skip to Main Content

Alarmdag 6 april bij universiteiten voor Normaal Academisch Peil

Docenten, onderzoekers, studenten, bestuurders en alumni van alle 14 universiteiten luiden de noodklok op dinsdag 6 april om wetenschappelijk onderzoek goed te kunnen combineren met goed onderwijs.

De actie is een initiatief van een brede coalitie van VSNU, NFU, WOinActie, AOb, FNV, CNV, ISO, LSVB, AC/FBZ, LOVUM, LKVV, POSTDOCNL en KNHG. De partijen roepen samen met de universiteitsmedewerkers het toekomstige kabinet op structureel 1,1 miljard extra te investeren in wetenschappelijk onderwijs.

Aanleiding

Al jaren neemt het aantal studenten toe, maar neemt de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. Studenten worden het beste opgeleid als onderzoekers zelf de colleges geven. Dan leren ze uit eerste hand over onderzoeksmethoden en recente wetenschappelijke inzichten. En ontwikkelen ze de onderzoekende en kritische houding die nodig is, zowel in de academische wereld als daarbuiten.

Wat gaat er gebeuren?

Er is een centrale actie op 6 april in de Hofvijver in Den Haag met een oproep aan de demissionaire minister van OCW, formateurs en nieuwe Tweede Kamerleden. Ook worden er allerlei acties gehouden in de universiteitssteden. De partijen zien uit naar een succesvolle actiedag en hopen de politiek te overtuigen om te investeren in het academisch onderwijs.

Meer weten of meedoen?

Bekijk het plan
Blijf op de hoogte van activiteiten bij uw universiteit
https://normaalacademischpeil.nl