Onderhandelaar

500a2c7d-0459-4eb8-b02e-6b2549364e1d
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. José (J.H.M.) Klerks
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij GGZ Nederland geldt de Cao GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Een groot deel van de ggz-instellingen is lid van GGZ Nederland. Het gaat om 85.000 werknemers. Onderdeel van de cao is de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in de geestelijke gezondheidszorg (AMS GGZ), die van toepassing is op medisch specialisten in dienst van een ggz-instelling. lees verder

Nieuws

9.05.2018
Workshop Gezonde roosters en belastende diensten ggz op 29 mei
Op 29 mei vindt een workshop plaats over de checklist gezonde roosters en belastende diensten. In de Cao GGZ 2017-2019 hebben cao-partijen afgesproken zo’n checklist te ontwikkelen. Er is intussen een prototype, dat op 29 mei wordt besproken.lees verder
23.04.2018
Gezond en veilig werken in de ggz met vernieuwde arbocatalogus en antistress-app
Op de landelijke P&O-/OR-dag op 19 april jl. lanceerden werkgevers en werknemers in de ggz de compleet vernieuwde arbocatalogus voor iedereen die werkt in de ggz. Tegelijkertijd werd de app ‘Zorg voor minder stress’ gepresenteerd. Die geeft medewerkers concrete tips om stress te verminderen en werkplezier te vergroten. lees verder
15.02.2018
Cao GGZ algemeen verbindend verklaard
De Cao GGZ 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen.lees verder
14.12.2017
Dialoog over veiligheid en werkdruk in 12 ggz-instellingen
Twaalf ggz-instellingen krijgen vanaf januari 2018 ondersteuning van het O&O-fonds GGZ om een gestructureerde dialoog te voeren over het aanpakken van veiligheid en werkdruk. De ondersteuning bestaat uit het bekostigen van peilingen onder medewerkers, het trainen van teamcoaches en de inzet van externe begeleiders bij het implementeren van de methode ‘Aanpak Organisatieklimaat’.lees verder
24.11.2017
Ggz-instellingen gezocht voor onderzoek gezonde roosters
Werknemersorganisaties (waaronder de LAD/FBZ) en GGZ Nederland gaan onderzoek doen naar gezonde roosters en belastende diensten. Op basis hiervan willen ze een checklist maken die ggz-instellingen helpt om roosters te optimaliseren en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. lees verder
16.11.2017
GGZ Nederland start campagne ‘Minder regelgekte meer zorg’
Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is GGZ Nederland op 16 november een campagne gestart met als doel de administratieve lasten in de ggz met de helft te verminderen. Wie ook achter dat doel staat, kan op www.regelgekte.nl een manifest ondertekenen. lees verder
14.11.2017
Compleet vernieuwde app Cao GGZ nu beschikbaar
Altijd de laatste cao-afspraken uit de ggz op zak hebben? Download dan nu de compleet vernieuwde app Cao GGZ. Niet alleen zijn alle bepalingen uit de cao 2017-2019 gemakkelijk mobiel te raadplegen, maar de app bevat ook een aantal handige rekentools én slimme nieuwe functies om teksten te markeren en delen. Bovendien is de app voorzien van een compleet nieuw en fris uiterlijk.lees verder
1.11.2017
Verbeterde scholingsmogelijkheden in nieuwe Cao GGZ
In de nieuwe Cao GGZ 2017-2019 die dit jaar is ingegaan, is op initiatief van LAD/FBZ een aantal bepalingen opgenomen om de scholingsmogelijkheden van werknemers te verbeteren. lees verder
15.09.2017
Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ
In juni werd bekend dat de leden instemden met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. De afspraken zijn inmiddels omgezet in een definitieve cao-tekst. lees verder
29.06.2017
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao GGZ
De LAD-achterban heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. In de ledenraadpleging zijn een paar vragen gesteld over de pensioenaftoppingsafspraak. We geven hieronder antwoord op de meest gestelde.lees verder
10.06.2017
Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ
LAD/FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ. lees verder
