Onderhandelaar

0c9e8d01-c943-4cdc-bbd7-3322993ce2ef
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Lilian (L.) de Groot
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Hidha

Voor huisartsen die in dienst zijn van een huisarts geldt de Cao Hidha (Huisarts in dienst bij een huisarts). Het gaat om ca. 1.000 huisartsen. lees verder

Nieuws

21.06.2018
Nieuwe Cao Hidha van kracht
De achterbannen van de LHV en de LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Hidha. Dit betekent dat de nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019, definitief is en alle afspraken vanaf nu gelden. De LHV en de LAD gaan het principeakkoord uitwerken in een nieuwe cao-tekst.lees verder
26.04.2018
Principeakkoord Cao Hidha bereikt
Werkgeverspartij LHV en werknemerspartij LAD hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao Hidha, die loopt van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019.lees verder
13.12.2017
Overleg nieuwe Cao Hidha gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Hidha zijn gestart. De LAD heeft intussen twee overleggen gehad met de LHV, waarin de inzetten onderling zijn uitgewisseld en toegelicht.lees verder
19.10.2017
Overleg nieuwe Cao Hidha start op 21 november
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Hidha starten op 21 november. Omdat de oude cao op 1 juli dit jaar afliep, hoopt de LAD snel een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden overeen te komen. lees verder
14.09.2017
Zó werkt de huisartsenzorg nu ook in de web-app
De Zó werkt de zorg web-app bevat nu ook het onderdeel Zó werkt de huisartsenzorg. Dit onderdeel bevat toegankelijke uitleg over de organisatie, financiering en wetten in de huisartsenzorg. LAD-leden hebben gratis toegang tot dit aanvullende gedeelte van de basis-app. lees verder
9.08.2017
Overleg nieuwe Cao Hidha gaat van start
De LHV en LAD hebben overlegd over het vervolg van de Cao Hidha. Deze cao liep 1 juli af. Afgesproken is dat het cao-overleg op korte termijn (na de zomervakantie) wordt opgestart. lees verder
14.06.2017
Input voor nieuwe Cao Hidha
Op 1 juli 2017 loopt de huidige Cao Hidha af. Dat betekent dat de LAD binnenkort haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao. Bent u Hidha, LAD-lid en wilt u onderwerpen aandragen? Laat het ons dan vóór 1 juli weten.lees verder
13.03.2017
Denk mee over inzet nieuwe Cao Hidha
Op 1 juli 2017 loopt de Cao Hidha voor de ongeveer 1.000 Hidha’s in ons land af. In de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe cao bepaalt de LAD haar inzet. Uw input is daarbij onmisbaar!lees verder
31.01.2017
Gezocht: Hidha’s die willen meedenken over pensioen
De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de Beroepspensioenvereniging van en voor Huisartsen (BPV) is op zoek naar nieuwe leden. Bent u Hidha en lijkt u het interessant om mee te denken over uw pensioenregeling? Meld u dan aan!lees verder
20.01.2017
Enkele tarieven Cao Hidha gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2017 wijzigt een aantal cao-tarieven voor de Hidha, de huisarts in dienst van een huisarts. lees verder
29.07.2016
Hid(ha)-dag op 24 november
De LHV Academie organiseert op 24 november de jaarlijkse Hid(ha) dag met interessante workshops over lichaamstaal en RET (Rationeel emotieve Training). Als LAD-lid betaalt u slechts € 145 (i.p.v. € 225).lees verder
20.04.2016
Tekst nieuwe Cao Hidha online
De tekst voor de nieuwe Cao Hidha is online beschikbaar. In een duidelijk opgemaakte pdf vindt u alle nieuwe arbeidsvoorwaarden en salaristabellen voor Hidha’s (huisartsen in dienst van een huisarts).lees verder
