skip to Main Content

5 feb: Start onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg

 

Op 5 februari a.s. gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao Jeugdzorg van start. De huidige cao loopt tot 1 april 2019.

We hebben veel input voor de nieuwe cao ontvangen van de achterban van LAD/FBZ. Belangrijke items zijn een goede salarisverhoging, een correcte vergoeding van scholing en opleiding, verlaging van administratieve druk en gezond (kunnen) blijven werken.

Aantrekkelijke sector

Het gaat beter met de economie en er is vraag naar werknemers in de jeugdzorg. Goede en onderscheidende arbeidsvoorwaarden spelen een grote rol bij het aantrekkelijk houden en te maken van de sector. Daarover gaan we, met oog voor de ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector, met de werkgeversdelegatie (Jeugdzorg Nederland) in onderhandeling. We gaan er vanuit dat de werkgevers deze noodzaak onderschrijven.

Na 5 februari a.s. volgt een terugkoppeling van de eerste onderhandelingsronde.