Onderhandelaar

64a7d701-809d-41f8-80fe-fde182e1ee00
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Maaike (M.S.) Langerak
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

SBOH

Artsen die in opleiding zijn tot huisarts of tot specialist ouderengeneeskunde zijn gedurende hun volledige opleiding in dienst bij de SBOH en vallen onder de Cao SBOH. In totaal gaat het om 2.260 aios (1.980 aios huisarts- en 280 aios ouderengeneeskunde).lees verder

Nieuws

7.06.2018
Akkoord voor nieuwe Cao SBOH
De LAD en de SBOH hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH, die geldt voor aios huisarts- en oudergeneeskunde, en voortaan ook voor aios-AVG. Naast een salarisverhoging van in totaal 2,8 % structureel en twee incidentele uitkeringen, wordt de regeling voor het belonen van ervaringsjaren aanzienlijk verbeterd. lees verder
24.04.2018
Aios Maatschappij & Gezondheid vanaf 2019 in dienst van SBOH
Aios die vanaf 1 januari 2019 starten met de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid, komen automatisch in dienst van de SBOH. Dat besluit sluit aan op diverse veranderingen die de opleiding aantrekkelijker moeten maken.lees verder
1.02.2018
Onderhandelingen nieuwe Cao SBOH gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH, die geldt voor aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde, zijn in januari gestart. De LAD en SBOH hebben tijdens de aftrap hun inzet toegelicht. De LAD zet in op een cao met een looptijd van een jaar, met goede afspraken over onder andere gezond en veilig werken en een verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. lees verder
14.09.2017
Nieuw ledenraadslid voor aios huisartsgeneeskunde
Jannes Sipkens vertegenwoordigt vanaf nu de aios huisartsgeneeskunde in de LAD-ledenraad. Sipkens vervult daarmee de vacature die ontstond vanwege het vertrek van José van der Velden. lees verder
26.01.2017
Succesvolle bijeenkomst voor aios huisartsgeneeskunde
“Zinvol”, “aan te raden”, maar ook “leuk”: zo typeerden ruim 100 aios huisartsgeneeskunde de informatiedag die VvAA en de LAD op 14 januari organiseerden. Ze konden kiezen uit een breed palet aan workshops, als voorbereiding op hun loopbaan als huisarts.lees verder
25.01.2017
LAD-leden stemmen in met Cao SBOH
Een overgrote meerderheid van de LAD-leden die als aios huisarts- of ouderengeneeskunde werkzaam zijn voor de SBOH, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao SBOH. Daarmee is de cao een feit en kunnen de overeengekomen verbeteringen zoals de salarisverhoging worden doorgevoerd. lees verder
5.01.2017
Ledenraadpleging nieuwe Cao SBOH gestart
Aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde hebben een uitnodiging gekregen om hun stem uit te brengen over het onderhandelaarsakkoord dat de LAD en SBOH eind 2016 bereikten. De nieuwe cao geldt voor de jaren 2016 en 2017.lees verder
23.12.2016
Akkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH
Op de valreep van 2016 heeft de LAD met de SBOH een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde. De cao geldt voor de jaren 2016 en 2017.lees verder
7.12.2016
Kom naar de aios-dag ‘Klaar voor de toekomst’
De LAD en VvAA organiseren op zaterdag 14 januari weer de jaarlijkse informatiedag voor aios huisartsgeneeskunde. Tijdens deze dag kun je uit een breed palet aan workshops kiezen, die je helpen goed voorbereid te starten met je loopbaan als huisarts. Zorg dus dat je deze dag niet mist!lees verder
25.10.2016
José van der Velden vult ledenraadszetel aios huisartsgeneeskunde in
José van der Velden gaat de zetel voor kiesgroep 11 (aios huisartsgeneeskunde) in de LAD-ledenraad invullen. José van der Velden is sinds april 2016 bestuurlijk actief binnen de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH). lees verder
15.07.2016
Onderhandelingen Cao SBOH opgeschort
Waar we in maart met goede hoop de onderhandeling startten voor een nieuwe Cao SBOH, zijn de onderhandelingen vóór de zomerperiode alweer opgeschort. De SBOH bleek namelijk nog geen aanbod te willen doen voor een salarisverhoging. Hierop hebben wij geconcludeerd dat verder onderhandelen op dit moment niet zinvol is.lees verder
5.07.2016
Sigrid Fischer vult ledenraadszetel aios-O en AVGios in
Sigrid Fischer, tweedejaars arts in opleiding tot AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten) gaat de vacante zetel voor kiesgroep 12 (aios ouderengeneeskunde en aios AVG) in de LAD-ledenraad invullen. “Via de ledenraad hoop ik bij te dragen aan een sterkere positie van onze beroepsgroep.”lees verder
19.04.2016
Onderhandelingen nieuwe Cao SBOH gestart
Op 29 maart zijn de onderhandelingen voor de nieuwe Cao SBOH gestart. Cao-partijen zijn de LAD en werkgever SBOH waarbij aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde in dienst zijn. lees verder
10.02.2016
Succesvolle bijeenkomst voor aios huisarts- en ouderengeneeskunde
“Nuttig”, “interessant”, maar ook “gezellig”: zo typeerden bijna 100 aios huisarts- en ouderengeneeskunde de informatiedag die VvAA en de LAD op 30 januari organiseerden. Ze konden kiezen uit een breed palet aan workshops, als voorbereiding op hun loopbaan als huisarts of specialist ouderengeneeskunde.lees verder
21.12.2015
Informatiedag ‘Klaar voor de toekomst!’ voor aios
