skip to Main Content

LAD zet in op kortlopende cao’s

In 2021 moeten alle grote zorg-cao’s worden vernieuwd, maar de onderhandelingen zullen allesbehalve makkelijk worden vanwege de gevolgen van corona voor de economie en de zorg. De LAD pleit in het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2021 daarom voor kortdurende cao’s, gericht op in ieder geval koopkrachtbehoud.

In het Arbeidsvoorwaardenbeleid zet de LAD de uitgangspunten uiteen voor de cao-onderhandelingen in het komende jaar. De voorspellingen voor 2021 zijn helaas allesbehalve rooskleurig. Allereerst heeft zowel de zorg als de economie te maken met de gevolgen van COVID-19. In de eerste helft van 2020 kromp de economie met 5%. Voor 2021 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) herstel met een economische groei van 3,5%, maar dat hangt mede af van de kracht van de tweede golf en de situatie in landen om ons heen. In plaats van groei is ook een krimpscenario mogelijk. Bij een economische groei van 3,5% voorziet het CPB een gemiddelde koopkrachtstijging van 0,8%. Maar daarbij houdt het CPB onvoldoende rekening met stijging van de pensioenpremies. Vanwege de lage rente heeft zowel PFZW als het ABP al een premiestijging aangekondigd van respectievelijk 1,5 en 1% per 1 januari 2021. Het realiseren van koopkrachtverbeteringen wordt daardoor heel lastig.

Speerpunten

Volgens de LAD zijn lange onderhandelingstrajecten over grote innovatieve inhoudelijke cao-vernieuwingen dan ook niet realistisch. Daarom zet ze in op kortlopende cao’s met een looptijd van bijvoorbeeld één jaar, met voornamelijk een financiële paragraaf gericht op het ten minste behouden van de koopkracht. Daarnaast is het verbeteren van secundaire arbeidsvoorwaarden essentieel. De LAD zet onder meer in op een verlaging van de werkdruk, voldoende hersteltijd in roosters en het stimuleren van een integraal levensfasebeleid. Ook is ze voorstander van het uitbreiden van het Actieprogramma Werken in de zorg zodat personeelstekorten kunnen worden aangepakt en pleit ze voor meer inspraak van artsen bij het instellingsbeleid.

Meer weten over de andere speerpunten? Bekijk dan de infographic of lees de gehele tekst van het Arbeidsvoorwaardenbeleid.