Onderhandelaar

ebc41840-2d11-4b91-ac2c-bc0ad8e22005
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Maaike (M.S.) Langerak
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn bij een gehandicaptenzorginstelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en voor werknemers die werkzaam zijn bij een organisatie die aangesloten is bij MEE Nederland. Dat zijn bijna alle 150 instellingen voor gehandicaptenzorg en MEE-organisaties in Nederland. Het gaat om 160.000 werknemers.lees verder

Nieuws

4.05.2018
Cao Gehandicaptenzorg nu van toepassing op hele branche
De Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg.lees verder
3.04.2018
FWG Gehandicaptenzorg deelt functies eenvoudig en transparant in
Vanaf 1 april is FWG Gehandicaptenzorg beschikbaar. De branche gehandicaptenzorg deelt vanaf dan functies in met deze vereenvoudigde en transparante vorm, gebaseerd op FWG 3.0. Dit is een van de afspraken in de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019. lees verder
5.03.2018
VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op
Sinds medio december weigert werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te overleggen met de werknemersorganisaties. VGN heeft zowel het overleg over de arbeidsvoorwaarden als het overleg over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg opgeschort. Aanleiding is een meningsverschil over hoe we verder moeten met de uitkomsten van het onderzoek over onregelmatig werken in de sector. lees verder
12.02.2018
Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt veelvoorkomende arbeidsrisico’s in deze branche te herkennen en aan te pakken. Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel. lees verder
31.01.2018
Nieuwe App Cao Gehandicaptenzorg geeft snel inzicht in cao-afspraken
Medewerkers en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben vanaf nu sneller inzicht in hun cao-afspraken met de nieuwe, gratis app Cao Gehandicaptenzorg. Met de app kunnen zij met cao-vragen op ieder moment bij de tekst van de cao. Ook kunnen zij onder andere het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) en de arbeidsduur berekenen. De app is een initiatief van de cao-partijen in de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG).lees verder
15.09.2017
Tekst Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 vastgesteld
Nadat de achterbannen van de betrokken cao-partijen in de zomer instemden in met onderhandelaarsresultaat voor de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019, konden cao-partijen aan de slag met de uitwerking van de cao-tekst. Deze tekst is inmiddels vastgesteld en als pdf beschikbaar. Hierin zijn alle cao-afspraken te vinden. lees verder
14.07.2017
LAD-leden stemmen in met onderhandelaarsresultaat voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
Afgelopen weken konden LAD-leden hun stem uitbrengen op het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Dat kwam op 9 juni na intensieve onderhandelingen tot stand. Inmiddels is de nieuwe cao een feit. lees verder
28.06.2017
Werkt u onregelmatig in de gehandicaptenzorg?
Doet u ook mee aan landelijk onderzoek van cao-partijen over onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg? Partijen zien graag uw input tegemoet! lees verder
9.06.2017
Ook een akkoord voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg!
LAD/FBZ heeft vrijdag 9 juni 2017 samen met de andere werknemersnemersorganisaties met werkgeversorganisatie VGN een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De vorige cao voor de 158.000 werknemers in deze sector liep 31 december 2016 af. lees verder
7.06.2017
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg worden hervat
Nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in de gehandicaptenzorg eind mei in een moeilijke fase terechtkwamen, hebben cao-partijen vorige week verkend of het zinvol is om de onderhandelingen op korte termijn te vervolgen. Met positief resultaat: de onderhandelingen worden nog deze maand voortgezet.lees verder
24.05.2017
Nog geen akkoord voor Cao Gehandicaptenzorg
Nadat de cao-onderhandelingen vorige week vertraging opliepen, werd op 23 mei weer verder onderhandeld met werkgeversorganisatie VGN over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Het is helaas nog niet gelukt om een akkoord te bereiken. Goed nieuws is wel dat de vier werknemersorganisaties die bij deze cao betrokken zijn, sinds gisteren weer gezamenlijk aan tafel zitten. lees verder
19.05.2017
Vertraging bij cao-onderhandelingen Gehandicaptenzorg door koerswijziging CNV
FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en LAD/FBZ zijn verbaasd over de opstelling van ‘collega’-vakbond CNV tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. CNV frustreert de onderhandelingen door op het laatste moment met een eigen voorstel te komen. lees verder
4.04.2017
Vervolg onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg uitgesteld
Tijdens de zesde onderhandelingsronde op vrijdag 31 maart 2017 is het cao-partijen niet gelukt tot een akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg te komen. Op 31 december 2016 liep de cao voor 160.000 werknemers in deze branche af. lees verder
23.01.2017
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg gestart
Op 6 januari 2017 vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De huidige cao had een looptijd tot en met 31 december 2016. Tijdens de bijeenkomst hebben cao-partijen de onderwerpen geïnventariseerd die tijdens de verdere onderhandelingen aan de orde moeten komen. lees verder
20.09.2016
Denk mee over inzet Cao Gehandicaptenzorg
