skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen: partijen beraden zich op vervolg

Op vrijdag 7 april 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Op 31 december liep de cao voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen af. Tijdens onderhandelingen is afgelopen periode met name gesproken over de onderwerpen generatiepact en onregelmatigheidstoeslag (ORT).

Bij het overleg op 7 april is door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden als bod op tafel gelegd, inclusief een loonparagraaf. Dit heeft ertoe geleid dat het overleg over een nieuwe cao abrupt is afgebroken.

De inhoud van het bod dat door de NVZ op tafel is gelegd is ook voor LAD/FBZ nog onvoldoende. Echter, uit de toelichting van de werkgeversdelegatie op het recente bod hebben wij opgemaakt dat er ruimte is voor verbetering en overleg.

Alle betrokken partijen beraden zich momenteel op het vervolg.