skip to Main Content

LAD legt akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen voor aan LAD-leden

De LAD legt het akkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen met een neutraal stemadvies voor aan haar leden. In het akkoord komen zowel voldoende positieve punten uit de inzet terug als afspraken die overwegend positief kunnen uitpakken voor alle werknemers in de ziekenhuizen. Denk aan het definitief invoeren van generatiebeleid in alle ziekenhuizen of verbeterde randvoorwaarden voor overwerk, onregelmatig werken en bereikbaarheidsdiensten. Daar tegenover staat een magere generieke loonontwikkeling.

Wat ging hieraan vooraf?
Na acht onderhandelingsrondes bereikten werkgeversorganisatie NVZ en vakbonden FNV en CNV op 20 januari een akkoord voor de nieuwe cao. NU’91 en FBZ besloten niet te tekenen. De LAD/FBZ wilde eerst bestuurlijk beraad (lees meer).

Wat staat er in het onderhandelaarsakkoord?
Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Werkt u in een algemeen ziekenhuis en bent u lid van de LAD? Dan kunt u tot uiterlijk 15 februari uw stem uitbrengen. Heeft u de ledenraadpleging niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via bureau@lad.nl.
Let op: medisch specialisten kunnen niet stemmen op dit akkoord, omdat op hen de AMS van toepassing is!