17.05.2017
Constructief overleg Cao GGZ
Op 8 en 9 mei kwamen de cao-partijen voor de Cao GGZ opnieuw bij elkaar om te onderhandelen over een nieuwe cao. Er werd onder andere gesproken over duurzame inzetbaarheid en gezonde roosters, met regelmaat en voorspelbaarheid. lees verder
11.04.2017
9 mei: vervolg onderhandelingen voor nieuwe Cao GGZ
Op 4 april 2017 zaten werknemersorganisaties voor de derde keer met de werkgevers om de tafel voor een nieuwe Cao GGZ. Er zijn tal van punten besproken. lees verder
24.03.2017
Update onderhandelingen nieuwe Cao GGZ
Tijdens de onderhandelingen van vrijdag 17 maart is een akkoord bereikt over pensioenaftopping in de ggz, een van de speerpunten van LAD/FBZ. Verder is gesproken over het generatiepact en vereenvoudiging van de cao. Nog niet alle thema’s zijn besproken, maar er zijn stappen gezet richting een resultaat.lees verder
21.03.2017
Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord
De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ eind vorige week is een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping. lees verder
2.03.2017
Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart
Zo’n 1.200 psychiaters uit 32 ggz-instellingen doen op 28 en 29 maart mee aan een 48-uurs zondagsdienst. Met deze tweedaagse actie willen ze duidelijk maken dat werkgevers in de ggz hen niet langer kunnen laten zitten: er moet nu écht iets gebeuren om een oplossing te vinden voor de pensioenaftopping. lees verder
27.01.2017
Cao-overleg GGZ van start
Het cao-overleg in de GGZ is op 23 januari jl. gestart. Met GGZ Nederland is een aantal procesafspraken gemaakt voor de volgende overlegronde. lees verder
17.01.2017
Psychiaters: neem ons serieus
Circa 1.500 psychiaters in dienstverband van 41 ggz-instellingen voeren dinsdag 17 januari alleen spoedbehandelingen uit. Met deze zondagsdienst willen ze ervoor zorgen dat hun werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggeven, dat ze al 2 jaar achterhouden. Het is de zoveelste keer dat psychiaters niet serieus genomen worden, en voor hen is nu de maat vol. lees verder
13.01.2017
Uitnodiging jaarlijkse OR-dag voor OR-leden in de GGZ
Het O&O-fonds GGZ organiseert op 23 maart a.s. de jaarlijkse landelijke P&O- en OR-dag. De dag is in een nieuw jasje gestoken. lees verder
2.12.2016
Psychiaters gaan opnieuw actievoeren
Psychiaters voeren op 17 januari opnieuw een zondagsdienst, omdat GGZ Nederland blijft weigeren om met een oplossing te komen voor de pensioenaftopping. “Medisch specialisten in de ggz voelen zich niet serieus genomen; voor hen is de maat nu écht vol. GGZ Nederland is de enige in de zorgsector die haar werknemers in de kou laat staan”, aldus onderhandelaar José Klerks.lees verder
2.11.2016
Actiedag psychiaters succesvol
De zondagsdienst die op dinsdag 1 november werd gedraaid in 37 ggz-instellingen verliep succesvol. Ongeveer 1.250 psychiaters deden mee aan de actie, die werd georganiseerd door de LAD, FBZ en Federatie Medisch Specialisten. De dag startte met een aftrap die live werd uitgezonden op www.pensioenopgroen.nl.lees verder
31.10.2016
1 november actiedag in ggz-instellingen
Nagenoeg alle medisch specialisten in dienst van 37 ggz-instellingen voeren op dinsdag 1 november actie. De psychiaters organiseren een patiëntvriendelijke zondagsdienst om ervoor te zorgen dat ze hun pensioengeld terugkrijgen. Hun werkgevers, lid van GGZ Nederland, weigeren het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te geven. Hierdoor lopen de psychiaters een aanzienlijk deel van hun pensioen mis, maar de actievoerders zijn met name boos omdat ze zich niet serieus genomen voelen.lees verder
15.10.2016
Kom naar het GGZ-toekomstlab
Bent u lid van een medezeggenschapsorgaan en wilt u meedenken over de toekomst van uw ggz-instelling? Kom dan in februari 2017 naar het GGZ-toekomstlab, dat wordt georganiseerd in Utrecht door het O&O-fonds GGZ.lees verder
12.09.2016
Input voor nieuwe Cao GGZ? Geef het vóór 23/9 door!
