Agenda

058d033f-c0e4-463d-8d90-41a3002cd277
5 september
Training 'U én uw VMSD in positie', 5 en 14 september
7 september
Bestuur LAD
12 oktober
Bestuur LAD
27 oktober
AIOS Upgrade
2 november
Ledenraad LAD

 Bestuur

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de LAD en besluit of onderhandelingsresultaten kunnen worden omgezet in cao’s. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau, met aan het hoofd een directeur, en wordt benoemd door de ledenraad. Het bestuur komt één keer per maand bijeen.
Leden van het bestuur zijn bereikbaar via het secretariaat van de LAD, via (030) 670 27 27 of bureau@lad.nl.

Ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan van de LAD en vormt een representatieve afspiegeling van onze achterban. De ledenraad benoemt het bestuur, bepaalt de koers en strategie van de vereniging en houdt toezicht op het uitgevoerde beleid. Daarnaast stelt de ledenraad de jaarstukken (financieel en algemeen jaarverslag), meerjarenagenda, begroting en contributie vast. De ledenraad wordt gekozen door onze leden en bestaat uit twintig vertegenwoordigers, verdeeld over zestien kiesgroepen. Leden kunnen zich kandidaat stellen of kunnen binnen hun kiesgroep stemmen op een kandidaat. De ledenraad komt ten minste drie keer per jaar bijeen. Lees meer over de ledenraad.

Hieronder ziet u de samenstelling van ons bestuur en de ledenraad.

 Bestuur

b8ce5f7f-8bd5-400d-9831-8797a18516cc
dr. Christiaan (Ch.) Keijzer
Voorzitter
Anesthesioloog
Radboud UMC
drs. Donné (D.J.E.J.) Pans
Penningmeester

Klinisch Fysicus

Stichting Adelante Zorg
drs. Cisca (F.P.) Koning-van den Berg van Saparoea
Lid
Arts voor maatschappij en gezondheid
Treve
drs. Janneke (J.) de Wal
Lid

Specialist Ouderengeneeskunde

Zorggroep Noordwest-Veluwe loc Sonnevanck

 Ledenraad

9ad4495b-bf05-4f53-b2aa-93a74b261594
drs. Arnoud (A.D.) Blankert
Lid
Zorgcirkel loc. Westerhout
Specialist ouderengeneeskunde
dr. Suzanne (S.J.) Booij
Lid
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CWZ
Neuroloog
Dianne (D.) Bosch
Lid
geen werkgever
Coassistent
drs. Han (H.A.B.) Ceulen
Lid
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Bestuurslid
drs. Kenny (K.R.) van Deventer
Lid
Apotheek Vechtevoort
Apotheker
dr. Sigrid (S.G.L.) Fischer
Lid
Middin
Aios AVG
Drs. Marthein (H.M.) Gaasbeek Janzen
Lid
Zorginstituut Nederland
Arts Maatschappij en Gezondheid
drs. Fleur (F.) van den Heijkant
Lid
Stichting Catharina Ziekenhuis
Aios urologie
dr. Henne (H.A.) Kleinveld
Lid
Zuyderland
Klinisch chemicus
Ine (F.A.M.) Klijn
Lid
Universitair Medisch Centrum Utrecht loc AZU
Psychiater
(A.R.) de Meijer
Lid
Deventer Ziekenhuis
Internist-intensivist
drs. Bertil () Mommers
Lid
UWV Heerlen
Basisarts
drs. Claire (C.M.H.) Nolte
Lid
AMC Academisch Medisch Centrum
Aios anesthesiologie
drs. (H.G.C.) van Noortwijk
Lid
Zorggroep Almere
Huisarts in een gezondheidscentrum
drs. (M.E.F.) van Pelt
Lid
Huisartsenpraktijk Statenlaan
Hidha
drs. Steffi (S.J.E.) Rombouts
Lid
arts-onderzoeker
UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht
Basisarts
drs. José (J.D.) van der Velden
Lid
SBOH Stg Beroepsopleiding Spec Huisartsgeneeskunde
Aios huisartsgeneeskunde
Paul (P.) de Vries
Lid
GGZ Haagstreek / Zoetermeer
Psychiater
drs. Gea (G.R.) Vrieze
Lid
Stafarts
GGD Hart v Brabant Tilburg
Tactisch adviseur/Jeugdarts, mede namens AJN
dr. (A.M.) Westermann
Lid
Internist
AMC Academisch Medisch Centrum
Internist-oncoloog