Onderhandelaar

9f02058c-777c-4a61-9a17-aea11802e99e
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Jan Willem (J.W.) Le Febre
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

AMS

Veilig en gezond werken, verantwoordelijkheid/betrokkenheid bij de ziekenhuisorganisatie en flexibiliteit: dat zijn belangrijke uitgangspunten van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). De regeling geldt voor 3.250 medisch specialisten in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen. De AMS is een volwaardig arbeidsvoorwaardelijke regeling die deel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen.lees verder

Nieuws

1.12.2017
Uitslag raadpleging AMS: meerderheid stemt in
Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen heeft ingestemd met de gewijzigde Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Ook de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben ingestemd. Dit betekent dat de gewijzigde AMS op 1 januari 2018 ingaat.lees verder
8.11.2017
Afspraken uit pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt in nieuwe AMS
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de LAD hebben de afspraken over het pensioenaftoppingsakkoord nader uitgewerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). In plaats van de teruggave via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE) te laten plaatsvinden, wordt deze individueel toegerekend, door de salarissen per 1 januari 2017 structureel te verhogen. lees verder
7.07.2017
“Medisch specialisten zijn aan zet”
Op 4 juli vond de startbijeenkomst plaats van het project 'Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet', dat de Federatie Medisch Specialisten en de LAD zijn gestart.lees verder
16.12.2016
Ruime meerderheid stemt in met Principeakkoord Pensioenaftopping
Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen heeft ingestemd met het Principeakkoord Pensioenaftopping.lees verder
18.11.2016
Principeakkoord pensioenaftopping in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen
Na lange en moeizame onderhandelingen hebben de LAD, Federatie Medisch Specialisten en de NVZ een principeakkoord weten te bereiken voor de pensioenaftopping. lees verder
10.10.2016
Oplossingsrichting pensioenaftopping ziekenhuizen nader verkend
De LAD, werknemersorganisatie FBZ, de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben opnieuw een gesprek gevoerd over de pensioenaftopping onder leiding van onafhankelijk voorzitter Hans Borstlap. De vier partijen werken nog steeds in een constructieve sfeer aan een oplossing voor het pensioenaftoppingsvraagstuk in algemene ziekenhuizen en hopen begin november tot een resultaat te komen.lees verder
13.09.2016
Goed eerste gesprek met NVZ over pensioenaftopping
De LAD, FBZ, de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben op vrijdag 9 september het overleg hervat om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de pensioenaftopping medisch specialisten en overige zorgprofessionals die het betreft.lees verder
12.08.2016
Handreiking Budget Organisatorische Eenheid
Hoe wordt het budget dat een organisatorische eenheid krijgt verdeeld? Het antwoord staat in de nieuwe Handreiking Budget Organisatorische Eenheid van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Het budget is onder andere bedoeld voor medisch specialisten die managementtaken uitvoeren, een opleidingsverantwoordelijkheid hebben of recht hebben op bepaalde toeslagen.lees verder
7.07.2016
Gesprekken pensioenaftopping hervat
Op dinsdagavond 5 juli heeft opnieuw een bestuurlijk plaatsgevonden tussen de LAD/FBZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over het geschil rond de pensioenaftopping. lees verder
25.04.2016
Verrekening parttimeproblematiek vindt plaats in mei 2016
In februari lieten we u weten dat de parttimeproblematiek tot een minimum is gereduceerd. PFZW gaat de gewerkte uren tijdens diensten meetellen bij de berekening van de deeltijdfactor, die bepalend is voor de pensioenopbouw. Intussen is bekend dat hiervoor in mei, de maand waarin ook vakantiegeld wordt uitgekeerd, een verrekening plaatsvindt voor de periode 1 januari - 1 mei 2016.lees verder
5.04.2016
Artsen laten pensioen niet lopen
