skip to Main Content

Cao-tekst Apothekers in dienstverband voor 2017 beschikbaar

 

De definitieve cao-tekst is inmiddels gepubliceerd op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin zijn alle afspraken terug te vinden. Bijvoorbeeld over de afgesproken loonsverhoging, de vergoedingen voor het verrichten van diensten, en het nieuwe budget functiegebonden kosten, maar ook afspraken over veilig en gezond werken.

In januari 2017 stemden de apothekersleden van de LAD en de achterban van werkgeversorganisatie VZA in met het principeakkoord voor een cao. Voor de cao geldt een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2017.

LAD en VZA gaan komende tijd actief leden werven om te zorgen dat de cao op termijn van toepassing wordt op alle apothekers in dienstverband, dus ongeacht of een apotheker werkzaam is bij een VZA-werkgever of een werkgever in de apotheekketens. Tot de algemeenverbindendverklaring een feit is, is de cao van toepassing op werknemers in dienst bij een werkgever die bij VZA is aangesloten.

Meer weten?
Download de cao-tekst.