skip to Main Content

Akkoord over pensioenovergang aios huisartsgeneeskunde

 

De LAD heeft met werkgever SBOH een akkoord bereikt over de pensioenovergang van aios huisartsgeneeskunde naar pensioenfonds SPH (Stichting Pensioenfonds Huisartsen) vanaf 2021. De overgang is noodzakelijk omdat Pensioenfonds HAIO, het huidige pensioenfonds van aios huisartsgeneeskunde, wordt opgeheven.

Aios huisartsgeneeskunde vallen onder de Cao SBOH. De LAD onderhandelt, in samenspraak met de LOVAH, namens aios met de SBOH over deze cao. Een van de zaken die in de cao is geregeld is het pensioen, dat nu nog is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding (Pensioenfonds HAIO). Dit pensioenfonds is speciaal voor aios huisartsgeneeskunde opgericht in 2004. Het is een relatief klein pensioenfonds (voor ca. 2.200 deelnemers) met pensioendeelnemers die bovendien maar tijdelijk (alleen tijdens de huisartsenopleiding) pensioen opbouwen. Omdat pensioenfondsen aan steeds strengere eisen moeten voldoen, heeft het bestuur van Pensioenfonds HAIO recent geconcludeerd dat het niet langer in het belang van aios is om zelfstandig te blijven voortbestaan. Pensioenfonds HAIO is niet meer in staat om aan alle wettelijke vereisten te voldoen, en tegen de huidige (lage) premie ook nog een volwaardig pensioen op te bouwen.

Vergelijking alternatieven

In opdracht van het bestuur van Pensioenfonds HAIO, SBOH en de LAD heeft de afgelopen maanden een onafhankelijk vergelijkingsonderzoek plaatsgevonden naar diverse mogelijkheden, variërend van het onderbrengen van het pensioen bij een verzekeraar tot bestaande pensioenfondsen. De beste keuze bleek SPH te zijn, omdat de ingelegde pensioenpremie hier het meeste pensioen oplevert. Bovendien komt 90% van de aios huisartsgeneeskunde na afstuderen bij dit pensioenfonds terecht, en hoeft er na afronden van de opleiding dus geen waardeoverdracht meer plaats te vinden.

Niet duurder voor aios

De LAD heeft bij de start van de verkenning als voorwaarden gesteld dat aios er niet op achteruit mogen gaan qua pensioenaanspraken en netto salaris. Dat is gelukt; het pensioen gaat er met de overstap naar SPH op vooruit, mede doordat er een hogere pensioenpremie wordt ingelegd. De SBOH betaalt de hogere premie, zodat de kosten niet voor rekening van aios komen.

60% moet instemmen

Voor het onderbrengen van het pensioen van aios huisartsgeneeskunde bij SPH is een wijziging van de verplichtstellingsbeschikking door VWS nodig, omdat de verplichtstelling van dit pensioenfonds moet worden uitgebreid naar artsen in opleiding tot huisarts. Om de verplichtstelling uit te breiden, is vereist dat 60% van de deelnemers instemt met de overdracht van het pensioen. Aios huisartsgeneeskunde krijgen in de week van 6 januari via de SBOH een uitnodiging voor een ledenraadpleging. De LAD en de SBOH leggen het akkoord met een positief stemadvies aan hen voor.