Eind dit jaar starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ. Voorafgaand aan die onderhandelingen bepaalt de LAD/FBZ haar inzet voor de nieuwe cao. Uw input is daarbij onmisbaar. lees verder
9.09.2016
“We accepteren geen ‘njet’ van GGZ”
De ruim 80 psychiaters die op 7 september naar Utrecht kwamen voor de pensioenaftoppingsbijeenkomst lieten er geen misverstand over bestaan: “We laten niet met ons sollen. Het is tijd dat we duidelijk maken dat pensioengeld niet zomaar kan worden afgepakt”, zei gastspreker en psychiater Isis Elzakkers. De hele zaal stemde in met het voeren van een zondagsdienst op dinsdag 1 november. lees verder
5.08.2016
Ggz-bijeenkomst pensioenaftopping op 7 september
Op woensdagavond 7 september organiseren de Federatie Medisch Specialisten, de LAD en werknemersorganisatie FBZ een landelijke bijeenkomst voor artsen werkzaam in ggz-instellingen. Onderwerp zijn de problemen rondom pensioenaftopping. lees verder
21.06.2016
Gratis Cao GGZ-app met handige tools
Er is nu ook een gratis app voor de Cao GGZ. Behalve de cao-tekst zijn er vijf handige, eenvoudige tools om berekeningen te maken.lees verder
15.06.2016
Argumenten pensioenaftopping ggz op een rij
Behalve in de ziekenhuizen/revalidatiecentra is ook in de ggz nog geen oplossing bereikt voor de pensioenaftopping. Werknemersorganisatie FBZ*, de formele partij aan de cao-tafel, roept GGZ Nederland al maanden op om goed werkgeverschap te tonen, maar volgens de werkgeversorganisatie is er geen financiële en juridische ruimte om te onderhandelen. Hoe zit dat precies?lees verder
31.05.2016
Workshops werkkostenregeling voor OR'en in de GGZ
Om OR’en en afdelingen HR van ggz-organisaties te ondersteunen biedt het O&O-fonds GGZ een workshop aan. Belangstellenden kunnen contact opnemen om de workshop bij de organisatie zelf te houden. lees verder
29.03.2016
Online handtekeningenactie ggz
GGZ Nederland blijft vasthouden aan het standpunt dat er geen ruimte is om te onderhandelen over compensatie van de pensioenaftopping. De LAD en de Federatie Medisch Specialisten vinden dat niet acceptabel en zijn daarom een online handtekeningenactie gestart. lees verder
22.03.2016
Cao GGZ nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers in GGZ
De Cao GGZ 2015-2017 is algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. lees verder
18.03.2016
GGZ Nederland houdt vast aan standpunt
Werknemersorganisaties hebben op 11 maart een regulier overleg gevoerd met GGZ Nederland. FBZ, de formele cao-partij, heeft daar namens de LAD en Federatie Medisch Specialisten wederom de pensioenaftopping geagendeerd. GGZ Nederland blijft echter vasthouden aan het standpunt dat er geen reden is voor compensatie.lees verder
11.03.2016
Ggz-bijeenkomst: "Standpunt werkgevers onbegrijpelijk”
“Werkgevers betaalden tot nu altijd volledig mee aan ons pensioen, dus het is onbegrijpelijk als ze dat nu niet zouden doen.” Dat psychiaters in dienstverband verontwaardigd zijn over de pensioenaftopping, werd wel duidelijk tijdens een landelijke bijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op 9 maart organiseerden over de pensioenaftopping in de ggz.lees verder
2.03.2016
Laat uw pensioen niet liggen
Tienduizenden euro’s aan pensioengeld: dat kunnen medisch specialisten in de ggz mislopen als compensatie van de pensioenaftopping niet wordt geregeld. De LAD en Federatie Medisch Specialisten vinden dat niet acceptabel, en willen op woensdagavond 9 maart samen met hen kijken hoe dit kan worden voorkomen. lees verder
2.03.2016
Cao GGZ: update rekentool Levensfasebudget
In verband met nieuwe wet- en regelgeving en de nieuwe Cao GGZ is de handleiding Levensfasebudget (LFB) geactualiseerd. Ook de rekentool is aangepast en uitgebreid. lees verder
3.02.2016
Bijeenkomst pensioenaftopping ggz
Onlangs heeft FBZ* een gesprek gehad met GGZ Nederland over de pensioenaftopping. Dat gesprek verliep weinig hoopvol, omdat er volgens GGZ Nederland onvoldoende juridische en financiële gronden zijn om werknemers te compenseren. FBZ, de Federatie Medisch Specialisten en de LAD bestrijden dat en organiseren op 9 maart een bijeenkomst voor artsen in de ggz.lees verder
15.01.2016
Pensioenaftopping leeft ook in ggz
Dat ook psychiaters zich zorgen maken over de gevolgen van de pensioenaftopping, bleek wel tijdens de bijeenkomst die de LAD en de Federatie Medisch Specialisten op 12 januari organiseerden bij GGZ Rivierduinen in Leiden. “Spreek uw raad van bestuur aan”, was de oproep die onderhandelaars José Klerks en Jan Willem Le Febre de deelnemers meegaven, “en zorg dat u in gesprek gaat.”lees verder
1.12.2015
Stand van zaken pensioenaftopping ggz
Op 27 november hebben werknemersorganisaties gesproken met GGZ Nederland over de pensioenaftopping. GGZ Nederland heeft aangegeven vooralsnog niet over te gaan tot compensatie van werknemers met een bruto jaarsalaris van meer dan 100.000 euro . lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
5.11.2015
Stagevergoeding in de nieuwe Cao GGZ
LAD/FBZ krijgt signalen over problemen met de stagevergoeding van coassistenten die werken in ggz-instellingen. Wat staat er eigenlijk over stagevergoeding in de nieuwe Cao GGZ? En wat betekent dat voor coassistenten? lees verder