In vier ziekenhuizen staken artsen in dienstverband en andere zorgprofessionals vanaf deze week hun deelname aan bepaalde overleggen. Ze doen dit, omdat hun werkgever niet met een fatsoenlijke oplossing is gekomen voor de compensatie van de pensioenaftopping. lees verder
4.04.2016
Masterclass VMSD: niet managen, maar besturen
Hoe zorg je als medisch specialist dat je invloed hebt op de koers van je ziekenhuis en regie hebt over de zorg? Die vragen vormden de rode draad tijdens de Masterclass VMSD, die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op 31 maart voor de tweede keer organiseerden. De 35 deelnemers kregen handvatten aangereikt om zich beter te positioneren in hun ziekenhuis.lees verder
26.02.2016
Doorbraak parttimeprobleem pensioenaftopping
Voor zo’n 2.000 medisch specialisten met een deeltijd dienstverband is er een doorbraak in het pensioenaftoppingsprobleem. De onevenredige impact van de fiscale beperkingen in de pensioenopbouw voor deze parttimers is tot een minimum gereduceerd. lees verder
13.01.2016
Maak werk van gezond en veilig werken
Per 1 januari 2016 is de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) van kracht. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD roepen medisch specialisten in dienstverband op te werken met de nieuwe AMS, maar wat betekent dat precies? lees verder
23.11.2015
Masterclass VMSD: handvatten voor positionering
‘Besturen is iets anders dan managen’, dat is één van de lessen die aan bod kwamen tijdens de Masterclass VMSD op 18 november in Utrecht. Meer dan 50 medisch specialisten in dienstverband die betrokken zijn bij een Vereniging Medisch Specialisten Dienstverband (VMSD) kregen handvatten om zich beter te positioneren in het ziekenhuis.lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
30.09.2015
Handreiking voor lokale opvolger Document Medische Staf
De LAD en de Federatie hebben een handreiking Overeenkomst medische staf – raad van bestuur ontwikkeld. Deze biedt de medische staf houvast om de dialoog te starten over de nieuwe verhoudingen in het ziekenhuis.lees verder
16.09.2015
Masterclass VMSD’s op 18 november 2015
Op 18 november 2015 organiseren de LAD en de Federatie Medisch Specialisten een Masterclass VMSD's voor voorzitters en/of lid van het bestuur van een VMSD. lees verder
2.09.2015
Tekst nieuwe AMS beschikbaar
Deze zomer lieten we u al weten dat de doorvertaling van het Cao-akkoord Ziekenhuizen in de AMS is afgerond en dat de AMS officieel ingaat op 1 januari 2016. De tekst van de nieuwe AMS is nu ook beschikbaar. lees verder
27.07.2015
Nieuwe AMS op 1 januari 2016 een feit
De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben de doorvertaling van het Cao-akkoord Ziekenhuizen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) afgerond. De AMS gaat officieel in op 1 januari 2016.lees verder
6.07.2015
Stand van zaken AMS
Tijdens de bijeenkomst over pensioenaftopping die de LAD en Federatie op 24 juni organiseerden, zijn diverse vragen gesteld over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS): is die al formeel van kracht? En wat is de relatie ten opzichte van de pensioenaftoppingsproblematiek? Lees de belangrijkste antwoorden op de vragen.lees verder
6.06.2015
"Professionalisering dienstverband nodig"
"Het is echt niet meer van deze tijd als medisch specialisten in dienstverband zich nog niet hebben verenigd in het ziekenhuis waar ze werken." Dat zei Marco Bol, patholoog en voorzitter van Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband in het Zwolse Isala ziekenhuis op 4 juni tijdens een drukbezochte bijeenkomst over VMSD’s. lees verder
21.05.2015
VMSD-bijeenkomst op donderdagavond 4 juni
De LAD en de Federatie Medisch Specialisten organiseren op 4 juni een bijeenkomst voor (aankomende) voorzitters en leden van het bestuur van Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD's) in algemene ziekenhuizen. lees verder
2.04.2015
Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen
Na acties van werknemers in de ziekenhuizen is in de vroege ochtend van woensdag 4 maart 2015 eindelijk een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao.lees verder
2.04.2015
Leden stemmen in met Cao Ziekenhuizen