22.01.2016
Meldingstermijn Adviescommissie Hidha's verlengd tot en met 10 februari
Bent u Hidha en viel u altijd onder de Salarisrichtlijn LAD? Dan kunt u zich nog tot en met 10 februari melden bij de Adviescommissies Salarisrichtlijn, die Hidha's begeleidt bij de overgang naar de cao. De commissie zou eerst tot 31 december aanvragen behandelen, maar die termijn is verlengd naar 10 februari.lees verder
18.12.2015
Reminder voor Hidha's
Bent u Hidha en valt u nu nog onder de Salarisrichtlijn LAD? Dan kunt u zich tot uiterlijk 31 december melden bij de Adviescommissies Salarisrichtlijn. Deze commissie kan u ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe Cao Hidha, die vanaf 1 januari de enige norm voor de arbeidsvoorwaarden van Hidha’s wordt.lees verder
16.12.2015
Instroom omlaag, werkgelegenheid omhoog
Er is een reservoir van 6.000 basisartsen, terwijl er maar 2.390 plekken zijn voor de opleiding tot medisch specialist. Wat te doen tegen die toenemende werkloosheid onder jonge artsen? Victor Slenter van het Capaciteitsorgaan en Theo Haasdijk van de LAD vertellen het in het nieuwe LAD-magazine.lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
4.11.2015
Adviescommissie Salarisrichtlijn voor Hidha’s
De Landelijke Huisartsen Vereniging en de LAD hebben een adviescommissie geïnstalleerd, die Hidha's die nu nog onder de Salarisrichtlijn LAD vallen, begeleidt bij de overgang naar de Cao Hidha. De cao wordt vanaf 1 januari de enige norm voor de arbeidsvoorwaarden van Hidha's.lees verder
25.09.2015
Leden stemmen in met Cao Hidha
De leden van de LAD hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Hidha. Dat kwam eind juli tot stand tussen de LAD en werkgeversorganisatie de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). lees verder
7.09.2015
Breng voor 22 september uw stem uit over onderhandelaarsakkoord Cao Hidha
De LAD is de ledenraadpleging gestart voor de Cao Hidha, waarvoor eind juli een onderhandelaarsakkoord werd bereikt met de LHV. In het akkoord zijn onder meer salarisverhogingen afgesproken voor 2015, 2016 en 2017. Huisartsen in dienst bij een huisarts (Hidha’s) die lid zijn van de LAD, kunnen tot 22 september hun stem uitbrengen en hebben hierover intussen een mailing ontvangen. lees verder
8.08.2015
Onderhandelaarsakkoord Cao Hidha
Werkgevers (LHV) en werknemers (LAD) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Hidha (huisarts in dienst bij een huisarts), die een looptijd heeft van 1 april 2014 tot 1 juli 2017. De belangrijkste afspraak is dat er in 2015, 2016 en 2017 salarisverhogingen plaatsvinden.lees verder
3.06.2015
Update onderhandelingen Cao Hidha
Op 1 juni jl. vond opnieuw overleg plaats tussen de LAD en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over een nieuwe Cao Hidha vanaf 1 april 2014. lees verder
27.01.2015
Wijziging tarieven Cao Hidha
Er is een nieuw overzicht van de tarieven uit de Cao Hidha per 1 januari 2015. lees verder
17.11.2014
Kom naar de Hid(ha)-dag op 11 december 2014!
Bent u als huisarts werkzaam in dienst van een huisarts? Of in een gezondheidscentrum? Dan is de geaccrediteerde Hid(ha)-nascholingsdag er voor u. lees verder
11.06.2014
Meedenken over goede Cao Hidha? Neem deel aan de klankbordgroep!
Sinds 15 april 2014 lopen de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Hidha met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). De LAD betrekt graag de achterban bij de onderhandelingen en wil daarvoor de huidige klankbordgroep versterken.lees verder
27.05.2014
Kom naar de Hid(ha)-dag op 17 juni 2014!
