Publicaties
LAD-magazine, september 2017
Wat als je vermoedt dat een collega met een verslaving kampt? Zeg je er wat van en hoe dan? In het nieuwe LAD-magazine wordt uitgebreid ingezoomd op ABS-artsen, het hulpprogramma van KNMG voor artsen met een verslaving.
Verslaving wordt door veel mensen, óók in de zorg, nog lang niet altijd als een ziekte gezien. “Wanneer een collega kanker of een acute somatische aandoening heeft, zeggen dokters: neem de tijd om weer beter te worden. Bij een verslaving werkt dat heel anders. Daarvan denken artsen vaak: hoe komen we van deze onbetrouwbare collega af? Die cultuur zorgt ervoor dat artsen er niet zo snel voor uit zullen komen dat ze verslaafd zijn”, aldus psychiater Hans Rode, die aan ABS-artsen is verbonden. Het hulpprogramma van KNMG wil daar verandering in brengen. In het artikel wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Hoeveel uur voor voeding en leefstijl?
In het nieuwe magazine wordt verder ingegaan op de aandacht voor voeding en leefstijl tijdens de geneeskundeopleiding. Uit een onderzoek van arts-onderzoeker Dianne van Dam-Nolen blijkt dat geneeskundestudenten in zes jaar tijd gemiddeld 29 uur onderwijs over voeding en 30 uur over leefstijl krijgen. Ruim tachtig procent van de coassistenten en huisartsen vindt dat te weinig, omdat kennis over voeding en leefstijl een grote rol kan spelen bij preventie.
Hoeveel uur onderwijs per jaar is reëel in curricula die al behoorlijk vol zitten? We vroegen het drie (aankomende) artsen: Dianne van Dam-Nolen zet in op 60 uur per jaar, Tamara de Weijer (huisarts en voorzitter Vereniging Arts en Voeding) op 168 uur en wat Birgit Spoorenberg (docent Huisartsenopleiding Maastricht) betreft mag het nog meer zijn dan 168 uur.

Meer weten? Lees dan het hele magazine en bekijk ook het artikel over het medisch team dat deze zomer ondersteuning bood tijdens de EK Voetbal Vrouwen, het artikel over de vitaliteitstool GRIP en het artikel over arbocatalogi. 

21.09.2017