Onderhandelaar

be74aed2-47f9-40f4-bc5d-5e88ccd99a55
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Joyce (J.C.M.) Kuijpers
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Nederlandse Universiteiten (NU)

Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 52.000 werknemers. lees verder

Nieuws

1.06.2018
Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019
LAD/AC/FBZ, FNV, CNV Overheid en VAWO/CMHF en de VSNU zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de ca 50.000 universiteitsmedewerkers in ons land. De looptijd van de cao is van 1-7-2017 tot en met 31-12-2019. Het akkoord bevat onder andere afspraken over meer perspectief voor junior docenten en postdocs, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van ondersteunend personeel, een vitaliteitspact en een structurele loonsverhoging. lees verder
25.05.2018
Inperken ‘expatsubsidie’ geen goed idee
Het kabinet wil vanaf volgend jaar bezuinigen op de zogeheten ‘expatsubsidie’. Dit is een fiscale vrijstelling van 30% van het loon die buitenlandse werknemers genieten. VSNU, de NFU, TNO, WVOI, de LAD en een aantal andere organisaties waarschuwen in een brief dat inperking van de fiscale subsidie het moeilijker zal maken voor universiteiten, umc's en kennisinstituten om wetenschappelijk toptalent aan te trekken.lees verder
28.03.2018
Werkzaam bij umc of universiteit? Stem voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan!
In april mogen ABP-deelnemers een nieuw Verantwoordingsorgaan kiezen. Tot en met 30 april kan iedereen met een pensioenregeling bij het ABP zijn stem uitbrengen.lees verder
19.02.2018
ABP-regeling kent recht op aanvulling nabestaandenpensioen
Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. De (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als de deelnemer voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.lees verder
9.10.2017
Cao Nederlandse Universiteiten verlengd
Voor de Cao Nederlandse Universiteiten die dit voorjaar tot stand kwam is een looptijd afgesproken van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. Maar omdat de cao niet is opgezegd, is deze conform afspraak automatisch met een jaar verlengd. lees verder
16.05.2017
LAD-leden stemmen in met Cao NU
Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Ook de leden van de andere werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie VSNU hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze loopt van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017.lees verder
30.03.2017
Werkdrukafspraken in nieuwe Cao Universiteiten
Werknemersorganisaties FNV, VAWO, CNV en AC/FBZ/LAD hebben samen met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. De LAD raadpleegt haar leden over het akkoord. lees verder
18.11.2016
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het door D66 en CDA ingediende initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, die vermoedelijk over enkele jaren in werking treedt. Ambtenaren krijgen dan dezelfde rechtspositie als werknemers in het bedrijfsleven: beide groepen vallen straks onder het private arbeidsrecht. Dit heeft ook gevolgen voor artsen in dienst bij een umc of universiteit.lees verder
9.09.2016
Bonden willen impasse Cao NU oorbreken
De vier werknemersorganisaties AC/FBZ, FNV Overheid, VAWO (vakbond voor de wetenschap) en CNV Overheid hebben de VSNU laten weten weer in gesprek te willen over de Cao Nederlandse Universiteiten. Eind mei wezen zij het eindbod af dat de VSNU deed. lees verder
1.07.2016
Universiteiten gaan zelf loonsverhoging doorvoeren
Ondanks de stilgelegde cao-onderhandelingen verhogen de universiteiten op 1 september 2016 het salaris met terugwerkende kracht met 0,8%. Dat heeft de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) bekendgemaakt. Maar deze loonsverhoging is niet gebaseerd op een afspraak tussen de cao-partijen.lees verder
27.06.2016
Vastgelopen onderhandelingen Cao NU: bonden in gesprek met universiteitspersoneel
De vier werknemersorganisaties AC/LAD/FBZ, FNV Overheid, VAWO en CNV Overheid bespreken de situatie rondom de vastgelopen cao-onderhandelingen met het universiteitspersoneel.lees verder
27.05.2016
Overleg Cao Nederlandse Universiteiten opgeschort!
Het eindbod van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) is zó mager, dat de vakbonden gezamenlijk hebben besloten om het overleg op te schorten. lees verder
29.12.2015
Suggesties voor nieuwe Cao VVT en Cao NU
De Cao VVT loopt op 1 april 2016 af en de Cao Nederlandse Universiteiten op 1 juli 2016. Voordat de onderhandelingen starten, bepaalt de LAD/FBZ wat de inzet moet worden voor beide cao’s. Bent u lid van de LAD en heeft u wensen of suggesties? Laat het ons dan uiterlijk medio januari weten.lees verder
27.11.2015
Cao Nederlandse Universiteiten: afspraken voor de sector over loonruimteovereenkomst
Cao-partijen waaronder AC/LAD/FBZ hebben op 26 november 2015 de ‘uitvoeringsovereenkomst 2015 loonruimteovereenkomst sector wetenschappelijk onderwijs’ gesloten. lees verder
24.11.2015
Knutselcontracten bij universiteiten in strijd met cao
Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat diverse universiteiten de flexwet ontduiken. Om het verbod op tijdelijke contracten te ontlopen, stellen universiteiten docenten aan op basis van een klein vast contract in combinatie met een flexcontract.lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
27.10.2015
Uitspraak Hof: FNV verliest hoger beroep loonruimteovereenkomst
Het Gerechtshof in Den Haag heeft de eis van de FNV afgewezen om de afspraken in de loonruimteovereenkomst ongeldig te laten verklaren. lees verder
1.10.2015
Rechter: bovensectoraal akkoord is geldig