7.07.2015
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao GGZ
Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao GGZ. Ook de achterban van de andere werknemersorganisaties en werkgevers heeft inmiddels ingestemd. Goed nieuws, want dat betekent dat de cao-afspraken verder kunnen worden uitgewerkt. lees verder
30.06.2015
Pensioenaftopping leeft bij medisch specialisten
Dat medisch specialisten in dienstverband zich zorgen maken over de pensioenaftopping, werd overduidelijk tijdens de vervolgbijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op woensdag 24 juni in Utrecht organiseerden. De verontwaardiging over de opstelling van de NVZ is groot, evenals de actiebereidheid. lees verder
5.06.2015
Ledenraadpleging Cao GGZ gestart
De LAD is gestart met de ledenraadpleging voor een nieuwe Cao GGZ, waarvoor de LAD/FBZ op 22 mei een onderhandelingsresultaat bereikte. Daarmee is er na een lang onderhandelingstraject van ruim twee jaar eindelijk zicht op een nieuwe cao; goed nieuws voor de 85.000 werknemers die onder de cao vallen. lees verder
23.05.2015
Onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao GGZ
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU ’91 hebben met werkgeversorganisatie GGZ Nederland in de nacht van 23 mei 2015 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao GGZ.lees verder
29.04.2015
Cao GGZ: onderhandelingen voortgezet op 22 mei 2015
De onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ op 28 april 2015 hebben nog niet geleid een tot nieuwe cao voor de medewerkers binnen de GGZ. lees verder
1.04.2015
Tweedaagse onderhandelingen Cao GGZ goed verlopen
Op 30 en 31 maart heeft LAD/FBZ samen met de andere werknemersorganisaties intensief overlegd met werkgeversorganisatie GGZ Nederland.lees verder
3.03.2015
Gezamenlijke agenda bepaald voor overleg Cao GGZ
GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, LAD/FBZ en Nu ’91 hebben op 2 maart 2015 een constructief cao-overleg gehad. lees verder
2.02.2015
Onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ op korte termijn hervat
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, en NU’91 hebben onlangs contact gehad met werkgeversorganisatie GGZ Nederland. De intentie is uitgesproken op niet al te lange termijn een nieuwe cao af te sluiten. lees verder
1.12.2014
Vrijval pensioenpremie benutten voor compensatie
De LAD en OMS willen dat werkgeversorganisaties de vrijval van de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven de 100.000 euro compenseren aan de werknemers die het betreft.lees verder
12.11.2014
Medewerkers willen een goede Cao GGZ
De cao voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) eindigde op 1 januari 2013. Na bijna twee jaar is er nog steeds geen nieuwe cao.lees verder
8.10.2014
Cao voor de GGZ nog ver weg
GGZ Nederland sloot 3 oktober 2014 het overleg voor een nieuwe Cao GGZ omdat volgens GGZ Nederland verder overleg niet zinvol is. De werknemersorganisaties constateren dat werkgeversorganisatie GGZ Nederland de afspraken uit het sociaal akkoord niet na wil komen, zoals beperking van flexwerk en behoud van banen. lees verder
2.09.2014
Cao GGZ: Insteek GGZ Nederland maakt voeren van hernieuwde onderhandelingen ingewikkeld
Begin juli werd het overleg over een nieuwe Cao GGZ hervat, nadat dit bijna een jaar had stilgelegen. Dit kreeg een vervolg op 29 augustus 2014.lees verder
15.07.2014
Overleg Cao GGZ hervat
Op donderdag 10 juli 2014 is het overleg over de Cao GGZ op initiatief van de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, hervat. Hierbij is enige voortgang geboekt. lees verder
16.05.2014
Hervatten onderhandelingen Cao Geestelijke Gezondheidszorg in voorbereiding
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ hebben heel lang stil gelegen. De werknemersorganisaties waaronder LAD/FBZ, hebben bij GGZ Nederland aangedrongen op het opnieuw opstarten van overleg. Op 16 mei 2014 zaten de partijen aan tafel voor een verkennend overleg.lees verder
6.03.2014
GGZ Nederland nodigt werknemersorganisaties uit voor verkennend overleg Cao GGZ
GGZ Nederland heeft voorgesteld in het kader van de GGZ-onderhandelingen eerst een verkennend overleg te hebben met de werknemersorganisaties, waaronder de LAD/FBZ.lees verder
4.03.2014
Werknemersorganisaties roepen GGZ Nederland op het cao-overleg te hervatten
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91 hebben GGZ Nederland uitgenodigd de onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ voort te zetten. Afgelopen twee maanden trokken de werknemersorganisaties door het hele land om in regiobijeenkomsten met medewerkers in GGZ-instellingen te spreken.lees verder
17.01.2014
Werknemers in GGZ verdienen goede cao
De onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ liggen al enige maanden stil. Pogingen van de werknemersorganisaties om het overleg met GGZ Nederland op te starten hebben nog niet geleid tot resultaat. Tijdens bijeenkomsten in januari en februari gaan we in gesprek met de leden. Ook niet-leden zijn welkom. lees verder
10.07.2013
GGZ-medewerkers verdienen een goede cao: teken de petitie!
