skip to Main Content

Actieplan voor de jeugdzorg moet financiële ruimte creëren

Bij de start van onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg lieten de werkgevers weten geen financiële ruimte te hebben om tot onderhandelen over te kunnen gaan. Vakbonden maakten zich grote zorgen over de gevolgen van deze opstelling. Er is immers al een groot personeelstekort in de sector waardoor de werkdruk torenhoog is. Daarom hebben ze er bij de werkgevers op aangedrongen om tot een actieplan te komen die financiële ruimte creëert. Dit is noodzakelijk om het aantrekkelijker te maken om te (blijven) werken in de jeugdzorg door onder meer de werkomstandigheden te verbeteren. Zodat jeugdzorgprofessionals de zorg kunnen blijven bieden waarvoor ze staan.

In een waarschuwingsbrief aan werkgevers hebben vakbonden er bij de werkgevers op aangedrongen tot een actieplan te komen die  hiervoor financiële ruimte creëert. Tijdens een overleg op 22 maart jl. hebben de werkgevers het toegestuurde actieplan toegelicht. Op verzoek van de werkgevers hebben de vakbonden hun visie gepresenteerd.

Van belang is dat de acties een krachtig signaal zijn naar de politiek en de samenleving. In het belang van alle werknemers in de sector oefenen de vakbonden waar mogelijk hun invloed uit. Zodra er concrete ontwikkelingen zijn, zullen we onze achterban informeren en zo mogelijk direct betrekken.