skip to Main Content

LAD verwelkomt nieuwe ledenraadsleden

 

De LAD heeft deze zomer vier nieuwe ledenraadsleden mogen verwelkomen: Steffi Rombouts (aios oogheelkunde) en Edith van Esch (aios obstetrie en gynaecologie) vertegenwoordigen vanaf nu de aios, Dany Haroun (anios cardiologie) de basisartsen en Bertil Mommers de bedrijfs- en verzekeringsartsen.

De LAD heeft in 2015 een ledenraad ingesteld, om te zorgen dat alle verschillende leden goed zijn aangesloten op en betrokken worden bij het beleid van de LAD. Iedere ‘ledengroep’ (18 in totaal) is in een kiesgroep in de ledenraad vertegenwoordigd. Met de ledenraadsleden praten en brainstormen we drie à vier keer per jaar over onze koers en strategie. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

Vacante zetels

Dit jaar ontstond een aantal vacatures vanwege het vertrek van een paar ledenraadsleden. Die vacatures zijn nu vervuld. Alleen voor de kiesgroep ‘Hidha’ en ‘Artsen in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde’ bestaan nu nog vacatures.
Voor de tweede vacante zetel in de kiesgroep ‘Basisartsen’ tot slot hebben zich intussen een paar kandidaten gemeld; basisartsen worden hier nog nader over geïnformeerd.