De arbeidsmarkt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat onder druk. Aan de ene kant door bezuinigingen die het kabinet de sector oplegt waardoor reorganisaties en onzekerheid over het behoud van banen dreigt. En aan de andere kant door de nood om voldoende werknemers aan te trekken en te behouden om te kunnen voldoen aan de personeelsbehoefte op de middellange termijn. lees verder
21.06.2013
Werknemersorganisaties breken overleg Cao GGZ af
Na zes onderhandelingsronden hebben de werknemersorganisaties LAD/FBZ, NU'91, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak op vrijdag 21 juni moeten constateren dat de werkgevers niet verder zijn gekomen dan het herhalen van eerder genoemde forse verslechteringen in de Cao GGZ op het gebied van wachtgeld, arbeids- en rusttijden en inkomensbescherming.lees verder
23.05.2013
Enige focus in overleg Cao GGZ
Tijdens het laatste overleg Cao GGZ bleek GGZ Nederland bereid het voorstel van de werknemersorganisaties voor een beperkte cao, deels over te nemen.lees verder
23.04.2013
Onderhandelingen Cao GGZ: een beperkte cao met een korte looptijd?
De onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ gingen eind februari 2013 van start. Eind maart was er volgens GGZ Nederland sprake van een time-out tot de volgende onderhandelingen op 18 april. lees verder
26.03.2013
Cao GGZ: LAD/FBZ fluit GGZ Nederland terug
De onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ gingen eind februari van start. De werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, kwamen met een zeer concrete gezamenlijke inzet.De werkgeversorganisatie GGZ Nederland daarentegen kwam niet met een concrete inzet, maar met een algemene brief. lees verder
8.01.2013
Start onderhandelingen Cao GGZ
De Cao GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 januari 2013. In februari 2013 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De volgende onderhandelingsdata zijn inmiddels gepland: 15 februari, 14 maart en 18 april 2013.lees verder
29.12.2011
Ondanks bezuinigingen geen gedwongen ontslag in GGZ-instellingen
De bezuinigingen die de overheid de GGZ-sector heeft opgelegd, spelen een belangrijke rol in de onderhandelingen die LAD/FBZ momenteel voert en ook in 2012 zal voeren over de sociale plannen bij de GGZ-instellingen.lees verder
22.11.2011
Leden stemmen in met Eindbod Cao GGZ 2011-2013
Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het Eindbod Cao GGZ 2011-2013. Dit betekent dat het LAD-bestuur de Cao GGZ 2011-2013 zal ondertekenen.lees verder
5.10.2011
Eindbod Cao GGZ: het woord is aan de leden
Op 3 oktober 2011 heeft GGZ Nederland een eindbod neergelegd bij de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, voor een nieuwe Cao GGZ 2011-2013. Hoewel LAD/FBZ in het kader van de komende bezuinigingen in de GGZ-sector niet ontevreden is over het eindbod, houdt het ook niet over.lees verder

 Documenten

Toolkit oprichten medische staf
AVV Cao GGZ 2017-2019
Cao GGZ 2017-2019
Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ 2017-2019
Gezamenlijke inzet werknemersorganisaties Cao GGZ (januari 2017)

 FAQ

Is uitbreiding van de standaard arbeidsduur mogelijk?

 Links