Onderhandelaar

f4989e80-4f1c-4d63-b448-f80ca6cb3c33
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Lilian (L.) de Groot
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Gezondheidscentra

Voor werknemers in dienst van een gezondheidscentrum geldt de Cao Gezondheidscentra. Het gaat om 4.500 werknemers. Op huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum is daarnaast de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) van toepassing, die deel uitmaakt van de Cao Gezondheidscentra. lees verder

Nieuws

13.06.2018
Update Cao Gezondheidscentra/AHG
Werkgeversvereniging InEen wil onderzoeken of de werknemers die nu onder de Cao Gezondheidscentra vallen, onder de cao van hun eigen werkveld kunnen gaan vallen. Werknemersorganisaties hebben toegezegd mee te willen werken aan dit traject, maar wel onder bepaalde voorwaarden.lees verder
9.05.2018
Symposium over uitdagingen in gezondheidscentra
Hoe houd je de werkdruk in gezondheidscentra in de hand en hoe anticipeer je op een tekort aan personeel de komende jaren? Daarover gaat het symposium ‘Uitdagingen in het gezondheidscentrum: samen pakken we dat op’, dat op 12 september wordt georganiseerd. lees verder
18.04.2018
Speciaal voor huisartsen: training ‘Breng uw LOH in beeld’
De LAD biedt op woensdag 30 mei een nieuwe training aan, speciaal voor huisartsen in gezondheidscentra die (willen) deelnemen in een lokaal overleg huisartsen (LOH). De training is ontwikkeld, omdat we van veel huisartsen horen dat het opstarten van het LOH moeizaam verloopt en dat het LOH nog niet overal de bedoelde rol krijgt. lees verder
10.04.2018
Ontwikkelingen Cao Gezondheidscentra en AHG
In november 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). De werknemersorganisaties hebben intussen een aantal keren gesproken met werkgeversvereniging InEen, die wil dat de arbeidsvoorwaarden een andere vorm krijgen dan in de huidige cao. lees verder
21.03.2018
Sociale fonds SSFG breidt activiteiten gezondheidscentra uit
De SSFG ontwikkelt activiteiten die de goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid in de gezondheidscentra stimuleren. Het SSFG-symposium dat op 20 september plaatsvond is de opmaat naar meer activiteiten die de SSFG voor de branche gaat organiseren. lees verder
14.09.2017
Zó werkt de huisartsenzorg nu ook in de web-app
De Zó werkt de zorg web-app bevat nu ook het onderdeel Zó werkt de huisartsenzorg. Dit onderdeel bevat toegankelijke uitleg over de organisatie, financiering en wetten in de huisartsenzorg. LAD-leden hebben gratis toegang tot dit aanvullende gedeelte van de basis-app. lees verder
14.06.2017
Medezeggenschap in gezondheidscentra
De Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) organiseert op 20 september het symposium ‘Nieuwe kansen en mogelijkheden voor medezeggenschap’ in Nieuwegein. Werkt u in een gezondheidscentrum en bent u lid van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Zorg dan dat u erbij bent!lees verder
12.04.2017
Cao Gezondheidscentra/AHG: cao-partijen voeren wijzigingen door
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG van kracht. Inmiddels is ontdekt dat de tekst een aantal fouten bevat en dat enkele artikelen in de nieuwe cao mogelijk onbedoelde effecten hebben. Cao-partijen zijn daarom onlangs enkele wijzigingen in de cao overeengekomen. De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2017. lees verder
11.11.2016
LAD-leden stemmen in met eindbod Cao Gezondheidscentra/AHG
Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). Eerder stemden de leden van FNV Zorg en Welzijn al in en ook de leden van werkgeversvereniging InEen hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze gaat in op 1 januari 2015 en loopt tot en met 31 december 2017.lees verder
10.10.2016
Eindbod Cao Gezondheidscentra/AHG
LAD/FBZ en FNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen tijd met werkgeversvereniging InEen onderhandeld over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). InEen heeft onlangs een eindbod gedaan, dat de LAD positief, zij het met enkele kanttekeningen, aan haar leden heeft voorgelegd.lees verder
