skip to Main Content

Salarissen Cao VVT per 1 oktober 2018

 

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de Cao VVT verhoogd met 4%. De nieuwe salaristabellen zijn al beschikbaar.

De Cao VVT kent naast de reguliere salaristabellen ook een aantal salarisgarantieregelingen. De bedragen van deze garantieregelingen worden per 1 oktober 2018 eveneens met 4% verhoogd. In een Excel-document op de site van ActiZ staan alle salarisbedragen per 1 oktober 2018 overzichtelijk op een rij. Binnenkort volgt de tekstuitgave van de cao met de reguliere tabellen waarin deze verhoging is verwerkt.