Bent u als huisarts werkzaam in dienst van een huisarts? Of in een gezondheidscentrum? Dan is de geaccrediteerde nascholingsdag er voor u. lees verder
20.05.2014
Onderhandelingen Cao Hidha: geen resultaat
De onderhandelingen op 20 mei 2014 over een nieuwe Cao Hidha vanaf 1 april 2014 hebben niet tot enig resultaat geleid. lees verder
28.04.2014
Hidha-monitor 2014 polst hidha's over de cao
In de jaarlijkse Hidha-monitor van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben Hidha’s onder meer gereageerd op vragen over een nieuwe cao. lees verder
16.04.2014
Onderhandelingen Cao Hidha gestart
De LAD en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) hebben op 15 april 2014 ieders voorstellen voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe Cao Hidha uitgewisseld en besproken.lees verder
31.03.2014
Ook cao-vragen in de Hidha-monitor 2014
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) doet elk jaar onderzoek onder Hidha’s om kaart te brengen hoe zij tegen hun vak aankijken. Een aantal vragen is gericht op de Cao Hidha. De onderhandelingen over een nieuwe cao gaan binnenkort van start. De LAD roept Hidha’s op de monitor in te vullen. lees verder
5.02.2014
Wijziging tarieven Cao Hidha
De LHV heeft een overzicht gemaakt van de wijziging van een aantal cao-tarieven voor de hidha per 1 januari 2014. Zo stijgt de ANW-dienstenvergoeding van € 52,56 naar € 55,12. Daarnaast is de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering geïndexeerd, evenals de vergoeding voor persoonlijke kosten.lees verder
4.07.2013
Cao Hidha 2011-2014 definitief
De leden van de LAD hebben net als de leden van de LHV de onderhandelingsresultaten van de Cao Hidha 2011-2014 goedgekeurd. De afspraken zijn nu definitief.lees verder
7.05.2013
Vul de Hidha-monitor in en maak kans op een iPad!
Heeft u nog niet meegedaan aan de Hidha-monitor 2013? U heeft nog tot en met vrijdag 10 mei de tijd om de enquête in te vullen en daarmee kans te maken op een iPad!lees verder
22.04.2013
Vul de Hidha-monitor in en maak kans op een iPad!
Ieder jaar laat LHV-Wadi een onderzoek, de Hidha-monitor, uitvoeren onder alle huisartsen in dienst bij een huisarts (hidha’s) in Nederland. lees verder
18.04.2013
Onderhandelingsresultaat Cao Hidha
LAD en LHV zijn gisteren gekomen tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha). De LAD heeft bereikt dat de LHV ons tegemoet is gekomen op een aantal punten uit onze cao-inzet, namelijk het dagvenster en de extra werkzaamheden. lees verder
12.03.2013
Nieuw overleg Cao Hidha
De LHV is ingegaan op het verzoek van de LAD voor overleg over de Cao Hidha. lees verder
31.01.2013
Hidha’s wijzen bod LHV af
Voor de huisartsen in dienst bij een huisarts (hidha’s) is er nog geen nieuwe cao. lees verder
28.01.2013
Gewijzigde tarieven Cao Hidha
Met ingang van 1 januari 2013 wijzigt een aantal cao-tarieven voor de huisarts in dienst van een huisarts (hidha).lees verder
27.12.2012
LAD raadpleegt leden over bod LHV Cao Hidha
Het is LAD en LHV nog niet gelukt om voor de huisartsen in dienst bij een huisarts overeenstemming te bereiken over een nieuwe Cao Hidha.lees verder
21.11.2012
Geen nieuwe Cao Hidha
In de afgelopen weken heeft de LAD opnieuw overleg gevoerd met de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) over een nieuwe Cao Hidha. Dit heeft niet geresulteerd in een cao-akkoord. lees verder
2.11.2012
Werkdruk onder huisartsen fors
