skip to Main Content

Aios en op ouderschapsverlof? Dit is ons advies

Neem je binnenkort betaald ouderschapsverlof op? Dan kun je je loon gedurende je verlof gedeeltelijk doorbetaald krijgen via een uitkering van het UWV. In de Cao Ziekenhuizen is een vergoeding geregeld in aanvulling op die uitkering, maar voor aios levert dat soms problemen op. In dit artikel leggen we uit waarom, wat je zelf kunt doen en wat wij voor je kunnen doen.

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Deze wet regelt dat je je loon gedurende 9 van de 26 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald kunt krijgen. Je kunt hiervoor via je werkgever een uitkering aanvragen bij het UWV, maar die bedraagt 70% van je salaris met als maximum 70% het maximumdagloon (2023: € 5.579,66 per maand). Deze uitkering kan jouw werkgever bij het UWV aanvragen voor je. Werk je in een algemeen ziekenhuis? Dan is het goed om te weten dat in de Cao Ziekenhuizen vanaf dit jaar een vergoeding is geregeld als aanvulling op de uitkering van het UWV.

Huidig probleem bij ouderschapsvergoeding aios

De Jonge Specialist en de LAD hebben signalen gekregen dat aios in algemene ziekenhuizen soms tegen problemen aanlopen om voor deze aanvullende vergoeding in aanmerking te komen. Zo staat in de cao dat werknemers ten minste één jaar werkzaam moeten blijven op basis van het contractpercentage – ­dat wil zeggen het aantal uren ten opzichte van een fulltime contract ­– waarover de UWV-uitkering en de werkgeversaanvulling is ontvangen.

In de praktijk blijken ziekenhuizen niet bereid om de aanvulling toe te kennen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst – zoals dat bij aios vaak het geval is – die van rechtswege (dat wil zeggen automatisch) afloopt. De uitkering wordt soms ook teruggevorderd wanneer de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt, bijvoorbeeld omdat de aios de opleiding in een andere opleidingsinstelling moet vervolgen.

De LAD en DJS vinden deze uitwerking niet redelijk, omdat hierdoor een onderscheid ontstaat tussen werknemers die vast in dienst zijn en werknemers met een tijdelijk dienstverband. Vooral aios zijn hier de dupe van, want zij werken namelijk doorgaans volgens een vast opleidingsschema, waardoor ze vaak tijdelijk bij een opleidingsinstelling werken. De aios kiest dus niet bewust voor een tijdelijk contract.

Maak vooraf duidelijke afspraken over terugbetaling

Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst die van rechtswege afloopt, en wil je toch de vergoeding bij jouw werkgever aanvragen? Dan adviseren wij jou om vooraf af te spreken dat je de uitkering niet hoeft terug te betalen omdat jij er niet zelf voor kiest om eerder uit dienst te gaan. Hiermee kan je voorkomen dat je achteraf wordt geconfronteerd met een terugbetalingsvordering.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de ouderschapsvergoeding? Lees dan de voorwaarden in de Cao Ziekenhuizen. Kom je er niet uit met je werkgever? Dan kun je als DJS- en LAD-lid hulp en advies vragen aan de juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Mail daarvoor naar bureau@lad.nl.