4.08.2016
Vragenlijst, spreekuren en bijeenkomst AHG
In juli hebben de LAD/FBZ en FNV Zorg & Welzijn met werkgeversvereniging InEen een ‘blauwdruk’ ontwikkeld voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra en AHG, die de LAD met haar leden wil bespreken. U ontvangt daarom over de AHG een korte vragenlijst. Daarnaast houden we twee telefonische spreekuren op 17 en 18 augustus en vindt op 1 september een bijeenkomst in Utrecht plaats.lees verder
11.07.2016
Blauwdruk nieuwe Cao Gezondheidscentra en AHG
De LAD/FBZ en FNV Zorg & Welzijn hebben, na intensief overleg, met werkgeversvereniging InEen een ‘blauwdruk’ ontwikkeld voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra en Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG).lees verder
22.04.2016
Constructief overleg over AHG
Werknemersorganisaties hebben op 20 april een goed overleg gehad over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). Werkgevers denken constructief mee over een regeling die de positie van huisartsen recht doet.lees verder
19.11.2015
Constructief overleg over Cao Gezondheidscentra/AHG
De LAD/FBZ en FNV Zorg & Welzijn hebben op 18 november een constructief overleg gehad over de Cao Gezondheidscentra/AHG met werkgeversvereniging InEen. Op 2 december praten ze verder en de LAD/FBZ hoopt dat dat overleg tot concrete resultaten leidt.lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
9.10.2015
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG krijgen vervolg
De onderhandelingen met werkgeversvereniging InEen over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG krijgen een vervolg. Er zijn twee onderhandelrondes gepland. Deze vinden plaats op 18 november 2015 en 2 december 2015. lees verder
7.09.2015
Onderhandeling Cao Gezondheidscentra/AHG moet snel vervolg krijgen
De onderhandelingen met werkgeversvereniging InEen over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG zouden na de zomer een vervolg krijgen. Ineen geeft aan op dit moment niet in de gelegenheid te zijn om een afspraak te maken. lees verder
3.08.2015
Onderhandelingen AHG gaan na de zomer verder
De LAD/FBZ en FNV Zorg & Welzijn gaan na de zomer verder praten met werkgeversvereniging InEen over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). lees verder
12.06.2015
Update Cao Gezondheidscentra/AHG
Werkgeversvereniging InEen en werknemersorganisaties LAD/FBZ en FNV Zorg & Welzijn zijn intensief met elkaar in gesprek over een nieuwe toekomstbestendige cao. lees verder
17.04.2015
Onderhandelingen Cao Gezondheidscentra: gesproken over AHG en wachtgeld
Tijdens de onderhandelingen op 8 april 2015 over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG is met name gesproken over de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) en de wachtgeldregeling. lees verder
25.03.2015
Cao Gezondheidscentra/AHG: werk in uitvoering
Werkgeversvereniging InEen en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en LAD/FBZ zijn het afgelopen jaar intensief met elkaar in gesprek geweest over een vernieuwde opzet van de Cao Gezondheidscentra/AHG. De gesprekken zijn voorspoedig verlopen en aan de horizon begint zich een nieuwe toekomstbestendige cao af te tekenen.lees verder
7.11.2014
Input gevraagd voor nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG
Binnenkort starten de onderhandelingen voor de nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. De huidige cao loopt per 31 december 2014 af. lees verder
8.10.2014
Werkgevers zeggen Cao Gezondheidscentra/AHG op: wat betekent dit voor u?
De werkgeversvereniging InEen heeft de werknemersorganisaties LAD/FBZ en Abvakabo FNV op de hoogte gesteld dat de werkgevers in de gezondheidscentra de Cao Gezondheidscentra/AHG met ingang van 1 januari 2015 opzeggen. Dit kan gevolgen hebben voor werknemers in een gezondheidscentrum. Hierbij informeren we u over de betekenis van deze opzegging voor de cao en waar u op moet letten als volgend jaar uw arbeidsvoorwaarden veranderen.lees verder
