skip to Main Content

ABP-regeling kent recht op aanvulling nabestaandenpensioen

 

Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. De (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als de deelnemer voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.

Voorwaarden aanvulling

De (ex-)partner heeft na overlijden recht op deze aanvulling als:

  • De deelnemer pensioen heeft opgebouwd voor 1996
  • De (ex-)partner geen recht heeft op Anw van de SVB
  • De (ex-)partner niet in aanmerking komt voor Anw-compensatie van ABP (dus ook niet voor de uitzonderingsregeling)
  • Deze aanvulling stopt als de nabestaande de AOW-leeftijd bereikt of als de nabestaande toch recht krijgt op een Anw-uitkering.

Anw-compensatie vervalt

De Anw-compensatie van ABP vervalt op 1 mei 2018. Dit betekent dat als de deelnemer ná 30 april 2018 overlijdt, de partner niet meer in aanmerking komt voor Anw-compensatie. Er is een uitzondering voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren.

Aanvulling en vervallen Anw-compensatie

Als de deelnemer niet in aanmerking komt voor de uitzonderingsregeling vanaf 1 mei, dan komt de (ex-)partner in aanmerking voor bovengenoemde aanvulling, voor zover sprake is van diensttijd voor 1996. Om in aanmerking te komen, moet de deelnemer wel aan alle voorwaarden voldoen.

Wat betekent dit voor deelnemers?

Deelnemers die overwegen zich aanvullend te verzekeren tegen het wegvallen van de Anw-compensatie, kunnen rekening houden met deze aanvulling als ze aan de voorwaarden voldoen.

Lees het volledige nieuwsbericht op de site van ABP. Daar is ook informatie te vinden over de maximale hoogte van het recht op Anw-compensatie.