huis- en andere artsen. De leergang beslaat zes dagen en heeft tot doel persoonlijke groei te faciliteren.lees verder
24.03.2017
Update onderhandelingen nieuwe Cao GGZ
Tijdens de onderhandelingen van vrijdag 17 maart is een akkoord bereikt over pensioenaftopping in de ggz, een van de speerpunten van LAD/FBZ. Verder is gesproken over het generatiepact en vereenvoudiging van de cao. Nog niet alle thema’s zijn besproken, maar er zijn stappen gezet richting een resultaat.lees verder
21.03.2017
Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord
De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ eind vorige week is een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping. lees verder
14.03.2017
“Verlaging pensioenaftoppingsgrens slecht idee”
De LAD maakt zich grote zorgen over de plannen van een aantal politieke partijen om het pensioenstelsel verder uit te kleden. “De plannen onderstrepen waarom we de afgelopen twee jaar zo’n principieel punt hebben gemaakt van de pensioenaftopping”, benadrukt LAD-directeur Caroline van den Brekel.lees verder
13.03.2017
Zó werkt de zorg
Hoe werkt ons zorgstelsel? Wie is waarvoor verantwoordelijk, welke wetten gelden er en hoe lopen de geldstromen? Dat zijn vragen die het Platform ‘Zó werkt de zorg’ wil beantwoorden. De LAD is een van de platformpartners.lees verder
13.03.2017
Denk mee over inzet nieuwe Cao Hidha
Op 1 juli 2017 loopt de Cao Hidha voor de ongeveer 1.000 Hidha’s in ons land af. In de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe cao bepaalt de LAD haar inzet. Uw input is daarbij onmisbaar!lees verder
7.03.2017
Derde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen: oplossingsrichtingen generatiebeleid verkend
Tijdens de derde onderhandelingsronde op 2 maart jl. hebben cao-partijen waaronder LAD/FBZ opnieuw gesproken over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Zoals vorige keer afgesproken stonden opnieuw de thema’s generatiepact en ORT op de agenda.lees verder
2.03.2017
Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart
Zo’n 1.200 psychiaters uit 32 ggz-instellingen doen op 28 en 29 maart mee aan een 48-uurs zondagsdienst. Met deze tweedaagse actie willen ze duidelijk maken dat werkgevers in de ggz hen niet langer kunnen laten zitten: er moet nu écht iets gebeuren om een oplossing te vinden voor de pensioenaftopping. lees verder
27.02.2017
Nieuw ledenraadslid: Dianne Bosch
Dianne Bosch neemt vanaf 1 maart het stokje over van Sanne Wubbels als vertegenwoordiger van de coassistenten in de LAD-ledenraad. Dianne wist een meerderheid van de stemmen binnen te halen.lees verder
27.02.2017
Gezocht: leden voor onze redactiecommissie!
