skip to Main Content

Al meer dan 50 ziekenhuizen doen mee aan landelijke staking

Nu de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het ultimatum naast zich heeft neergelegd, sluiten algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen in het hele land medio maart hun deuren voor niet-spoedeisende zorg. Al meer dan vijftig ziekenhuizen doen mee aan de zondagsdienst, het ultieme stakingsmiddel in ziekenhuizen. Het is vrij uniek dat de LAD/FBZ met de andere werknemersorganisaties direct overgaat tot een landelijke ziekenhuisstaking. 

De staking is een reactie op het uitblijven van een fatsoenlijke cao voor de ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. De NVZ had tot 21 februari 12.00 uur om in te gaan op de eisen van de werknemersorganisaties en daarmee deze staking te voorkomen. De NVZ liet weten niet te willen ingaan op de cao-eisen in het ultimatum.

Actiecomités in ruim vijftig ziekenhuizen

In ruim vijftig ziekenhuizen zijn inmiddels actiecomités gevormd. De stakingsbereidheid is daarmee historisch hoog. De werknemersorganisaties verwachten dat het aantal actiecomités (en daarmee ook het aantal ziekenhuizen) dat aansluit bij de landelijke staking de komende weken verder toeneemt. Veel zorgprofessionals staan in de startblokken om te staken. LAD/FBZ-onderhandelaar Rob Koster: “Ze hebben een goede cao gewoon keihard nodig. Zorgwerknemers kunnen alleen kwalitatief goede zorg leveren als ze goed worden betaald en onder goede werkomstandigheden hun werk kunnen doen. Bescherming tegen een te hoge werkdruk is dan ook essentieel. Voorkomen moet worden dat nog meer werknemers de zorg willen verlaten en de werkdruk nog verder toeneemt. Goede arbeidsvoorwaarden zijn dus belangrijker dan ooit.”

Eindbod onvoldoende

De LAD vindt het eindbod van de NVZ om een aantal redenen niet voldoende:

  • De NVZ biedt een salarisverhoging van 13 procent, maar die geldt niet voor een periode van één, maar van twee jaar. Werknemers krijgen 5 procent salarisverhoging per 1 februari 2023. Pas op 1 december, als het jaar bijna om is, krijgen ze de volgende 5 procent en op 1 september 2024 volgt de resterende 3 procent. Deze percentages gelden echter niet voor iedereen. Ze zijn dit jaar afgetopt op 300 euro per keer en volgend jaar op 180 euro. Veel artsengroepen gaan er daardoor maar 3% per jaar op vooruit; een stuk lager dan de 13 procent die de NVZ claimt te bieden met koopkrachtverlies tot gevolg. Dat is niet te rijmen met de salarisverhoging in umc’s, waar alle werknemers er dit jaar 10 procent bij krijgen.
  • De afgelopen twee cao’s heeft de NVZ ook loondifferentiatie toegepast. Uit solidariteit met lagere inkomensgroepen is een meerderheid van de LAD-leden daarmee akkoord gegaan, omdat ze vonden dat verpleegkundigen, verzorgenden en andere functiegroepen er meer op vooruit moesten gaan. Dit keer ligt er echter een eindbod dat vergaande nivellering bevat. We vinden dat inkomenspolitiek niet aan de cao-tafel moet worden bedreven.
  • De NVZ wil het generatiebeleid niet breder openstellen (een nadrukkelijke wens van de LAD), maar alleen nog maar toegankelijk maken voor functies onder functiegroep 65. Dat vinden wij onbegrijpelijk, want je belastbaarheid is niet afhankelijk van je inkomen.
  • De NVZ wil de normatieve werkweek voor aios niet strakker begrenzen. Aios werken 38 uur per week en daar kunnen 10 opleidingsuren bovenop komen. In de praktijk worden ze vaak standaard voor 48 uur per week ingeroosterd.
  • De NVZ wil de onregelmatigheidstoeslag (ORT) niet verhogen; functies boven functiegroep 65 krijgen nog steeds geen ORT.
  • De NVZ is niet bereid een stagevergoeding voor alle WO-stages en coschappen in te voeren.

Eisen

In het ultimatum dat de werknemersorganisaties vorige week aan de NVZ stuurden eisen ze onder meer een loonsverhoging van 10% voor één jaar en 100 euro bruto per maand. Ook willen we dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen. Datzelfde geldt voor parkeerkosten. Verder moet de onregelmatigheidstoeslag worden betaaldover het volledige uurloon, waarbij ook de hogere salarisgroepen niet meer worden uitgesloten. Daarnaast willen de werknemersorganisaties dat de wensen van de werknemers leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en moet de werknemer eerste keuze hebben.

FAQ

De LAD vindt het belangrijk dat artsen en andere zorgprofessionals meedoen aan de zondagsdienst, zodat alle ziekenhuismedewerkers samen duidelijk maken dat er een betere cao moet komen. In een FAQ hebben we op een rij gezet wat een zondagsdienst inhoudt, hoe je kunt meedoen, wat je op een actiedag kunt doen, of je juridisch beschermd bent als je actievoert en hoe je ervoor zorg dat de actiedag patiëntvriendelijk verloopt.

Bekijk de FAQ.

De Cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere vestigingen. De cao liep af op 31 januari 2023.