skip to Main Content

Aios zeer bevlogen, maar kwart overweegt wel eens te stoppen met opleiding

 

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Toch heeft één op de vier aios wel eens overwogen met zijn opleiding te stoppen. Niet omdat de inhoud van het vak niet aanspreekt, maar omdat de werkdruk hoog is en a(n)ios het gevoel hebben vaak gehaast te moeten werken. Dat blijkt uit de Nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2020 van De Jonge Specialist.

De Jonge Specialist (DJS) doet periodiek een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van jonge artsen. In 2018 was de laatste keer. 1.419 jonge artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist, SEH-arts, ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch fysicus vulden de enquête dit najaar in.

 Hoge werkdruk

Waar in het vorige onderzoek uit 2018 naar voren kwam dat één op de vijf a(n)ios burn-out klachten ervaarde, is dat nu afgenomen tot onder het landelijke gemiddelde (14% tegenover 17% landelijk). Ondanks deze positieve trend overweegt een kwart van de aios te stoppen met de opleiding. De redenen hiervoor zitten niet in de inhoud van het vak, maar veelal in de arbeidsomstandigheden. Zo werkt 81% van de a(n)ios gemiddeld 8 uur per week over, zonder dat daar in veel gevallen compensatie in tijd of geld tegenover staat (78%). Bovendien hebben jonge artsen het gevoel dat ze gehaast moeten werken (48%) en zelden pauze kunnen houden (48%). Als een collega langdurig uitvalt, wordt slechts in 29% van de gevallen een vervanger geregeld, waardoor de druk op de zittende groep steeds groter wordt en de dienstbelasting nog verder toeneemt.

Charlotte Boateng, DJS bestuurslid & aios psychiatrie: “Bijna iedere jonge arts is trots op het werk dat hij/zij verricht en doet dat met bovengemiddelde bevlogenheid. Toch overweegt een kwart van deze jonge artsen te stoppen. Dat is zorgelijk voor de gezondheidszorg. Laten wij zorgen voor de medisch specialisten van morgen en hun bevlogenheid koesteren, door betere arbeidsomstandigheden en begeleiding te bewerkstelligen.”

Meer weten? Lees meer op de website van De Jonge Specialist en het artikel in de Volkskrant dat op 11 december is verschenen.