Onderhandelaar

d18a3d62-3fdb-4f02-96db-5d88a4840838
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Lilian (L.) de Groot
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Jeugdzorg (JZ)

De Cao Jeugdzorg geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorgorganisatie die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 31.000 werknemers.lees verder

Nieuws

23.02.2018
Teken de petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen
Werknemersorganisaties FBZ, CNV, FNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdzorg aan te kaarten.lees verder
29.01.2018
Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg
Vanaf 2016 is de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs verkort. In de Cao Jeugdzorg (en de Cao Sociaal Werk) zijn afspraken gemaakt om de versobering te repareren. Dit gebeurt via de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). De PAWW wordt op 1 maart 2018 van kracht. lees verder
15.11.2017
Cao-partijen vragen Tweede kamer om integrale verbeteragenda voor knelpunten jeugdzorg
In een brief aan de vaste commissie van VWS in de Tweede Kamer geven werknemersorganisaties LAD/FBZ, CNV, en FNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland aan dat zij zich bezorgd maken over structurele knelpunten in de jeugdzorg. Cao-partijen trekken hierin samen op, omdat zij vinden dat er een oplossing moet komen voor de werkdruk en de bekostiging van kwaliteit. De situatie is nu echt nijpend, hoog tijd dus om de neerwaartse spiraal te keren. lees verder
7.07.2017
Nieuwe Cao Jeugdzorg: tekst en salarisschalen beschikbaar
Cao-partijen hebben inmiddels de tekst vastgesteld voor de nieuwe Cao Jeugdzorg 2017-2019. Ook de nieuwe salarisschalen zijn beschikbaar. lees verder
30.06.2017
Ook het akkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg is rond!
De achterban van LAD/FBZ die in de jeugdzorg werkt, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg 2017-2019.lees verder
31.05.2017
Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Jeugdzorg
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg.lees verder
24.05.2017
Constructief overleg Cao Jeugdzorg
LAD/FBZ, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben op dinsdag 23 mei opnieuw onderhandeld met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De onderhandelingen verliepen in een dusdanig constructieve sfeer dat LAD/FBZ verwacht binnenkort tot overeenstemming te komen.lees verder
27.02.2017
Update onderhandelingen Cao Jeugdzorg
De LAD/FBZ en andere werknemersorganisaties hebben op 22 februari opnieuw onderhandeld met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De betrokken cao-partijen hebben de punten uit de inzet van zowel werkgevers als werknemers besproken.lees verder
23.01.2017
Update onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg
Op dinsdag 17 januari 2017 vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Jeugdzorg tussen werknemersorganisaties LAD/ FBZ, FNV en CNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. lees verder
25.10.2016
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg van start
Op 12 oktober 2016 kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te overleggen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De huidige cao loopt eind december 2016 af. Tijdens het overleg zijn de inzetten uitgewisseld van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en de drie betrokken werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn.lees verder
1.06.2016
Denk met ons mee over inzet Cao Jeugdzorg
De LAD wil de komende maanden de inzet bepalen voor de nieuwe Cao Jeugdzorg, waarvoor de onderhandelingen na de zomer starten. Heeft u specifieke punten die we in de onderhandelingen kunnen meenemen? Laat het ons vóór 7 september weten.lees verder
20.04.2016
Meer weten over functiecreatie in de jeugdzorg?
Benieuwd naar de kansen en mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking om aan de slag te gaan binnen een jeugdzorgorganisatie? Kom dan op 9 juni 2016 naar de ochtendconferentie in Amersfoort. lees verder
17.03.2016
