Thema's

Salaris, professionele zelfstandigheid, werktijden, pensioen, balans tussen werk en privé: stuk voor stuk onderwerpen die ook voor de artsen in dienstverband van belang zijn. De LAD laat deze thema’s ook terugkomen in het Arbeidsvoorwaardenbeleid 2013.
Fusies en reorganisaties
Een fusie of reorganisatie heeft bijna altijd (rechtspositionele) gevolgen voor werknemers. Ook voor de artsen in dienstverband. De LAD vindt dat bij een fusie of reorganisatie de werknemers geen nadelige (financiële) gevolgen hiervan mogen ondervinden.
Medezeggenschap
Artsen in dienstverband kunnen inspraak en invloed hebben op de organisatie waar zij werken. Dit gebeurt door medezeggenschap. Het belangrijkste orgaan van medezeggenschap voor werknemers is de ondernemingsraad.
Arbeidstijden
Artsen hebben verantwoordelijk werk. Het is noodzakelijk dat de werktijden binnen redelijke grenzen blijven. Dit is niet alleen beter voor de veiligheid van de patiënt, maar ook voor het welzijn van de arts.
Pensioenen
Pensioen is uitgesteld loon en dus een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Op dit moment is de pensioenaftopping een actueel item voor de LAD. Inzet is dat werkgevers werknemers hiervoor compenseren. In umc's, ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg en voor bedrijfsartsen is dat intussen gelukt; in de ggz wordt nog onderhandeld.
Professioneel werken
Professioneel werken betekent dat artsen de verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg. Hierbij horen professionele autonomie, kwaliteit en opleiding en (her)registratie.
Mobiliteit
Artsen worden flexibeler en mobieler. Zij kunnen op verschillende locaties en bij verschillende werkgevers werken. Mobiliteit betekent ook dat artsen bij reorganisaties en sociaal plannen bereid zijn om andere invalswegen te kiezen.
Ziekte
Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u te maken met regelingen en wetten. Het is belangrijk om te weten waar u recht op hebt en wat u kunt doen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.
Arbeidsomstandigheden
Een veilige werkomgeving en reële arbeidsomstandigheden dragen bij aan het welzijn en functioneren van de artsen. Agressie en geweld, seksuele intimidatie en werkdruk moeten worden voorkomen.
Werk en privé
Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk voor artsen. Zeker gezien de verantwoordelijkheid van het werk. Zeggenschap over hoe, waar en wanneer de arts werkt, is noodzakelijk.
Salaris
Salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde. De hoogte wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De basis hiervoor is over het algemeen een cao. Voor leden voor wie geen cao van toepassing is, zijn er richtlijnen.