Vanwege het vertrek van twee redactiecommissieleden zijn we op zoek naar enthousiaste LAD-leden die het leuk vinden om nauw betrokken te zijn bij de totstandkoming van het LAD-magazine. Interesse? Maak dat dan kenbaar bij de redactie!lees verder
27.02.2017
Update onderhandelingen Cao Jeugdzorg
De LAD/FBZ en andere werknemersorganisaties hebben op 22 februari opnieuw onderhandeld met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De betrokken cao-partijen hebben de punten uit de inzet van zowel werkgevers als werknemers besproken.lees verder
27.02.2017
Cao-tekst Apothekers in dienstverband voor 2017 beschikbaar
De definitieve cao-tekst is inmiddels gepubliceerd op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin zijn alle afspraken terug te vinden. Bijvoorbeeld over de afgesproken loonsverhoging, de vergoedingen voor het verrichten van diensten, en het nieuwe budget functiegebonden kosten, maar ook afspraken over veilig en gezond werken. lees verder
21.02.2017
Grote Zorgdebat: meer banen in de zorg
Er valt op 15 maart echt wat te kiezen in de zorg. Of het nu gaat om arbeidscontracten, een stelselwijziging of preventie. Dat bleek tijdens het Grote Zorgdebat waar 10 kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gingen over de toekomst van de zorg. Het debat, dat door 25 zorgorganisaties werd georganiseerd (waaronder de LAD), werd door 1.300 mensen bijgewoond en live uitgezonden via Skipr.nl.lees verder
20.02.2017
Pensioenopbouw apothekers in dienstverband blijft 1,3%
Omdat in de laatste maanden van 2016 de rente steeg is de premie voldoende om de beoogde pensioenopbouw voor apothekers in dienstverband te realiseren. De vaste jaarlijkse verhoging van 1,5% blijft ook behouden. Hierdoor zijn er voor 2017 geen maatregelen nodig.lees verder
9.02.2017
Het Grote Zorgdebat: meld u snel aan
Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Op maandag 20 februari debatteren woordvoerders zorg van tien politieke partijen tijdens het Grote Zorgdebat over dit thema in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld u snel kosteloos aan als u het debat wilt bijwonen!lees verder
9.02.2017
Complexere vragen voor KDC
Het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten behandelde vorig jaar circa 2.700 individuele vragen en (juridische) dossiers. De vragen waren complexer van aard dan vorige jaren.lees verder
7.02.2017
Onderzoek naar arbeidsbelasting spoedeisende hulp
Drie umc’s en veertien algemene ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om de psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp te verminderen. De LAD is vertegenwoordigd in de adviesraad van dit project. lees verder
2.02.2017
Schrijf u in voor 'Beter in beeld'
Vanwege het succes in voorgaande jaren biedt de LAD dit jaar samen met VvAA opnieuw de training ‘Beter in beeld’ aan. lees verder
2.02.2017
Tweede onderhandelronde Cao Ziekenhuizen in het teken van generatiebeleid
Op maandag 30 januari 2017 was de tweede onderhandelronde over een nieuwe Cao Ziekenhuizen voor de bijna 200.000 werknemers in de ziekenhuizen in ons land. lees verder
2.02.2017
Geen knelpunten meer voor toepassen ‘generatiepact’
Minister Asscher van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het fiscale knelpunt voor de combinatie van vroegpensioen, generatiepact en volledige pensioenopbouw is weggenomen. Eerder dreigde de Belastingdienst een streep door de regeling te halen bij de gemeente Den Haag. lees verder
31.01.2017
Gezocht: Hidha’s die willen meedenken over pensioen
De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de Beroepspensioenvereniging van en voor Huisartsen (BPV) is op zoek naar nieuwe leden. Bent u Hidha en lijkt u het interessant om mee te denken over uw pensioenregeling? Meld u dan aan!lees verder
27.01.2017
Cao-overleg GGZ van start
Het cao-overleg in de GGZ is op 23 januari jl. gestart. Met GGZ Nederland is een aantal procesafspraken gemaakt voor de volgende overlegronde. lees verder
27.01.2017
Laat je cv checken op de KNMG Carrièrebeurs
Als je bent afgestudeerd, volgt het solliciteren naar een baan. Hoe maak je een goed cv? Laat op 25 maart tijdens de KNMG Carrièrebeurs je cv gratis checken bij de stand van de LAD, VvAA en het CarrièreCentrum Zorg.lees verder
27.01.2017
Leergang medisch leiderschap