Training 'Beter in beeld' voor jeugdartsen op 22 juni
De LAD biedt op 22 juni een speciale trainingsdag 'Beter in beeld' aan voor jeugdartsen. Bent u jeugdarts en wilt u uw invloedssfeer binnen uw instelling vergroten? Meld u dan nu aan!lees verder
3.03.2016
Jeugdartsen te weinig ingezet door gemeenten
Gemeenten zetten jeugdartsen en de jeugdgezondheidszorg sinds de transitie te weinig in. Daardoor is er niet genoeg focus op preventie en krijgen jongeren mogelijk te laat hulp. Dat stelt AJN Jeugdartsen Nederland op basis van een enquête onder haar leden.lees verder
26.01.2016
Nieuwe Cao Jeugdzorg voor 2016
LAD/FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg. Dat akkoord werd in december 2015 bereikt. De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2016.lees verder
7.01.2016
Ledenraadpleging Cao Jeugdzorg gestart
De LAD heeft haar leden geraadpleegd over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Jeugdzorg. Jeugdartsen die onder deze cao vallen, kunnen nog tot vóór 19 januari laten weten of ze met het akkoord instemmen.lees verder
22.12.2015
Onderhandelaarsakkoord Cao Jeugdzorg
Na 11 onderhandelingsronden heeft de LAD/FBZ met de andere werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord gesloten met Jeugdzorg Nederland. Er is lang en intensief onderhandeld voor een nieuwe cao.lees verder
18.12.2015
Onderhandelaarsakkoord Cao Jeugdzorg
Na intensieve onderhandelingen heeft de LAD/FBZ op 17 december samen met de andere werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt met Jeugdzorg Nederland voor een nieuwe cao.lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
27.08.2015
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg opgeschort
Jeugdzorg Nederland heeft 27 augustus 2015 de onderhandelingen Cao Jeugdzorg opgeschort. lees verder
28.07.2015
Cao Jeugdzorg 2015-2016 Algemeen Verbindend Verklaard
Terwijl de onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg nog gaande zijn, is bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de intussen verlengde vorige cao algemeen verbindend verklaard (AVV). lees verder
29.06.2015
LAD op AJN-dag: leest u wat u leest?
“Wat staat er in uw cao over arbeidstijden? Heeft een reorganisatie gevolgen voor uw arbeidsovereenkomst?” Met die vragen zette arbeidsjurist Fatima Madani van de LAD een zaal vol jeugdartsen op scherp, door op de AJN-dag een kwinkslag te maken op het thema ‘Lezen, lekker belangrijk?’. lees verder
21.05.2015
Tekst Cao Jeugdzorg in toegankelijke taal
Volgens afspraak in het vorige akkoord voor de Cao Jeugdzorg 2014-2015 is de tekst van de cao toegankelijker en leesbaarder gemaakt. Een redactiecommissie is hiermee aan de slag gegaan. De nieuwe tekst, gecheckt door juristen en advocaten, is nu beschikbaar. lees verder
15.04.2015
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg van start
Tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg op 15 april 2015 zijn de inzetten van de cao-partijen uitgewisseld en toegelicht. lees verder
14.01.2015
Ouderschapsverlof in de Cao Jeugdzorg
In de Cao Jeugdzorg 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de tegemoetkoming tijdens ouderschapsverlof. De brochure Ouderschapsverlof in de Cao Jeugdzorg geeft een toelichting op deze afspraken. lees verder
19.12.2014
Cao Jeugdzorg 2014-2015 algemeen verbindend verklaard.
De Cao Jeugdzorg 2014-2015 is bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard.lees verder
29.08.2014
Salaristabellen Cao Jeugdzorg 2014-2015 beschikbaar
Er zijn nieuwe salaristabellen voor de Cao Jeugdzorg. Hierin zijn de afspraken uit het cao-akkoord 2014-2015 verwerkt. lees verder
3.07.2014
Breed draagvlak voor de Cao Jeugdzorg
Met de instemming van zowel de achterban van de jeugdzorgorganisaties als de leden van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de leden van de LAD/FBZ-organisaties is er breed draagvlak voor de Cao Jeugdzorg 2014-2015. De leden hebben in grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. lees verder
28.05.2014
Intensief overleg Cao Jeugdzorg
