skip to Main Content

Cao Hidha: gewijzigde vergoedingen en tarieven 2022

Met ingang van 1 januari 2022 is een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha gewijzigd. Het budget voor persoonlijke kosten gaat omhoog, maar door de gewijzigde pensioenregeling SPH is de ANW-vergoeding  vanaf 1 januari 2022 lager.

Cao-partijen hebben geen invloed op de gewijzigde regeling, maar de LAD vindt het niet wenselijk dat uw koopkracht onder druk staat. De LHV en de LAD krijgen hier veel vragen over (zie toelichting). Wij agenderen dit onderwerp sowieso bij de komende cao-onderhandelingen om afspraken te maken over compensatie.

ANW

Als gevolg van de SPH pensioenstijging wordt de dienstenvergoeding voor Hidha’s per januari 2022 € 61,97 bruto (deze was in 2021 € 63,06 bruto).

Persoonlijke kosten

In 2022 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 4.620,06 (dit was € 4.541,49 in 2021). Dit budget bestaat uit een vast- en een variabeldeel. De Hidha heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.448,55 (dit was € 2.406,91 in 2021). Het variabele bedrag (naar rato van het dienstverband) wordt maximaal € 2.171,51 (€ 2.134,58 in 2021).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 18,16 in 2021 naar € 18,47 in 2022.

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober t/m oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2020 – oktober 2021 is 1,73 procent. Meer informatie hierover vindt u via het CBS.

Wat staat er in de cao?

In de Cao Hidha staan de wettelijke regels en arbeidsvoorwaarden die collectief voor een branche gelden. Het is belangrijk dat werkgever en werknemers goed op de hoogte zijn van de cao. De werkgever moet de zogeheten minimum-afspraken volgen. Minder mag niet, maar meer wel. Dat betekent dat een werkgever wat betreft de arbeidsvoorwaarden uitsluitend in positieve zin van de Cao Hidha mag afwijken voor de werknemer.