skip to Main Content

2.590 juridische vragen voor het Kennis- en dienstverleningscentrum

Het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD behandelde vorig jaar 2.590 juridische vragen en dossiers van artsen en een aantal aanverwante beroepsgroepen. Ruim 60% van de vragen ging over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, cao’s, salaris en arbeidsongeschiktheid.

Wie lid is van de LAD of aangesloten is bij de Federatie, kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het Kennis- en dienstverleningscentrum. Van de zorgprofessionals die gebruikmaakten van de juridische dienstverlening was 44% medisch specialist, 18% a(n)ios en nog eens 18% viel onder de categorie ‘overige zorgprofessionals’, zoals SEH-artsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen Maatschappij + Gezondheid en artsen verstandelijk gehandicapten. Bij de overige 20% ging het onder andere om vragen van groepen artsen (zoals medische staven) en vragen van wetenschappelijke verenigingen.
In lijn met de omvang van de beroepsgroepen stellen psychiaters, internisten en kinderartsen de meeste vragen. De juridische dienstverlening kreeg net als in 2021 een gemiddelde waardering van een 8,5.

Lees meer over onze juridische dienstverlening en wat we voor jou kunnen betekenen.