skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten verlengd

 

Voor de Cao Nederlandse Universiteiten die dit voorjaar tot stand kwam is een looptijd afgsproken van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. Maar omdat de cao niet is opgezegd, is deze conform afspraak automatisch met een jaar verlengd.
Dat betekent totdat er een nieuwe cao is afgesproken, de afspraken in deze cao geldig zijn.

Afgelopen periode konden leden hun input geven voor de inzet van de nieuwe cao. Naar verwachting gaan in november de onderhandelingen met werkgeversorganisatie VSNU van start.