22.08.2014
Achterban akkoord met onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014
De achterbannen van werknemersorganisaties LAD/FBZ en Abvakabo FNV en werkgeversvereniging InEen hebben het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 goedgekeurd. Dat betekent dat de afspraken kunnen worden geëffectueerd.lees verder
30.07.2014
Stand van zaken AHG (Gezondheidscentra)
Reeds geruime tijd is de LAD/FBZ in overleg met werkgevers om te komen tot een nieuwe AHG. Een AHG die past in deze tijd en toekomstbestendig is. De druk om te komen tot een nieuwe regeling is zowel vanuit werknemers- als werkgeverszijde hoog. lees verder
27.05.2014
Kom naar de Hid(ha)-dag op 17 juni 2014!
Bent u als huisarts werkzaam in dienst van een huisarts? Of in een gezondheidscentrum? Dan is de geaccrediteerde nascholingsdag er voor u. lees verder
26.05.2014
Onderhandelaarsakkoord Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014
De onderhandelaars van de werknemersorganisaties LAD/FBZ, Abvakabo FNV en de werkgeversorganisatie InEen hebben op 20 mei 2014 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014. lees verder
20.12.2013
Onderzoek LHV: input onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG
Vacatures voor huisartsen in dienst van gezondheidscentra komen veel voor en zijn vaak moeilijk in te vullen. Ook worden geregeld concessies gedaan met betrekking tot taken of uren bij het invullen van vacatures. Dat blijkt uit een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging.lees verder
16.10.2013
Leden akkoord met Onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra/AHG 2011-2013
De achterban van werknemersorganisaties LAD/FBZ en AbvakaboFNV en werkgeversorganisatie Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) hebben het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2011-2013 goedgekeurd. Dit betekent dat de wijzigingen in deze cao kunnen worden geëffectueerd.lees verder
23.07.2013
Onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra/AHG 2011-2013
LAD/FBZ en Abvakabo FNV hebben met werkgeversorganisatie LVG een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2011-2013.lees verder
7.03.2013
Overleg Cao Gezondheidscentra stagneert
LAD/FBZ, Abvakabo FNV en werkgeversorganisatie LVG slagen er niet in om overeenstemming te bereiken over een nieuwe Cao Gezondheidscentra. Voor de AHG heeft dit vooralsnog geen gevolgen: binnenkort starten werksessies over vernieuwing van de regeling.lees verder
20.12.2012
Vervolg overleg Cao Gezondheidscentra in januari
Op 19 december 2012 hebben LAD/FBZ en de andere werknemersorganisaties opnieuw met werkgeversorganisatie LVG onderhandeld over de Cao Gezondheidscentra. Het is een traject met veel hobbels, maar cao-partijen hebben duidelijk naar elkaar uitgesproken dat er een nieuwe cao moet komen. lees verder
2.11.2012
Werkdruk onder huisartsen fors
Onderzoek door arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir heeft uitgewezen dat een grote groep huisartsen last heeft van een forse werkdruk. Ruim 70% van de ondervraagde huisartsen heeft aangegeven weleens signalen van overspannenheid bij zichzelf te hebben geconstateerd. Meer dan 80% heeft dergelijke signalen waargenomen bij collega-huisartsen. Deze signalen worden ook gegeven door hidha’s (huisartsen in dienst bij een huisarts) en huisartsen in gezondheidscentra. lees verder
14.07.2012
LAD/FBZ: werknemers gezondheidscentra in de kou gezet
Op 6 juli 2012 overlegden werknemersorganisaties zoals LAD/FBZ en werkgever Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) opnieuw over een nieuwe Cao Gezondheidscentra.lees verder
15.05.2012
LAD raadpleegt leden over ontstane situatie Cao Gezondheidscentra