De leden hebben in grote meerderheid ingestemd met het principeakkoord Cao Ziekenhuizen van 4 maart jl. Ook de andere werknemersorganisaties hebben ingestemd met het akkoord, daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2014-2016 een feit.lees verder
5.03.2015
Pensioenaftopping en AMS; de gevolgen van akkoord Cao Ziekenhuizen
Na lang onderhandelen, is in de vroege ochtend van 4 maart 2015 een principeakkoord bereikt voor de Cao Ziekenhuizen. In dit akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de gevolgen van de aftopping pensioenopbouw en over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).lees verder
21.01.2015
Nieuwe data april/mei training 'Basics van beïnvloeding, management en beleid in relatie tot de nieuwe AMS'
Vanwege de grote belangstelling voor de training ‘Basics van beïnvloeding, management en beleid in relatie tot de nieuwe AMS’, hebben de LAD en Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met de Academie voor Medisch Specialisten opnieuw een cursusreeks ingepland voor april/mei 2015. lees verder
18.12.2014
Capaciteitstool voor medisch specialisten in dienstverband algemene ziekenhuizen beschikbaar
OMS en LAD hebben in samenwerking met LOGEX een capaciteitstool ontwikkeld. Deze online tool is te gebruiken voor gesprekken met uw raad van bestuur over inzet van de beschikbare personele capaciteit en is nu beschikbaar.lees verder
17.12.2014
Afspraken over onderdelen AMS al wel mogelijk
Ondanks dat tussen partijen al in juli 2014 overeenstemming is bereikt over een nieuwe AMS als volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling, moet de formalisatie van deze regeling per 1 januari 2015 op zich laten wachten. Dit komt doordat de AMS onderdeel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen, waarvoor de onderhandelingen nog niet zijn afgerond. lees verder
28.11.2014
Overleg AMS en Cao Ziekenhuizen
Afgelopen zomer hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een akkoord bereikt over een vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten in dienstverband (AMS) per 1 januari 2015. De tot nu toe vruchteloze onderhandeling voor de Cao Ziekenhuizen hebben betekenis voor de AMS.lees verder
26.11.2014
Doorgeschoten flex breekpunt bij tiende ronde Cao Ziekenhuizen: geen helderheid AMS
De onderhandelingen op 25 november 2014 voor de Cao Ziekenhuizen zijn door het aanbieden van een eindbod door werkgeversorganisatie NVZ abrupt beëindigd. Met het voorstel van de werkgevers kan de gewenste toename van zekerheid voor werknemers over werk en inkomen niet worden bereikt.lees verder
12.11.2014
Nieuwe data training 'Basics van beïnvloeding, management en beleid in relatie tot de nieuwe AMS'
Vanwege de grote belangstelling voor de training ‘Basics van beïnvloeding, management en beleid in relatie tot de nieuwe AMS’, hebben de LAD en OMS in samenwerking met de Academie voor Medisch Specialisten twee nieuwe cursusreeksen ingepland voor 2015. Ook deze zijn inmiddels volgeboekt. Er worden nieuwe cursussen gepland. lees verder
9.10.2014
Regiobijeenkomsten over VMSD voor medisch specialisten in dienstverband
Om u te helpen bij de voorbereiding op de nieuwe AMS die per 1 januari 2015 in werking treedt, organiseren de OMS en LAD drie regiobijeenkomsten over de VMSD. Meld u aan en krijg antwoord op al uw vragen rondom een VMSD.lees verder
3.10.2014
Wees voorbereid op 2015! Volg de training ‘Basics van beïnvloeding, management en beleid in relatie tot de nieuwe AMS’
Met de nieuwe AMS, die per 1 januari 2015 in werking treedt, krijgt de medisch specialist in dienstverband meer strategische verantwoordelijkheid binnen het ziekenhuis. Om u hierop voor te bereiden, hebben de OMS en de LAD in samenwerking met de Academie voor Medisch Specialisten een training ontwikkeld: ‘Basics van beïnvloeding, management en beleid in relatie tot de nieuwe AMS’. Meld u nu aan!lees verder
4.07.2014
Positieve uitslag stemming nieuwe AMS: leden en bestuur stemmen in
Van 12 juni tot en met 27 juni 2014 konden medisch specialisten in dienstverband bij algemene ziekenhuizen (LAD/OMS-leden) deelnemen aan de ledenraadpleging voor de nieuwe AMS. De uitkomst van deze ledenraadpleging is positief.lees verder
26.06.2014
Laatste kans AMS-stemming: vrijdag 27 juni 2014!
