skip to Main Content

Cao-inzet van NFU van tafel

 

Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. De werknemersorganisaties, waaronder het Ambtenarencentrum/LAD/FBZ, hebben aangegeven die ambitie niet terug te vinden in de inzet van de NFU. Dat heeft ertoe geleid dat de werkgeversorganisatie haar huidige inzetbrief van tafel haalt. Zij zal komen met een nieuwe, meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt.

De werknemersorganisaties kwamen in aanloop naar de cao-onderhandelingen tot een gezamenlijke inzet met toekomstgerichte afspraken, die moeten gelden voor alle umc-medewerkers. Maatwerkafspraken waarbij medewerkers afhankelijk zijn van hun leidinggevende of van HRM zijn onwenselijk, omdat ze kunnen leiden tot willekeur. In de gezamenlijke inzetbrief gaven de werknemersorganisaties aan te kiezen voor:

  • Een loonstijging van 3,5%.
  • Generatiebeleid waarbij betrokken medewerkers vrijwillig de keuze krijgen mee te doen.
  • Opleiden en ontwikkelen als recht.
  • Aanpakken van de werkdruk.

Ook de NFU maakte haar inzet bekend en koos voor:

  • Maatwerk.
  • Uitspelen van jong/oud.
  • Uitspelen van verschillende beroepsgroepen tegen elkaar.
  • Zoeken naar verslechteringen om ruimte te creëren om verbeteringen te financieren.

De werkgevers hebben ingezien dat zij de werknemersorganisaties onvoldoende hebben kunnen overtuigen van een gezamenlijk ambitieniveau. Dat heeft ertoe geleid dat zij hun huidige inzetbrief van tafel halen. Zij zullen komen met een nieuwe meer concrete inzet waaruit meer ambitie spreekt.Hiervoor zeggen zij tijd nodig te hebben. Dat betekent dat het overleg van 21 februari a.s. geen doorgang zal vinden. De onderhandelingen worden vervolgd op 14 maart.