skip to Main Content

Cao Hidha: gewijzigde vergoedingen en tarieven

Per 1 januari 2021 is een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha gewijzigd, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke kosten, werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en in de ANW-vergoedingen.

Persoonlijke kosten

In 2021 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 4.541,49 (was € 4.466,01). De Hidha heeft jaarlijks (ongeacht de omvang van het dienstverband) recht op een vast bedrag van € 2.406,91 (was € 2.366,91). Het variabele bedrag (naar rato van het dienstverband) wordt maximaal € 2.134,58 (was € 2.099,10).

Ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 17,86 naar € 18,16 in 2021.

ANW

De dienstenvergoeding voor Hidha’s wordt per januari 2021 € 63,06 bruto (was € 60,35 bruto).

Indexering

Voor de indexering wordt met een referteperiode van oktober-oktober gerekend. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2019 – oktober 2020 is 1,69 procent. Meer informatie hierover vindt u via de website van het CBS.