skip to Main Content

Nieuwe acties in de jeugdzorg: hoe zit dat?

Op 15 maart wordt opnieuw actie gevoerd in de jeugdzorg. Dit is onderdeel van het actietraject dat sinds november is ingezet. De LAD/FBZ richt zich uitsluitend op acties die gericht zijn op het cao-conflict tussen cao-partijen.

Op 26 oktober liepen de onderhandelingen voor de Cao Jeugdzorg vast. Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland hebben de vakbonden FNV, CNV en LAD/FBZ op 3 november samen een uiterste poging ondernomen tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. In het ultimatum hebben ze opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn. Helaas heeft Jeugdzorg Nederland op 9 november laten weten niet in te gaan op de eisen van de bonden. Dat maakte acties onvermijdelijk.

Over de acties

Onder meer zijn/worden de volgende acties door de verschillende bonden op touw gezet:

  • Op 11 november was de eerste gezamenlijke actiedag van FNV, CNV en LAD/FBZ in Utrecht.
  • In december voerde LAD/FBZ samen met alle aangesloten jeugdzorgverenigingen een Sinterklaasactie.
  • Op 15 maart voeren de andere vakbonden FNV en CNV een landelijke actiedag, met het accent op het jeugdzorgstelsel.

Wat betekent dit voor jou?

De nieuwe actiedag op 15 maart betreft een formele werkonderbreking. Als je als LAD-lid overweegt aan deze actiedag deel te nemen, dan is het goed te weten dat dat uitsluitend op vrijwillige basis kan in eigen tijd. Als je op dit tijdstip normaal bent ingeroosterd, moet je dus vrij nemen en op eigen kosten reizen.

Meer weten over de acties en waar op te letten?

Zie de FAQ actietraject Cao Jeugdzorg op de website van FBZ.