De LHV Academie biedt dit jaar weer de leergang Medisch Leiderschap aan, die is bedoeld voor huis- en andere artsen. De leergang beslaat zes dagen en heeft tot doel persoonlijke groei te faciliteren, zodat artsen leren hoe ze hun invloed kunnen doen laten gelden in de zorg.lees verder
26.01.2017
Succesvolle bijeenkomst voor aios huisartsgeneeskunde
“Zinvol”, “aan te raden”, maar ook “leuk”: zo typeerden ruim 100 aios huisartsgeneeskunde de informatiedag die VvAA en de LAD op 14 januari organiseerden. Ze konden kiezen uit een breed palet aan workshops, als voorbereiding op hun loopbaan als huisarts.lees verder
26.01.2017
Nieuwe Cao Apothekers in dienstverband voor 2017 een feit: op naar sectorbrede toepassing
Maar liefst 99% van de apothekersleden van de werknemersorganisatie LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe cao voor 2017. Nu de leden in overtuigende meerderheid met de afspraken in het akkoord ingestemd hebben, betekent dit dat de cao per 1 januari 2017 in werking treedt.lees verder
25.01.2017
LAD-leden stemmen in met Cao SBOH
Een overgrote meerderheid van de LAD-leden die als aios huisarts- of ouderengeneeskunde werkzaam zijn voor de SBOH, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao SBOH. Daarmee is de cao een feit en kunnen de overeengekomen verbeteringen zoals de salarisverhoging worden doorgevoerd. lees verder
23.01.2017
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg gestart
Op 6 januari 2017 vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De huidige cao had een looptijd tot en met 31 december 2016. Tijdens de bijeenkomst hebben cao-partijen de onderwerpen geïnventariseerd die tijdens de verdere onderhandelingen aan de orde moeten komen. lees verder
23.01.2017
Update onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg
Op dinsdag 17 januari 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Jeugdzorg tussen werknemersorganisaties LAD/ FBZ, FNV en CNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. lees verder
20.01.2017
Enkele tarieven Cao Hidha gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2017 wijzigt een aantal cao-tarieven voor de Hidha, de huisarts in dienst van een huisarts. lees verder
17.01.2017
Psychiaters: neem ons serieus
Circa 1.500 psychiaters in dienstverband van 41 ggz-instellingen voeren dinsdag 17 januari alleen spoedbehandelingen uit. Met deze zondagsdienst willen ze ervoor zorgen dat hun werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven, dat ze al 2 jaar achterhouden. Het is de zoveelste keer dat psychiaters niet serieus genomen worden, en voor hen is nu de maat vol. lees verder
16.01.2017
Gratis kaartje KNMG Carrièrebeurs voor elke tiende inschrijving
Wat is het specialisme dat het beste bij jou past? Die vraag staat centraal tijdens de KNMG Carrièrebeurs, die op 25 maart plaatsvindt in Den Bosch. Kun je wel wat hulp gebruiken bij je keuze voor een vervolgopleiding? Meld je dan snel aan. Elke tiende inschrijving krijgt tot 19 januari een gratis kaartje! lees verder
13.01.2017
Uitnodiging jaarlijkse OR-dag voor OR-leden in de GGZ
Het O&O-fonds GGZ organiseert op 23 maart a.s. de jaarlijkse landelijke P&O- en OR-dag. De dag is in een nieuw jasje gestoken. lees verder
13.01.2017
TiiM Conference over medische technologie
De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) organiseert op 3 februari de eerste editie van de TiiM Conference (Technical Innovations in Medicine). Het centrale thema is ‘The Walk of Life’. lees verder
13.01.2017
Nieuwe Modelinstructie a(n)ios
Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet hij iets afstemmen met zijn opleider? En welke taken mag de a(n)ios zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’, die tot stand is gekomen, in overleg tussen de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, KNMG, LHV, De Jonge Specialist, de NVZ, GGZ Nederland en de NFU. lees verder
13.01.2017
LAD-ledenraad: nieuw lid, verkiezingen en vacante zetel
De ledenraad van de LAD mag een nieuw lid verwelkomen: Henne Kleinveld vertegenwoordigt voortaan de klinisch chemici en klinisch fysici. Voor de coassistentenkiesgroep hebben we verkiezingen uitgeschreven en voor bedrijfs- en verzekeringsartsen is een vacante zetel. lees verder
5.01.2017
Ledenraadpleging nieuwe Cao SBOH gestart
Aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde hebben een uitnodiging gekregen om hun stem uit te brengen over het onderhandelaarsakkoord dat de LAD en SBOH eind 2016 bereikten. De nieuwe cao geldt voor de jaren 2016 en 2017.lees verder