De FNV heeft het kort geding over de loonruimteovereenkomst verloren. De overeenkomst werd in juli gesloten tussen drie overheidscentrales (waaronder het Ambtenarencentrum, waarbij de LAD voor haar leden is aangesloten) en overheids- en onderwijswerkgevers, en bevat afspraken over de loonruimte en pensioen. lees verder
1.09.2015
Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst
De leden van overheidscentrales Ambtenarencentrum (AC), CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs en ACOM) en CMHF hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015/2016. lees verder
14.08.2015
Wijziging in PartnerPlusPensioen van ABP
Het PartnerPlusPensioen (PPP) van ABP wordt per 1 januari 2016 opgeheven. Artsen die zo’n regeling bij ABP hebben lopen, zullen hun ingelegde bedrag meenemen in het ABP Partnerpensioen, dat op 1 januari wordt verhoogd.lees verder
21.07.2015
LAD start ledenraadpleging onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector
De LAD is de ledenraadpleging gestart voor de onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector. De afspraken hebben ook gevolgen voor artsen onder de Cao's UMC, Nederlandse Universiteiten en artsen werkzaam voor het Rijk, Defensie of gemeenten. lees verder
11.07.2015
Onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel
Werknemersorganisaties Ambtenarencentrum (AC), CCOOP en CMHF hebben op 10 juli een onderhandelaarsovereenkomst gesloten met overheids- en onderwijswerkgevers voor de loonruimte publieke sector 2015-2016. De afspraken raken ook umc’s, onderzoekinstellingen en universiteiten. lees verder
9.06.2015
ABP organiseert webinar over eerder of gedeeltelijk stoppen met werken
Via webinars die het Pensioenfonds ABP organiseert kunt u zich op een interactieve manier informeren over uw pensioen.lees verder
9.01.2015
Leden stemmen in met nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten
De uitslag van de ledenraadpleging is bekend: de achterban heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.lees verder
18.12.2014
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten
Het onderhandelaarsakkoord dat werknemersorganisaties LAD/FBZ bereikten met de VSNU voor een nieuwe Cao NU wordt aan de leden voorgelegd. lees verder
15.12.2014
Onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten
De LAD/FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met werkgeversorganisatie VSNU een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016. lees verder
18.06.2014
Geen onderhandelaarsakkoord over Cao Nederlandse Universiteiten
De werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ hebben op 16 juni 2014 met werkgeversorganisatie VSNU een uiterste poging gedaan om een onderhandelaarsakkoord te bereiken over een cao voor de Nederlandse universiteiten voor 2014.lees verder
9.12.2013
Inzet nieuwe cao Nederlandse Universiteiten
De cao van de Nederlandse Universiteiten (cao NU) loopt op 1 januari 2014 af. Voor de nieuwe cao leggen werknemersorganisaties Abvakabo FNV, FBZ, CNV Publieke Zaak en VAWO hun inzet voor. lees verder
4.02.2013
LAD-leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord Cao NU
De leden van de LAD hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2011-2014.lees verder
9.01.2013
LAD raadpleegt leden over Cao Nederlandse Universiteiten
LAD-leden, werkzaam bij de universiteiten, kunnen hun mening geven over het Onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2011-2014. In een circulaire legt de LAD het akkoord aan de leden voor. lees verder
3.01.2013
Bijeenkomsten Cao Nederlandse Universiteiten
LAD/AC-FBZ en de andere werknemersorganisaties geven deze maand op alle universiteiten uitleg over het Onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2011-2014. lees verder
14.12.2012
Onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2011-2014
LAD/AC-FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en de werkgeversorganisatie VSNU hebben woensdag 12 december 2012 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Cao Nederlandse Universiteiten.lees verder
10.01.2012
Ledenbijeenkomsten Nederlandse universiteiten: wat vindt u van de voorstellen van de VSNU?
Na twee overlegrondes hebben LAD/AC-FBZ, collega-werknemersorganisaties en VSNU besloten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten tot een nader te bepalen datum op te schorten.lees verder
21.12.2011
Cao Nederlandse Universiteiten: VSNU gooit roet in het eten
Na twee overlegrondes hebben LAD/AC-FBZ, collega-werknemersorganisaties en VSNU besloten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten tot een nader te bepalen datum op te schorten.lees verder
25.10.2011
LAD/AC-FBZ voert verkennend overleg Cao Nederlandse Universiteiten
Op 24 oktober 2011 hebben LAD/AC-FBZ en de collega-werknemersorganisaties met werkgeversorganisatie VSNU de mogelijkheden verkend om te komen tot een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. De werknemersorganisaties hebben gezamenlijk een inzet geformuleerd.lees verder
27.07.2011
LAD klaar voor onderhandelingen Cao NU
Aan de werknemersorganisaties aan de cao-tafel Nederlandse Universiteiten zal het niet liggen: met een gezamenlijke inzet zijn wij klaar voor het overleg over een nieuwe cao. VSNU denkt daar anders over. De werkgeversorganisatie zegt dat de cao is verlengd tot 1 januari 2012 en dat er dus niet onderhandeld hoeft te worden.lees verder

 Documenten

Onderhandelaarsakkoord CAO NU 2017-2019
Cao NU 2016 -2017
Onderhandelaarsakkoord Cao NU
Bijlage 1 Sectorale regeling nevenwerkzaamheden
Bijlage 2 Herziene tekst BWNU 2017

 FAQ

Waar kan ik een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering aanvragen?

 Links