Agenda

b49b1c59-af88-4b18-aa4a-33232111e2a9
22 januari
Training 'U én uw VMSD in positie', 22 januari en 5 februari (VOL!)
23 januari
Onderhandelingen Cao Hidha
25 januari
Bestuur LAD
30 januari
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
31 januari
Onderhandelingen Cao Nederlandse Universiteiten

 Partners

De LAD komt op voor de belangen van alle (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland en een aantal aanverwante beroepsgroepen, zoals apothekers in dienstverband, klinisch chemici en fysici, en technisch geneeskundigen. Om dat goed te kunnen doen, werken we samen met een groot aantal partners.

Binnen Nederland

De Geneeskundestudent
De Geneeskundestudent (voorheen het KNMG Studentenplatform) behartigt de belangen van geneeskundestudenten/coassistenten. De LAD trekt samen met deze organisatie op als het gaat om arbeids- en opleidingsgerelateerde zaken. Leden van De Geneeskundestudent zijn ook automatisch lid van de LAD.

De Jonge Specialist
De Jonge Specialist is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios (artsen in opleiding tot medisch specialist). De LAD trekt met DJS op als het gaat om arbeidstijden van aios en wettelijke maatregelen over opleidingszaken. Aios die lid zijn van De Jonge Specialist, zijn ook automatisch lid van de LAD.

FBZ en AC
De LAD doet zelf de onderhandelingen voor een aantal cao’s, maar is daarnaast ook aangesloten bij FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) en het AC (Ambtenarencentrum).
FBZ heeft een aantal cao’s onder haar hoede en onderhandelt namens de LAD over onderwerpen als salaris, arbeidsduur, diensten, pensioen en veranderende fiscale regelgeving. De federatie voert niet alleen op landelijk, maar ook op instellingsniveau overleg met werkgevers. Bijvoorbeeld over de personele gevolgen van fusies en reorganisaties.

Federatie Medisch Specialisten
De LAD werkt nauw samen met de Federatie Medisch Specialisten, de beroepsvereniging van medisch specialisten. Zo hebben de twee organisaties hun krachten gebundeld als het gaat om een toekomstbestendige AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in algemene ziekenhuizen) en de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Daarnaast is er één gezamenlijk Kennis- en DienstverleningsCentrum, dat individuele juridische dienstverlening biedt aan zowel leden van de LAD als van de Federatie.

KNMG
De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) bevordert de kwaliteit, veiligheid, transparantie en toetsbaarheid van medisch handelen en ondersteunt artsen daarin. De artsenorganisatie houdt zich bezig met dossiers die werknemersorganisaties overstijgen, zoals gedragsregels voor artsen en de meldcode kindermishandeling.
De LAD is een van de acht federatiepartners van KNMG. De andere partners zijn:
• KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid);
• LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging);
NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde);
• Federatie Medisch Specialisten;
• Verenso (Specialisten in ouderengeneeskunde);
• NVVG ( Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde);
• De Geneeskundestudent.

Samen vertegenwoordigen de KNMG-partners meer dan 53.000 artsen/studenten geneeskunde.

SBOH
De Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) is de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en financiert beide opleidingen. Vanaf 2016 gaat de SBOH ook de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten financieren. Wie lid is van de SBOH, is ook automatisch lid van de LAD.

Internationaal

CPME
De LAD neemt via de KNMG deel aan het CPME (Comité Permanent des Médecins Européens). Deze Europese artsenorganisatie overlegt onder andere over de Europese kwalificaties voor artsen.

EJD
De LAD is lid van EJD (European Junior Doctors). EJD vertegenwoordigt 300.000 aiossen en houdt zich onder andere bezig met werkbelasting, opleidingen en arbeidstijden.

FEMS
Tot slot is de LAD lid van de FEMS (Fédération Européenne des Médecins Salariés), die op Europees niveau de (im)materiële belangen van artsen in dienstverband vertegenwoordigt. FEMS houdt zich onder andere bezig met professionele autonomie, de organisatie van ziekenhuizen en het waarborgen van de kwaliteit van artsen en opleidingen.