skip to Main Content

Marjolein Bastiaanssen benoemd tot bestuurslid LAD

 

De ledenraad van de LAD heeft op 21 november ingestemd met de benoeming van Marjolein Bastiaanssen tot algemeen bestuurslid van de LAD. Bastiaanssen, van huis uit bedrijfsarts, volgt daarmee Jurriaan Penders op.

Penders was sinds de zomer van 2018 lid van het LAD-bestuur. Hij heeft deze functie onlangs neergelegd omdat hij geen werknemer meer is, maar de rol van werkgever heeft gekregen. Hij is directeur Medische zaken geworden bij HumanTotalCare.

Suzanne Booij (links) feliciteert Marjolein Bastiaanssen met haar benoeming

De afgelopen tijd konden LAD-leden zich kandidaat stellen voor de vacante bestuurszetel. De kandidaten zijn voor een gesprek bij de benoemingscommissie uitgenodigd, die bestond uit voorzitter Suzanne Booij en ledenraadsleden Bertil Mommers en Marthein Gaasbeek Janzen. LAD-directeur Caroline van den Brekel woonde de gesprekken als adviseur bij.

Over Marjolein Bastiaanssen

Bastiaanssen is bedrijfsarts en instituutsopleider en curriculumcoördinator bij de vervolgopleiding voor bedrijfsartsen (SGBO) in het Radboudumc. Ook is ze lid van de landelijke klankbordgroep voor onderzoek door TNO naar burn-outklachten. Bastiaanssen heeft ook ruime bestuurlijke ervaring. Zo was ze tussen 2000 en 2003 bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en van 2006 tot 2008 directeur van een organisatie die regionale ondersteuning biedt aan eerstelijnsgezondheidszorg voor Noordoost en Midden Brabant. Verder was ze van 2002 tot 2006 beleidsadviseur Arbeid en Gezondheid bij de KNMG.

Goede aanvulling

Volgens de benoemingscommissie past Bastiaanssen goed in het bestuursteam vanwege haar bestuurlijke ervaring, haar uitgebreide netwerk en haar kennis/ervaring op het gebied van gezond en veilig werken, die een aanvulling vormt op de expertise van de overige bestuursleden.

Bastiaanssen wil zich ervoor inzetten om het LAD-speerpunt gezond en veilig werken verder te brengen. “Ik heb bewust gekozen voor een loopbaan op het snijvlak van arbeid en gezondheid vanuit de overtuiging dat preventie de belangrijkste pijler is voor een betere gezondheid. Dat geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor artsen zelf: alleen een gezonde dokter die goed in zijn vel zit, kan goede zorg leveren.”

Samenstelling LAD-bestuur

Het LAD-bestuur bestaat per 21 november uit Suzanne Booij (voorzitter), Donné Pans (financieel bestuurslid), Janneke de Wal (algemeen bestuurslid) en Marjolein Bastiaanssen (algemeen bestuurslid).