skip to Main Content

Actiedag 16 maart in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen


Op donderdag 16 maart vindt op 64 locaties van algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen een landelijke actiedag plaats. Zorgmedewerkers draaien dan een zondagdienst voor een goede cao voor iedereen. Wie kan meedoen aan de actiedag en hoe kun je je stem laten horen? Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie op een rij. 

Waarom is een zondagsdienst nodig?

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de vier vakbonden (LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91) zijn vastgelopen. De NVZ heeft eind januari een eindbod gedaan. Dat eindbod leidt tot koopkrachtverlies en bevat voor de derde keer op rij nivellering die veel verdergaat dan in de vorige twee cao’s. Daarnaast doet de NVZ te weinig om de werkdruk aan te pakken en hebben werknemers te weinig flexibiliteit en zeggenschap. Daarom komen zorgmedewerkers in actie.

Waarom wordt een zondagsdienst als actiemiddel ingezet?

Een zondagsdienst is de meest vergaande actievorm zonder dat de patiënt onevenredig wordt getroffen. We kiezen voor dit zware actiemiddel om duidelijk te maken dat de NVZ echt met een beter voorstel moet komen.

Wat willen we bereiken?

De vakbonden willen geen koopkrachtverlies en eisen daarom een loonsverhoging van 10% voor 2023 voor alle werknemers. Ook willen ze dat de onregelmatigheidstoeslag wordt betaald over het volledige uurloon, waarbij de hogere salarisgroepen niet meer worden uitgesloten. De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten moet omhoog en werknemers moeten meer flexibiliteit krijgen bij de invulling van hun rooster. Verder moet de generatieregeling niet worden ingeperkt, zoals de NVZ wil, maar juist worden verruimd, zodat duurzame inzetbaarheid een uitgangspunt is voor alle inkomensgroepen.

Wie mogen meedoen aan de actiedag?

Alle medewerkers die in dienstverband werken van een algemeen ziekenhuis/revalidatie-instelling waarvan het actiedraaiboek is goedgekeurd en waar de actie officieel is aangezegd. In het actiedraaiboek moet bovendien de afdeling waar je werkt vermeld staan. Let op: alleen artsen in dienstverband van het ziekenhuis (en dus niet van een MSB of coöperatie) kunnen meedoen.

Welke ziekenhuizen doen mee?

64 locaties van algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen doen mee. Bekijk het overzicht van de deelnemende locaties.

Wat kun je doen als jouw ziekenhuis en afdeling meedoet?

Tijdens de zondagsdienst werk je op een doordeweekse dag alsof het zondag is. Er zijn geen geplande of electieve opnames, met uitzondering van spoedopnames. Als op jouw afdeling een zondagsdienst wordt gedraaid, kun je niet-patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren, zoals deelnemen aan een vakgroepvergadering, administratieve taken uitvoeren of een e-learning volgen. Maar nog belangrijker is dat je zichtbaar bent op de actiedag. Hoe meer reuring, hoe groter de impact van de actie. Neem dus deel aan activiteiten in je ziekenhuis. En neem met je vakgroep het initiatief om zelf iets te doen. Zet bijvoorbeeld al jullie handtekeningen op een A4’tje waarin je pleit voor een goede cao en overhandig dit aan je raad van bestuur. Bied patiënten/bezoekers een gratis gezondheidscheck aan of bezoek patiënten tijdens het spreekuur. Overleg met ons als je twijfelt of een activiteit wel of niet mag.

Wat kun je doen als jouw ziekenhuis of jouw afdeling niet meedoet?

Als jouw ziekenhuis niet meedoet, kun je formeel geen actievoeren. Dat is ook het geval als jouw afdeling niet in het actiedraaiboek is opgenomen. In beide gevallen kun je natuurlijk wel je solidariteit betuigen. Stuur bijvoorbeeld je raad van bestuur op de actiedag samen met je collega’s een mail waarin je wijst op het belang van een goede cao. Of hang de posters op die de LAD heeft gemaakt. Doet jouw ziekenhuis wel mee maar de afdeling waar je werkt niet, dan kun je natuurlijk wel in je eigen tijd een actiebijeenkomst in jouw ziekenhuis bezoeken.

Mijn afdeling staat niet in het actiedraaiboek vermeld. Kan ik mijn afdeling nog aanmelden?

Nee, voor deze actiedag kan dat niet meer. Acties moeten zorgvuldig worden voorbereid en zijn aan strikte aanzettermijnen gebonden.

Wat staat er in het actiedraaiboek?

In de ziekenhuizen die meedoen zijn lokale actiecomités gevormd. Zij hebben een actiedraaiboek gemaakt. Het actiedraaiboek is juridisch getoetst door de vier werknemersorganisaties en wordt vóór 9 maart besproken met je raad van bestuur. In het draaiboek staat welke afdelingen meedoen en welke maatregelen zijn afgesproken om de patiëntveiligheid te garanderen. Wij hebben de actiecomités gevraagd het draaiboek met alle werknemers te delen, zodat iedereen weet welke afdelingen meedoen en wat de acties voor de werkzaamheden betekenen.

Kan mijn werkgever mij korten op mijn salaris als ik meedoe?

Een zondagsdienst is een actiedag. Als je de overeengekomen arbeid niet verricht, bestaat er geen recht op loon. Tijdens een zondagsdienst wordt echter gewoon gewerkt, maar wordt niet al het afgesproken werk verricht. In theorie kan je werkgever je dus korten op het salaris. Wij achten die kans echter klein: je bent namelijk gewoon in je ziekenhuis aan het werk en helpt patiënten in spoedeisende gevallen. Je werkgever mag je niet verbieden deel te nemen aan de acties, omdat het om een collectieve actie gaat.

Meer weten? Bekijk onze FAQ waarin alle vragen en antwoorden op een rij staan.

Actieposters

 

 

De actiedag is het moment om als zorgprofessional je stem te laten horen. Je kunt nu al onze boodschap voor een goede cao verspreiden door de posters van de LAD op te hangen in je ziekenhuis. Print ze uit op A3 of A4 en hang ze op plekken waar veel mensen komen. Hoe zichtbaarder, hoe beter!

Tips voor een succesvolle zondagsdienst
  • Voorkom dat patiënten tevergeefs naar het ziekenhuis komen voor een geplande behandeling. Plan dus geen afspraken of behandelingen op 16 maart en verzet reeds geplande afspraken.
  • Ben je op 16 maart ingeroosterd en doet jouw afdeling mee aan de zondagsdienst, dan moet je ook aanwezig zijn in je ziekenhuis tijdens de actiedag.
  • Lees wat er over je afdeling in het draaiboek staat en welke maatregelen zijn afgesproken als spoedzorg nodig is. Bij twijfel geldt dat het begrip ‘spoedeisend’ altijd wordt uitgelegd in het voordeel van de patiënt. Bespreek het actiedraaiboek vooraf op je afdeling zodat duidelijk is welke werkzaamheden niet worden gedaan, wat onder spoedzorg valt en hoe de afdeling voor spoedgevallen bereikbaar is.
  • Volg het actiedraaiboek. Bedenk geen ‘spontane’ acties die niet in het actiedraaiboek staan. Je loopt het risico dat die activiteit juridisch niet mag.
  • Maak foto’s van de acties en deel ze op social media met de hashtag #goedecaoisgoedezorg. Deel ook onze berichten.