skip to Main Content

Akkoord nieuwe Cao Arbo Unie voor 2022

LAD/FBZ, FNV en CNV hebben op 17 december een onderhandelaarsakkoord bereikt met Arbo Unie voor een nieuwe Cao Arbo Unie. Werknemers krijgen onder meer een salarisverhoging van 2,5% in 2022 (met een bodem van 75 euro) en een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per werkdag. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 2,5 naar 3%.

De huidige Cao Arbo Unie loopt op 31 december dit jaar af. Afgelopen najaar startten de cao-partijen daarom het overleg over een nieuwe cao. Na vier overlegrondes kwamen ze tot een akkoord voor een cao met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Geboorteverlof en Vrijwilligersdag

Naast de salarisverhoging, thuiswerkvergoeding en verhoging van de eindejaarsuitkering maakten ze afspraken over de uitkering tijdens het extra geboorteverlof. Sinds 1 juli vorig jaar kunnen partners namelijk een beroep doen op de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof), die hen de mogelijkheid biedt maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof op te nemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon van de werknemer. In het cao-akkoord is nu afgesproken dat Arbo Unie de UWV-uitkering aanvult tot 100% van het individuele jaarinkomen.
Tot slot wordt in de nieuwe cao een Vrijwilligersdag opgenomen, die werknemers de gelegenheid biedt één dag per jaar vrijwilligerswerk te kunnen doen in werktijd.

Ledenraadpleging

De LAD gaat haar achterban binnenkort raadplegen over het akkoord, maar is blij dat het is gelukt om afspraken te maken over koopkrachtbehoud/verbetering. “Niet in iedere zorg-cao is dat op dit moment vanzelfsprekend”, aldus LAD/FBZ-onderhandelaar Robert Barendse.