Onderzoek door arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir heeft uitgewezen dat een grote groep huisartsen last heeft van een forse werkdruk. Ruim 70% van de ondervraagde huisartsen heeft aangegeven weleens signalen van overspannenheid bij zichzelf te hebben geconstateerd. Meer dan 80% heeft dergelijke signalen waargenomen bij collega-huisartsen. Deze signalen worden ook gegeven door hidha’s (huisartsen in dienst bij een huisarts) en huisartsen in gezondheidscentra. lees verder
10.09.2012
Opnieuw overleg Cao Hidha
Vandaag heeft de LAD opnieuw overleg gevoerd met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over een nieuwe Cao Hidha. De uitkomst: de LHV komt deze week met een nieuwe inzetlees verder
27.08.2012
Start overleg Cao Hidha
Op 31 augustus 2011 starten LAD aan werknemerskant en LHV namens de huisarts-praktijkhouders het overleg over een nieuwe cao voor de huisarts in dienst bij een huisarts (hidha). Voor de LAD staat de balans tussen werk en privé in het komende overleg centraal.lees verder
12.07.2012
Cao Hidha in het verschiet
De leden van de LAD hebben het Eindbod Cao Hidha van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afgewezen. Veel leden hebben via de mail de LHV laten weten dat zij het niet eens zijn met het eindbod en de gang van zaken.lees verder
25.06.2012
LAD: Akkoord LHV en VWS biedt ook ruimte voor hidha’s
Het akkoord dat de Landelijke Huisartsen Vereniging en de minister van VWS afgelopen vrijdag sloten, moet ook gevolgen hebben voor de cao voor de huisartsen in dienst bij een huisarts. lees verder
7.05.2012
LAD raadpleegt leden over Eindbod LHV Cao Hidha
Zomer 2011 - LAD en LHV starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Hidha. Overleg verloopt moeizaam, met name omdat de LHV van haar achterban geen financiële ruimte lijkt te krijgen voor enige verbetering van de cao.lees verder
18.01.2012
Gewijzigde vergoedingen Cao Hidha
Met ingang van 1 januari 2012 zijn een aantal vergoedingen van de Cao Hidha gewijzigd. lees verder
12.10.2011
Kom naar de Hidha-dag op 1 november
Op 1 november 2011 organiseert de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de eerste Hidha-dag. Deze geaccrediteerde nascholingsdag staat in het teken van persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting. In drie rondes kunnen hidha's kiezen uit zes interessante workshops. De LAD ondersteunt de Hidha-dag en is op die dag aanwezig. Alle hidha's zijn van harte welkom.lees verder
21.09.2011
Overleg Cao Hidha uitgesteld
Tijdens het overleg over een nieuwe Cao Hidha op 20 september hebben LAD en LHV besloten om de onderhandelingen uit te stellen tot januari 2012.lees verder
8.09.2011
Reactie leden gevraagd over voorstel LHV voor Cao Hidha
De LAD heeft de leden-hidha's een circulaire gestuurd, waarin we naar hun mening vragen over het voorstel van de LHV om de huidige Cao Hidha ongewijzigd te verlengen tot 1 april 2012. Dit voorstel heeft de LHV aan de LAD gedaan tijdens de eerste onderhandelingsronde over de Cao Hidha op 31 augustus jl.lees verder
1.09.2011
Geen inzet, maar voorstel LHV voor Cao Hidha
Op 31 augustus hebben de eerste onderhandelingen plaatsgevonden voor een nieuwe Cao Hidha. Voorafgaand aan dit overleg heeft de LAD aan de werkgeversdelegatie (LHV) haar inzet kenbaar gemaakt. De LHV heeft geen inhoudelijke voorstellen gedaan in haar inzetbrief, maar een tekst verstrekt die tijdens het eerste overleg mondeling is toegelicht. lees verder

 Documenten

Principeakkoord Cao Hidha 2017-2019
Cao Hidha 2014-2017
FAQ over vervallen Salarisrichtlijn voor Hidha's
Salaristabel Cao Hidha 2015-2017
Onderhandelaarsakkoord Cao Hidha

 FAQ

Vergoeding van de LAD-contributie, staat daarover iets in de cao?

 Links