De onderhandelingen over een nieuwe Cao Gezondheidscentra zijn vastgelopen en opgeschort. Dit tot teleurstelling van alle cao-partijen. Sinds 31 mei 2011 zijn cao-partijen, waaronder LAD/FBZ, in overleg om te komen tot een nieuwe cao voor de gezondheidscentra.lees verder
19.04.2012
Overleg Cao Gezondheidscentra vastgelopen
Vandaag is het overleg, om te komen tot een nieuwe Cao Gezondheidscentra, vastgelopen.lees verder
24.02.2012
Rekenformule heikel punt in AHG
Op 22 februari hebben de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, met werkgever LVG opnieuw overlegd over de Cao Gezondheidscentra. Ook is gesproken over de AHG, de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra, die deel uitmaakt van de cao. lees verder
20.02.2012
Nog geen nieuwe Cao Gezondheidscentra
Voor de werknemers in de gezondheidscentra is nog geen akkoord bereikt over een nieuwe Cao Gezondheidscentra. Het overleg op 10 februari tussen de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, en werkgever LVG was constructief, maar leverde vooralsnog geen resultaat op voor een nieuwe cao. lees verder
17.01.2012
Cao-onderhandelingen gezondheidscentra en vernieuwing AHG losgekoppeld
Op 13 januari overlegden werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, met werkgever LVG over een nieuwe Cao Gezondheidscentra.lees verder
2.01.2012
Reactie leden gevraagd over Cao Gezondheidscentra/AHG
Op 13 januari 2012 praten de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, met werkgeversorganisatie LVG verder over een nieuwe Cao Gezondheidscentra en over de AHG (Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra). lees verder
24.12.2011
Cao-traject gezondheidscentra en AHG duurt voort
Vernieuwing van de AHG en goede afspraken voor de medewerkers in de Cao Gezondheidscentra: sinds juni 2011 onderhandelen de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, hierover met werkgeversorganisatie LVG. Het overleg gaat in 2012 verder.lees verder
26.10.2011
Overleg AHG voortgezet
Geen onderhandelingen Cao Gezondheidscentra, maar paritair overleg over de AHG voerde LAD/FBZ vandaag met werkgeversorganisatie LVG. Tijdens het overleg is opnieuw gesproken over vernieuwing van de AHG, de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in Gezondheidscentra. Op 25 november wordt het overleg voortgezet.lees verder
19.10.2011
Voorafgaand aan overleg Cao Gezondheidscentra: discussieer mee over de AHG
Op 26 oktober zetten de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, met werkgeversorganisatie LVG het overleg voort over een nieuwe Cao Gezondheidscentra en over de AHG (Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra). Voordat deze onderhandelingen verdergaan, is de LAD in de AHG-groep op LinkedIn de discussie gestart over het percentage van de begroting/omzet van de huisartsenpraktijk, dat huisartsen in gezondheidscentra afdragen aan overhead. De LAD wil graag weten hoe u hierover denkt.lees verder
17.08.2011
Gezocht: idealist met rijke partner – Continuïteit gezondheidscentra bedreigd
In de komende uitgave van Medisch Contact (nummer 33-34, verschijningsdatum 19 augustus 2011) wordt in het artikel 'Gezocht: idealist met rijke partner' de situatie in de gezondheidscentra belicht, waar door verslechterde werkomstandigheden vacatures voor huisartsen in deze gezondheidscentra steeds lastiger zijn op te vullen. lees verder
4.08.2011
Geef uw mening over toekomst AHG!
De LAD roept huisartsen, werkzaam in gezondheidscentra, op om te reageren op vragen over de AHG en dan met name de formule rekenpatiënt. Uw reacties neemt in de LAD mee in de onderhandelingen over de nieuwe Cao Gezondheidscentra en de AHG (Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra), die deel uitmaakt van de cao. lees verder

 Documenten

Cao Gezondheidscentra 2015-2017 (Algemeen deel)
Cao Gezondheidscentra 2015-2017 (AHG)
Overzicht aangebrachte wijzigingen in cao en AHG 2015-2017
Eindbod Cao Gezondheidscentra en AHG
Blauwdruk Cao Gezondheidscentra en AHG

 FAQ

Is uitbreiding van de standaard arbeidsduur mogelijk?

 Links