In januari 2017 starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Voorafgaand aan die onderhandelingen bepaalt de LAD/FBZ haar inzet voor de nieuwe cao. LAD-leden in de gehandicaptenzorg hebben hierover een mailing ontvangen.lees verder
6.09.2016
Handvatten voor gehandicaptenzorg tegen onveiligheid op de werkvloer
Medewerkers en bestuurders in de gehandicaptenzorg krijgen deze maand handvatten aangereikt om onveiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), waarin de LAD via FBZ is vertegenwoordigd, ontwikkelde daarvoor de VeiligPlus-aanpak.lees verder
7.06.2016
Cao Gehandicaptenzorg algemeen verbindend verklaard
De Cao Gehandicaptenzorg is op 30 mei 2016 algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. lees verder
4.04.2016
Ziekteverzuim gehandicaptenzorg gestegen naar 5,5%
Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in 2015 met bijna een half procent gestegen tot 5,5%. In 2014 bedroeg het ziekteverzuim nog 5,02%. Daarmee is het verzuim in jaren niet zo hoog geweest. Dat meldt Vereniging Gehandicaptenzorg op haar website. lees verder
16.12.2015
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
De LAD-leden die onder de Cao Gehandicaptenzorg vallen, hebben met een ruime meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat in november werd bereikt. Ook andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de weg vrij is voor een nieuwe cao. lees verder
24.11.2015
Ledenraadpleging Cao Gehandicaptenzorg gestart
De LAD is de ledenraadpleging gestart voor de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Leden hebben een uitgebreide toelichting gekregen en kunnen vóór 13 december laten weten of ze instemmen met het onderhandelingsresultaat.lees verder
16.11.2015
Onderhandelingsresultaat Cao Gehandicaptenzorg
LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Belangrijkste ‘winstpunten’ voor werknemers: een salarisverhoging van 1,4% per 1 januari, een Garantie- en Inkomensbeschermingsregeling én een structurele teruggave van de pensioenaftopping.lees verder
15.11.2015
Op weg naar nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
Op vrijdag 13 november 2015 vond opnieuw constructief overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg tussen werkgeversorganisatie VGN en de werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91. lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
10.06.2015
Time-out cao-overleg gehandicaptenzorg
LAD/FBZ en de overige werknemersorganisaties nemen een time-out in het cao-overleg gehandicaptenzorg. In september wordt het overleg voortgezet. lees verder
19.05.2015
Update onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
Sociaal beleid, inkomenszekerheid en bijzonder verlof: die drie onderwerpen passeerden (onder andere) de revue tijdens de vierde onderhandelingsronde voor de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg op 12 mei.lees verder
11.03.2015
Onderhandelingen voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg zijn op 10 maart 2015 van start gegaan. De cao voor 160.000 werknemers liep op 1 maart 2015 af. lees verder
14.01.2015
Input voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg?
De Cao Gehandicaptenzorg loopt per 1 maart 2015 af. De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten in maart 2015. Heeft u specifieke punten voor de inzet voor de nieuwe cao?lees verder
30.10.2014
Bijeenkomst gevolgen werkkostenregeling voor Cao Gehandicaptenzorg, 26 november 2014
Op woensdag 26 november 2014 organiseert de LAD/FBZ, samen met de andere partijen die de Cao Gehandicaptenzorg 2014 -2015 hebben afgesloten, een informatiebijeenkomst waarbij de werkkostenregeling, de Cao Gehandicaptenzorg en het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden centraal staan. U bent van harte welkom. lees verder
19.08.2014
Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015 Algemeen Verbindend Verklaard
De Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015 is op 12 augustus 2014 algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.lees verder
2.04.2014
Leden akkoord met Cao Gehandicaptenzorg 2014
Leden van LAD/FBZ hebben in overgrote meerderheid ingestemd met de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. lees verder
13.03.2014
Oordeel leden gevraagd: Onderhandelaarsakkoord Cao Gehandicaptenzorg
Met de nieuwsbrief ledenraadpleging ligt het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg voor aan de leden van de LAD waarvoor deze cao van toepassing is. lees verder
5.03.2014
Onderhandelaarsakkoord Cao Gehandicaptenzorg
De werknemersorganisaties, waaronder de LAD/FBZ, hebben op 3 maart 2014 een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.lees verder
29.01.2014
Naar een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg in 2014
De onderhandelingen over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg starten in februari 2014. Werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland en werknemersorganisaties, waaronder de LAD/FBZ, hebben de intentie uitgesproken op korte termijn een cao af te sluiten. lees verder
13.07.2011
Onderhandelaarsresultaat Cao Gehandicaptenzorg 2011-2014: het woord is aan de leden
Op vrijdag 17 juni 2011 hebben LAD/FBZ, de andere werknemersorganisaties en de werkgeversverenigingen in de gehandicaptenzorg een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.lees verder

 Documenten

AVV-Cao Gehandicaptenzorg 2018-2019
Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019
Onderhandelaarsresultaat Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019
AVV-Cao Gehandicaptenzorg 2016
Cao Gehandicaptenzorg 2016

 FAQ

Is in de Cao Gehandicaptenzorg een vergoedingsregeling opgenomen voor de kosten van mijn BIG-(her)registratie?

 Links