skip to Main Content

Aftrap onderhandelingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 31 januari kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te praten over de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. Deze cao voor 55.000 universiteitswerknemers die bij een van de 14 universiteiten in dienst zijn loopt 31 maart 2022 af.

Bij de aftrap hebben de onderhandeldelegaties van werkgevers (Universiteiten van Nederland) en werknemers (FNV, AC/LAD/FBZ, CNV Overheid en AOb) teruggeblikt op het vorige cao-proces om na te gaan waarmee rekening te houden bij de komende cao-ronde. Ook zijn al wat thema’s benoemd waarover afspraken gemaakt moeten worden in de nieuwe cao.

Partijen zijn bezig met de voorbereiding van hun inzet. AC/LAD/FBZ heeft daarvoor afgelopen tijd vanuit de achterban hiervoor input ontvangen.

Het eerstvolgende overleg is gepland op 8 februari.