skip to Main Content

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019

 

De ledenraad van de LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2019 vastgesteld, dat de basis vormt voor de cao-onderhandelingen. De LAD zet voor 2019 onder meer in op een integraal levensfasebewust personeelsbeleid, een stevige positie voor artsen binnen hun instelling en het terugdringen van de werkdruk. Daarnaast gaat ze uit van een looneis van 4 procent.

De LAD zit aan de cao-tafel voor 13 cao’s en drie arbeidsvoorwaardenregelingen. Ieder jaar stelt ze in haar Arbeidsvoorwaardenbeleid de kaders vast die de uitgangspunten vormen voor de cao-onderhandelingen. Het document is gestoeld op de drie speerpunten van de LAD: goede arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.
Als het gaat om primaire arbeidsvoorwaarden, gaat de LAD uit van een looneis van 4 procent, pleit ze voor een vergoeding voor gemaakte beroepskosten en voor een stagevergoeding en volledige reiskostenvergoeding voor coassistenten in álle sectoren. Bij arbeidsomstandigheden vindt de LAD het essentieel dat de positie van artsen in hun zorginstelling wordt verstevigd, zodat ze worden betrokken bij strategische beslissingen en ook tijd krijgen zich hiermee bezig te houden. Daarnaast is gezond en veilig werken van groot belang, evenals een integraal levensfasebewust personeelsbeleid, met aandacht voor levenslang leren, het faciliteren van een goede balans tussen werk en privé en zeggenschap over de manier waarop, waar en wanneer er wordt gewerkt.
Als het gaat om de arbeidsmarkt, wil de LAD dat de instroom in de studie geneeskunde wordt beperkt en dat de instroom van basisartsen bij specialismen waar tekorten zijn (zoals in de sociale geneeskunde) wordt gestimuleerd.

Lees de volledige tekst van het Arbeidsvoorwaardenbeleid.