De ledenraadpleging voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) eindigt vrijdag 27 juni 2014. Na vrijdag 27 juni is stemmen niet meer mogelijk.lees verder
23.06.2014
Onderhandelaarsakkoord AMS en informatiebijeenkomsten AMS
Op 10 juni 2014 is er een onderhandelaarsakkoord bereikt aangaande de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS 2014).Rondom deze arbeidsvoorwaardenregeling zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd.lees verder
16.06.2014
Informatiebijeenkomsten AMS
LAD en OMS organiseren voor de medisch specialisten in dienst bij algemene ziekenhuizen drie ledenbijeenkomsten over de AMS. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de inhoud van de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband 2014 (AMS 2014) toegelicht met specifieke aandacht voor het statuut en de arbeidsvoorwaardenregeling.lees verder
12.06.2014
Nieuwe AMS regelt betrokkenheid en verantwoordelijkheid medisch specialist in dienstverband
Strategische betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. Dat is één van de concrete resultaten van de vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling (AMS) voor de medisch specialist in dienstverband in algemene ziekenhuizen.lees verder
20.05.2014
AMS-onderhandelingen: laatste overleg 10 juni
Op 20 mei jongstleden heeft er weer een AMS-onderhandeling plaatsgevonden tussen LAD, OMS en NVZ. lees verder
28.03.2014
Eerste informatiebijeenkomst LAD & OMS
Ruim 70 medisch specialisten kwamen donderdagavond 20 maart in Assen informatie ophalen. Over de veranderingen in het bekostigingssysteem en over de stand van zaken rond de nieuwe AMS. Centraal stonden de gevolgen voor de medisch specialisten in loondienst. Er waren veel vragen. Deze zijn nu verwerkt als FAQ (zie bijlage).lees verder
4.03.2014
Informatiebijeenkomsten voor medisch specialisten in dienstverband
Op welke onderwerpen zetten de OMS en de LAD in tijdens de huidige onderhandelingen over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten (AMS)? Wat zijn de organisatiemodellen 2015 en wat kunnen deze betekenen voor uw positie als medisch specialist in dienstverband? Deze vragen staan centraal tijdens drie informatiebijeenkomsten die de OMS en de LAD eind maart organiseren voor medisch specialisten in dienstverband. Informeer uzelf en meld u aan voor een van deze bijeenkomsten.lees verder
14.02.2014
Gezond en veilig werken centraal tijdens onderhandelingen over nieuwe AMS
Verantwoorde werktijden en gezonde roosters zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarover zijn werknemersorganisaties LAD en OMS en werkgeverorganisatie NVZ het eens. lees verder
24.01.2014
Op weg naar strategische betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband
Op 22 januari 2014 hebben de LAD en de OMS met de NVZ overlegd over de vernieuwing van de AMS. We zijn in een afrondende fase beland voor het statuut voor medisch specialisten in dienstverband.lees verder
21.01.2014
AMS-onderhandelingen in teken van verantwoordelijkheidsverdeling
Op 22 januari jl. vinden er wederom onderhandelingen plaats in het kader van de AMS-vernieuwing. Belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de medisch specialist in dienstverband en het ziekenhuis.lees verder
21.01.2014
Wat betekent het behoud van het vrij beroep voor de medisch specialist in dienstverband?