Op 27 mei 2014 vonden wederom onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg plaats. Er is intensief overleg gevoerd.lees verder
28.04.2014
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg: vervolg op 7 mei 2014
Tijdens de onderhandelingen over de Cao Jeugdzorg op 22 april jl. is de input van leden over wachtgeld en salaris aan de orde gekomen.lees verder
2.04.2014
Overleg Cao Jeugdzorg moeizaam
Eind 2013 hebben de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, het overleg voor een nieuwe Cao Jeugdzorg hervat, maar na diverse onderhandelingsrondes is er nog steeds geen uitzicht op een nieuwe cao. Er is met name verschil van mening over het salaris en de wachtgeldregeling. lees verder
19.03.2014
Bijeenkomst over nieuw functieboek Jeugdzorg
Leden die vallen onder de Cao Jeugdzorg worden uitgenodigd te reageren op het concept van het nieuwe functieboek Jeugdzorg. Dat kan tijdens een van de bijeenkomsten die de werknemersorganisaties LAD/FBZ, CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV organiseren. lees verder
4.02.2014
Cao Jeugdzorg: wordt vervolgd
Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties, waaronder de LAD/FBZ, hebben op 31 januari jl. overlegd over een nieuwe Cao Jeugdzorg.lees verder
3.04.2013
Jeugdzorg Nederland zegt Cao Jeugdzorg op
Op 26 maart hebben LAD/FBZ en de andere werknemersorganisaties met Jeugdzorg Nederland overlegd over een nieuwe Cao Jeugdzorg vanaf 1 mei 2013.lees verder
22.02.2013
Start overleg Cao Jeugdzorg
Op 20 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe Cao Jeugdzorg.lees verder
20.04.2012
LAD raadpleegt leden over Onderhandelingsresultaat Cao Jeugdzorg
Na een lang en moeizaam cao-traject hebben werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland op 5 april 2012 het Onderhandelingsresultaat Cao Jeugdzorg 2011-2013 bereikt. De Cao Jeugdzorg liep per 1 mei 2011 af.lees verder
6.04.2012
Onderhandelingsresultaat Cao Jeugdzorg
Gisteren tegen de avond is er voor de Cao Jeugdzorg een onderhandelingsresultaat bereikt tussen de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, en Jeugdzorg Nederland. Het was een lang en moeizaam onderhandelingstraject.lees verder
27.02.2012
Ultieme poging nieuwe Cao Jeugdzorg leidt niet tot succes
Werknemersorganisaties waaronder LAD/FBZ en werkgever Jeugdzorg Nederland hebben op 24 februari jongstleden geprobeerd om de meningsverschillen over de mate van het inperken van de wachtgeldrechten te overbruggen.lees verder
14.02.2012
Uiterste poging voor Cao Jeugdzorg
De afgelopen weken hebben de cao-partijen bij de Cao Jeugdzorg, waaronder LAD/FBZ, de knelpunten in het onderhandelingstraject nogmaals doorgenomen.lees verder
7.12.2011
LAD/FBZ: onoverbrugbare verschillen tussen werknemers en werkgevers over wachtgeldregeling jeugdzorg
Eind november hebben werknemersorganisaties die betrokken zijn bij het onderhandelingstraject voor een nieuwe Cao Jeugdzorg, waaronder LAD/FBZ, overleg gehad over de stand van zaken met betrekking tot het cao-traject.lees verder
9.11.2011
Toelichting: overleg Cao Jeugdzorg vastgelopen
Op 27 oktober 2011 zijn na zes onderhandelingsrondes de onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg vastgelopen. Een akkoord leek binnen handbereik, maar werd uiteindelijk toch niet bereikt.lees verder
27.10.2011
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg mislukt
Vandaag hebben de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, opnieuw met werkgevers Jeugdzorg Nederland geprobeerd om te komen tot een nieuwe Cao Jeugdzorg. Het overleg is op niets uitgelopen.lees verder
19.09.2011
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg zonder resultaat
Op 15 september hebben de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, opnieuw met werkgevers Jeugdzorg Nederland onderhandeld om te komen tot een nieuwe Cao Jeugdzorg. lees verder

 Documenten

Cao Jeugdzorg 2017-2019
AVV Cao Jeugdzorg 2017-2019
Onderhandelaarsakkoord Cao Jeugdzorg 2017-2019
Inzet werkgever nieuwe Cao Jeugdzorg (oktober 2016)
Cao Jeugdzorg 2015-2016

 FAQ

Is uitbreiding van de standaard arbeidsduur mogelijk?

 Links