skip to Main Content

Bestuurlijk overleg over waardering specialisten ouderengeneeskunde

Begin juli hebben de LAD, FBZ en Verenso op bestuurlijk niveau een overleg gehad met ActiZ en Zorgthuisnl om te praten over de arbeidsvoorwaardelijke waardering van specialisten ouderengeneeskunde. ActiZ heeft voorgesteld een convenant op te stellen met daarin afspraken over onderwerpen die de waardering raken. De LAD heeft de uitdrukkelijke wens dat zo’n convenant onderdeel wordt van de cao.

In maart bereikten FNV CNV en NU’91 met ActiZ en Zorgthuisnl een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao VVT. FBZ, die ook de belangen van LAD-leden en dus van specialisten ouderengeneeskunde behartigt, tekende aanvankelijk niet omdat werkgevers niet tegemoet wilden komen aan de wensen van specialisten ouderengeneeskunde waaronder een passende bereikbaarheidsdienstenvergoeding en een eigen inspraakregeling.

LAD-leden stemden om die reden niet in met het onderhandelingsresultaat maar FBZ tekende de cao uiteindelijk wel, omdat alle andere beroepsgroepen konden instemmen. Voor hen bevat de nieuwe cao een aantal duidelijke verbeteringen. De LAD en Verenso lieten samen met FBZ wel hun teleurstelling blijken over het resultaat voor de specialisten ouderengeneeskunde en gaven aan een overleg op bestuurlijk niveau te willen over de ontstane situatie. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. De LAD wil dat er concrete afspraken worden gemaakt die recht doen aan de toegenomen verantwoordelijkheden van specialisten ouderengeneeskunde. Daarom is het een uitdrukkelijke wens dat het convenant onderdeel wordt van de cao, zodat de afspraken structureel geborgd zijn in de toekomst. De partijen zullen nu een vervolgoverleg plannen om verder te praten over de invulling.