In het zorgakkoord van juli 2013 is overeengekomen dat ziekenhuizen en medisch specialisten ook per 2015 een vrije keuze houden voor vrij beroep of dienstverband. Het behoud van keuzevrijheid voor vrij beroep betekent niet dat het vrij beroep blijft zoals het nu is. lees verder
30.12.2013
AMS: aangepaste bedragen voor vergoeding persoonlijke kosten en materiële schade
De medisch specialist krijgt per kalenderjaar een maximum budget voor vergoeding van alle werkelijk gemaakte persoonlijke beroepskosten. Verder wordt jaarlijks een maximum vastgesteld voor te vergoeden materiële schade. lees verder
3.09.2013
Laatste oproep: deel uw ervaringen met dienstendruk!
Hoe ervaart u uw dienstendruk? Hoe wordt in uw ziekenhuis omgegaan met dienstendruk? Is uw dienstendruk de afgelopen jaren toegenomen? De enquête loopt nog tot 9 september dus deel uw ervaringen nu het nog kan!lees verder
17.07.2013
Zorgakkoord: betaalbare en doelmatige zorg
Op 16 juli 2013 heeft minister Schippers van Volksgezondheid een zorgakkoord gesloten met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de ziekenhuizen, de verzekeraars en de patiënten. De hoofdpunten uit het akkoord: de groei van de medisch specialistische zorg moet omlaag, de keuzevrijheid om in dienstverband of in vrij beroep te werken blijft gehandhaafd en de Wet Normering Topinkomens (WNT) gaat niet gelden voor medisch specialisten.lees verder
8.07.2013
Reminder: heeft u de AMS-enquête dienstendruk al ingevuld?
LAD, OMS en NVZ laten onderzoek doen naar de dienstendruk van medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen. Medisch specialisten die de enquête nog niet hebben ingevuld, kunnen dit tot 1 augustus 2013 doen.lees verder
22.06.2013
Onderhandelingen over vernieuwing AMS op koers
De onderhandelingen over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) liggen op koers. Dat bleek tijdens het laatste overleg op 18 juni tussen de LAD, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over de vernieuwing van de regeling.lees verder
6.06.2013
Hoe groot is de dienstendruk van medisch specialisten in dienstverband?
De LAD, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laten onderzoek doen naar de dienstendruk van medisch specialisten in dienstverband. Aanleiding hiervoor zijn signalen van medisch specialisten over de toenemende dienstendruk.lees verder
21.05.2013
Vernieuwing AMS krijgt contouren
Tijdens het AMS-overleg op 17 mei hebben LAD, OMS en de NVZ een aantal belangrijke stappen gezet over vernieuwing van de regeling.lees verder
18.03.2013
Overleg vernieuwing AMS: nadruk op positie medisch specialist in dienstverband
Op 14 maart hebben de LAD, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) overlegd over de vernieuwing van de Arbeidsvoorwaardenregeling van Medisch Specialisten in algemene ziekenhuizen (AMS).lees verder
29.01.2013
Nieuwe fase AMS-vernieuwing
De onderhandelingen over een vernieuwde AMS gaan een nieuwe fase in.lees verder
16.01.2013
Constructief overleg vernieuwing AMS
Op 11 januari was er een constructief overleg tussen LAD, OMS en NVZ. In dit overleg spraken zij over de uitwerking van de uitgangspunten over de vernieuwing van de AMS zoals deze zijn afgesproken in het Manifest Kaap Doorn. lees verder
3.12.2012
Manifest NVZ, Orde en LAD: ‘meer strategische betrokkenheid medisch specialist in dienstverband’
De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een akkoord bereikt over de uitgangspunten voor vernieuwing van de arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten in dienstverband (AMS-regeling).lees verder
9.11.2012
Géén bijdrage specialisten in dienstverband
Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk mag de medisch specialisten in dienstverband geen bijdrage vragen aan financieel herstel van de instelling. lees verder
24.10.2012
Constructief overleg met NVZ
