Nieuws
07.04.2017
Nieuw: Verdiepingstraining 'Beter in onderhandelen'
Naast de succesvolle training 'Beter in beeld' gaat de LAD dit jaar ook een verdiepingstraining aanbieden: 'Beter in onderhandelen'.
Let op: de trainingsdag op 9 november is intussen volgeboekt!

Van leden die de afgelopen jaren de training 'Beter in beeld' hebben gevolgd, krijgen we regelmatig te horen dat ze behoefte hebben aan een verdiepingsslag: hoe overtuig je je collega's van een bepaald idee? Hoe onderhandel je met je raad van bestuur over het maken van goede dienstroosters? Dat vraagt om onderhandelingsvaardigheden.
In de dagelijkse praktijk onderhandelen artsen en andere zorgprofessionals in dienstverband vaak en veel, soms zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Het kan om een situatie gaan waarbij een claimende patiënt van alles van de medicus eist en het gesprek moet worden afgerond zonder de patiënt gelijk te geven maar wel graag met behoud van de relatie. Of tijdens discussies in vergaderingen over belangrijke punten voor de vakgroep: hoe zorg je ervoor dat het betreffende punt goed aan de orde komt zonder al te veel in te leveren? 

In de training ‘Beter in onderhandelen’, die de LAD in samenwerking met VvAA aanbiedt, wordt daar uitgebreid op ingegaan. U leert stap voor stap de spelregels en de fasering van het onderhandelen. Een goed onderhandelaar is lenig. Met lenig wordt uitdrukkelijk niet ‘glad’ bedoeld, maar juist het tegenovergestelde: beschikken over oplossingsstrategieën voor problemen die op uw weg komen. Een goed onderhandelaar is zorgzaam op de relatie en duidelijk op de inhoud. 

Vervolg op 'Beter in beeld'
De training kan worden gezien als het logische vervolg op ‘Beter in beeld’: vanuit een duidelijkere positie als medisch professional nu de wereld om u heen beïnvloeden door het inzetten van de juiste vaardigheden. 
Heeft u zich dit jaar al ingeschreven voor 'Beter in beeld'? Dan kunt u ervoor kiezen om later dit jaar ook 'Beter in onderhandelen' te volgen (maar dit is uiteraard geen verplichting). De training 'Beter in onderhandelen' staat ook open voor leden die eerder al 'Beter in beeld' hebben gevolgd en voor alle andere geïnteresseerden. 

Aard van de training 
De cursus is sterk interactief van aard en wordt opgebouwd rond een serie korte, praktijkgerichte  onderhandelingssituaties. Er wordt volop geoefend en een acteur is de hele dag aanwezig om laagdrempelig en veilig direct duidelijke casuïstiek live in beeld te brengen. 

Voor wie?
De training ‘Beter in onderhandelen’ is alleen bedoeld voor LAD-leden.

Wanneer?
De trainingsdagen op 9 en 23 november zijn beide volgeboekt.

Locatie
De training wordt gegeven op Slot Zeist, Zinzendorflaan 1 in Zeist.

Kosten
De deelnamekosten bedragen € 275,-. 

Accreditatie
Voor het volgen van deze training ontvangt u 6 accreditatiepunten. Accreditatie is geregeld voor de volgende beroepsgroepen:
artsen Beleid & Advies, artsen Maatschappij & Gezondheid, artsen voor verstandelijk gehandicapten, bedrijfsartsen, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, SEH-artsen, revalidatieartsen, sociaal geneeskundigen, sociaal geriaters, sportartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verslavingsartsen, verzekeringsartsen, ziekenhuisartsen

Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot 8 werkdagen vóór aanvang van de trainingsdag. Bij annuleren binnen 8 werkdagen voor aanvang of bij niet-verschijnen op de training wordt € 75,- aan u doorberekend (administratie- en cateringkosten). De annulering kan uitsluitend plaatsvinden per e-mail naar bureau@lad.nl.

Verdergaan naar hoofdinhoud

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

Zoeken
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband > Nieuws > Nieuw: Verdiepingstraining 'Beter in onderhandelen'  

Nieuws | Nieuw: Verdiepingstraining 'Beter in onderhandelen'