skip to Main Content

Nieuwe Cao Hidha van kracht

 

De achterbannen van de LHV en de LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Hidha. Dit betekent dat de nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019, definitief is en alle afspraken vanaf nu gelden. De LHV en de LAD gaan het principeakkoord uitwerken in een nieuwe cao-tekst.

In de nieuwe Cao Hidha is onder meer afgesproken dat Hidha’s per 1 juli 2017 een structurele salarisverhoging van 1 procent krijgen en per 1 januari 2018 een verhoging van 2,5 procent. De uitbetaling van beide salarisverhogingen vindt plaats in juli dit jaar. Per 1 januari 2019 wordt het salaris nog eens met 0,5 procent verhoogd. Daarnaast is het budget voor persoonlijke kosten geïndexeerd en is het recht op een rusttijd tussen een nachtdienst en een daaropvolgende dagdienst uitgebreid van minimaal 4 naar 8 uur. Ook is afgesproken dat als een Hidha pauze heeft maar wel bereikbaar moet zijn, hij tijdens zijn pauze wordt betaald tegen het normale uurtarief. Verder wordt de cao-tekst over de vergoeding voor diensten verduidelijkt, zodat helder is dat een huisarts in dienstverband hetzelfde uurtarief krijgt vergoed als de huisarts-praktijkhouder.

Leeftijdsdagen

Hidha’s lieten tijdens de ledenraadpleging weten blij te zijn dat de leeftijdsdagen in stand blijven. Aanvankelijk was het idee de leeftijdsdagen vanaf een bepaald moment te bevriezen in ruil voor een salarisverhoging. Hidha’s lieten tijdens de onderhandelingen weten daar geen voorstander van te zijn, omdat tijd als kostbaarder wordt ervaren dan geld. Voor de leeftijdsdagen geldt wel een nieuwe leeftijdstabel, die aansluit op de verhoging van de pensioenleeftijd. Dit betekent dat Hidha’s vanaf 1 juli dit jaar recht hebben op leeftijdsdagen vanaf 51 jaar (dit was 50 jaar) en vanaf 1 juli 2019 vanaf 52 jaar. Ze behouden dit recht tot en met de AOW-leeftijd.

Tabel per 1 juli 2018

51 t/m 55 jaar: 16 uur
56 t/m 60 jaar: 64 uur
61 t/m AOW-leeftijd: 80 uur

Tabel per 1 juli 2019

52 t/m 56 jaar: 16 uur
P57 t/m 61 jaar: 64 uur
62 t/m AOW-leeftijd: 80 uur

Medewerkers die al leeftijdsdagen bezitten op grond van de oorspronkelijke tabel, behouden deze dagen zoals die in de huidige leeftijdsklasse zijn aangegeven. Zij komen in de volgende leeftijdsklasse wanneer ze daar op grond van de op dat moment geldende tabel recht op hebben.

Meer weten?

Bekijk dan de integrale tekst van het principeakkoord.