skip to Main Content

“Medisch specialisten zijn aan zet”

 

Op 4 juli vond de startbijeenkomst plaats van het project ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’, dat de Federatie Medisch Specialisten en de LAD zijn gestart.

“Onderhandelen zit niet in onze genen, maar onderschat u zelf niet: medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen zijn een belangrijke partij voor de raad van bestuur en dus moeten we als volwaardig gesprekspartner aan tafel komen te zitten.” Met die woorden opende Federatie-bestuurder Léon Winkel op 4 juli de startbijeenkomst ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’, vernoemd naar het gelijknamige project dat de Federatie Medisch Specialisten en de LAD zijn gestart om VMSD’s te ondersteunen.

In zijn inleiding schetste Winkel de achtergrond van het project. “Toen we begonnen met de vernieuwing van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), stond voorop dat medisch specialisten meer grip willen hebben op hun eigen werk en meer verantwoordelijkheid bij strategische besluiten. Alle ingrediënten om die nieuwe rol op te pakken, zijn verweven in de AMS 2016, doordat ‘dienstverbanders’ zich kunnen verenigingen in een VMSD. Maar om die nieuwe rol daadwerkelijk waar te maken, is een cultuurverandering nodig. En die cultuurverandering is door het pensioenaftoppingsdossier, waarbij medisch specialisten soms lijnrecht tegenover onze raden van bestuur kwamen te staan, op 0-1 achterstand geraakt.”

Sleutelrol voor het BOE

Nu het Principeakkoord Pensioenaftopping er is, is het volgens Winkel hoog tijd de uitgangspunten van de AMS waar te maken, sterker nog: die urgentie is alleen maar groter worden. “In het principeakkoord hebben we afgesproken dat u 70% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug krijgt via het Budget Organisatorische Eenheid. Dat percentage kunt u verder ophogen tot 100% of meer door in uw instelling prestatieafspraken te maken, bijvoorbeeld over zorgvernieuwing of patiëntgerichtheid. Het BOE heeft daarmee een sleutelrol gekregen.”

Stappenplan

De LAD en de Federatie zijn nog in gesprek met de NVZ over de uitwerking van het pensioenaftoppingsakkoord in de AMS, maar Winkel riep de aanwezigen op om tafel te gaan met de raad van bestuur. Veel VMSD-bestuurders lieten weten onderhandelen moeilijk te vinden, omdat hun raad van bestuur zich vaak beroept op het feit dat ze in zwaar weer zitten. Om medisch specialisten te helpen, hebben de LAD en de Federatie een aantal producten en een vijf-stappenplan ontwikkeld, dat begint met het oprichten van een VMSD en eindigt met het maken van prestatieafspraken. Bekijk deze documenten. De komende tijd worden meer producten ontwikkeld, en na de zomer worden ook regiobijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast wordt in samenwerking met de Academie Medisch Specialisten een tweedaagse training voor VMSD-bestuurders ontwikkeld.

Ook interessant

Meer weten over het project ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’? Ga dan naar onze speciale thema-pagina waar alle relevante informatie bij elkaar staat.