Op 22 en 23 oktober 2012 hebben LAD en OMS overlegd met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over de vernieuwing van de AMS. In dit overleg hebben partijen belangrijke stappen gezet om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten voor deze vernieuwing. lees verder
15.10.2012
Vervolgoverleg met NVZ
Op 22 en 23 oktober aanstaande vindt de 2e overlegronde plaats tussen de OMS, LAD en NVZ.lees verder
11.10.2012
Commissie-Meurs: ‘Inkomen medisch specialist in dienstverband gemiddeld’
De LAD is blij dat het rapport van de commissie-Meurs onderschrijft wat de LAD al jaren uitdraagt: het inkomen van de medisch specialist in dienstverband is gemiddeld in vergelijking met andere Europese landen. De medisch specialist in dienstverband heeft een hoge productiviteit en levert goede kwaliteit tegen een Europees gemiddeld inkomen. lees verder
9.05.2012
Eerste overleg met NVZ constructief
Vandaag hebben de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een eerste verkennend gesprek gehad met de NVZ vereniging van ziekenhuizen over de AMS-vernieuwing.lees verder
2.04.2012
Op weg naar een toekomstbestendige AMS
LAD en OMS hebben vorige week hun rondgang langs de leden afgerond. Als voorbereiding op het overleg met de NVZ vereniging van ziekenhuizen hebben OMS en LAD hun ideeën over de AMS-vernieuwing op 25 locaties met een derde van de leden besproken. lees verder
21.03.2012
Organiseren medisch specialisten in dienstverband: eendracht maakt sterk
OMS en LAD adviseren medisch specialisten in dienstverband zich te organiseren binnen het eigen ziekenhuis. Daarmee kunnen zij een goede gesprekspartner zijn van onder meer de raad van bestuur, de medische staf en de stafmaatschap/collectief van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. lees verder
6.02.2012
Medisch specialist verantwoordelijk voor productie, kwaliteit en veiligheid
“Het is belangrijk dat ook medisch specialisten in dienstverband hun kosten en baten in het ziekenhuis inzichtelijk maken, zodat de productie duidelijk is. Registratie en organisatie zijn belangrijk.” lees verder
19.12.2011
amsvernieuwing.nl: speciaal voor medisch specialisten
Vanaf 16 december 2011 kunt u voor het laatste nieuws, achtergronden en veelgestelde vragen over de AMS terecht op de speciale website: amsvernieuwing.nl. Deze website is opgezet door de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Met de site willen LAD en OMS alle medisch specialisten in dienstverband informeren over de ontwikkelingen over vernieuwing van de AMS. lees verder
24.11.2011
Onderhandel mee over nieuwe AMS! - LAD zoekt lid voor delegatie
Wilt u deelnemen aan de AMS-onderhandelingsdelegatie van de LAD? Direct aan de overlegtafel meedenken over de inhoud van de nieuwe AMS en invloed hebben op het proces van vernieuwing? Behoort het lidmaatschap van de LAD tot uw basisuitrusting en is de AMS u 'op het lijf geschreven'? Wij komen graag met u in contact! lees verder
19.11.2011
Salaristabellen AMS beschikbaar
Als gevolg van de aanpassing van de salarissen van de medisch specialisten voor wie de AMS geldt, zijn de salaristabellen gewijzigd.lees verder
27.10.2011
Doorvertaling salarissen medisch specialisten naar AMS
Op 4 oktober 2011 zijn LAD en OMS met NVZ vereniging van ziekenhuizen overeengekomen dat de salarisaanpassing uit de Cao Ziekenhuizen 2011-2014 met terugwerkende kracht naar 1 juli 2011 wordt toegepast naar de AMS. Hoe zien de medisch specialisten voor wie de AMS geldt, dit terug op hun salarisstrook? De LAD geeft uitleg. lees verder
4.10.2011
In AMS: salarisverhoging per direct doorgevoerd voor medisch specialisten
Dinsdagmiddag 4 oktober bespraken LAD en OMS met de NVZ vereniging van ziekenhuizen de situatie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de medisch specialisten, de AMS-regeling. Het overleg is vlotgetrokken! lees verder

 Documenten

Budget functiegebonden kosten
AMS 2018
Achtergrond Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten
Handreiking overeenkomst medische staf - raad van bestuur
AMS 2016

 FAQ

Vergoeding van de LAD-contributie, staat daarover iets in de AMS?

 Links