VvAA en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) organiseren op zaterdag 30 januari de jaarlijkse informatiedag voor aios huisartsgeneeskunde in Utrecht. Dit jaar zijn voor het eerst ook aios ouderengeneeskunde uitgenodigd. Voor beide groepen is er een breed palet aan workshops.lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
20.10.2015
SBOH akkoord met salarisaanpassing aiotho’s
Van de samenvoeging van beide SBOH-cao’s per 1 januari 2015 resteerde nog één bespreekpunt: het salaris van de aiotho’s, artsen in opleiding tot huisarts-onderzoeker. Inmiddels is het gelukt met werkgever SBOH overeenstemming te bereiken over de salarisverhoging van deze groep.lees verder
22.01.2015
Oriënteren op uw huisartscarrière? Kom naar de informatiedag aios huisartsgeneeskunde!
De LAD en VvAA organiseren op zaterdag 7 maart 2015 de jaarlijkse informatiedag voor artsen in opleiding tot huisarts. Deze dag staat in het teken van de oriëntatie op de huisartscarrière na afronding van de opleiding. Bent ú klaar voor de toekomst?lees verder
9.12.2014
Mijlpaal: één cao voor alle aios in dienst bij de SBOH een feit!
De LAD heeft een mijlpaal bereikt: waar er tot nu toe nog losse cao’s zijn voor aios ouderengeneeskunde én huisartsgeneeskunde komt er vanaf 1 januari 2015 één volledige Cao SBOH voor de aios ouderengeneeskunde én huisartsgeneeskunde samen. Leden stemden onlangs massaal in met de door de LAD positief voorgelegde ledenraadpleging naar aanleiding van het behaalde principeakkoord op 21 november 2014. lees verder
21.11.2014
Akkoord over samenvoeging Cao’s SBOH
De LAD heeft met werkgever SBOH overeenstemming bereikt over de samenvoeging van beide SBOH-cao’s voor huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden voor de specialisten ouderengeneeskunde in opleiding over 2013 en 2014. Hun cao liep 31 december 2012 af. lees verder
27.08.2014
Naar één cao voor alle aios in dienst bij de SBOH
De LAD onderhandelt al enige tijd met de SBOH (werkgever specialisten huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde in opleiding) over een nieuwe cao voor aios ouderengeneeskunde. Inmiddels ligt er echter een nieuw voorstel op tafel: één volledige Cao SBOH voor de aios ouderengeneeskunde én huisartsgeneeskunde samen. lees verder
12.06.2014
Cao-tekst SBOH aios huisartsgeneeskunde beschikbaar
In januari van dit jaar is er door een ruime meerderheid van de leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor deze cao. Dit onderhandelingsresultaat was eind december na lang onderhandelen tot stand gekomen. lees verder
4.04.2014
Onderhandelingen Cao SBOH aios ouderengeneeskunde gestart
Op vrijdag 4 april 2014 heeft de LAD met de SBOH onderhandeld over een nieuwe cao voor de aios ouderengeneeskunde. De vorige cao liep al in 2013 af. Er zijn grote verschillen tussen de inzetten van beide partijen.lees verder
17.01.2014
Leden stemmen overtuigend in met nieuwe Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde
Met een ruime meerderheid hebben de leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor deze cao. lees verder
6.01.2014
Oordeel leden gevraagd: onderhandelingsresultaat Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde
Met de nieuwsbrief ledenraadpleging ligt het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao SBOH voor aios huisartsgeneeskunde voor aan de leden van de LAD waarop deze cao van toepassing is. lees verder
23.12.2013
Onderhandelingsresultaat LAD voor nieuwe Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde
Op de valreep van 2013 heeft de LAD met werkgever SBOH een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor aios huisartsgeneeskunde. Het resultaat kwam op vrijdag 20 december tot stand.lees verder
3.05.2013
LAD verzoekt SBOH onkostenvergoeding uit te betalen aan aios huisartsgeneeskunde
Hoewel er nog geen nieuwe Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde is, heeft de LAD SBOH al wel verzocht om de onkostenvergoeding uit te betalen. lees verder
5.04.2013
Moeizaam overleg Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde
De onderhandelingen met SBOH over een nieuwe cao voor de aios huisartsgeneeskunde verlopen moeizaam. Toch hoopt de LAD binnenkort een akkoord te sluiten.lees verder
28.11.2012
Aios huisartsgeneeskunde, klaar voor toekomst?
Op zaterdag 19 januari 2013 organiseren samenwerkingspartners LAD en VvAA de tweede (gratis) informatiedag voor alle artsen in opleiding tot huisarts. Een uitstekende gelegenheid ter oriëntatie op je carrière na afronding van de opleiding. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen…lees verder
30.10.2012
Inzet LAD: salaris aios huisartsgeneeskunde moet omhoog
De Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde loopt per 1 januari 2013 af. LAD en SBOH starten daarom op 2 november met de onderhandelingen voor een nieuwe Cao SBOH aios huisartsgeneeskunde. De volgende onderhandelingen zijn gepland op 16 en 23 november.lees verder

 Documenten

Onderhandelaarsakkoord SBOH 2018 2019 definitief
Overeenkomst aios MG naar SBOH
Cao SBOH 2016-2017
Bijlage 3 - Salarisschalen
Bijlage 2 - Technische punten

 FAQ

Kan ik als aios huisartsgeneeskunde tijdens de klinische stage in deeltijd (blijven) werken?
Wat moet ik doen als ik een geschil heb over voortzetting van de opleiding?

 Links