Onderhandelaar

e007829d-96f9-4850-9999-546c4d8eaa7b
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
mr. Joyce (J.C.M.) Kuijpers
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 400.000 werknemers. lees verder

Nieuws

13.06.2018
Hoe werkt de ouderenzorg?
Waar gaat de 28 miljard euro in de zorg naartoe en hoeveel geld geven we per oudere uit? Welke wetten gelden en welke partijen zijn actief in de ouderenzorg? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boek 'Zó werkt de ouderenzorg', de nieuwste publicatie van het Platform Zó werkt de zorg, waar ook de LAD in participeert. lees verder
7.05.2018
Cao-partijen VVT sluiten onderhandelaarsakkoord met 4% loonsverhoging!
Werkgeversorganisaties ActiZ, BTN en werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben op 7 mei 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao VVT. lees verder
23.03.2018
Sociale partners in gesprek over nieuwe Cao VVT
De VVT-sector staat voor een aantal fikse uitdagingen. Uitdagingen die niemand alleen te lijf kan gaan, maar waar we elkaar voor nodig hebben. De sociale partners in de VVT (LAD/FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en BTN) zijn in gesprek over de nieuwe Cao VVT. De aard van dit proces is van andere aard dan in voorgaande jaren. Cao-partijen geven een inkijkje in dit proces. Daarnaast benoemen we kort de grote, gezamenlijke opgaven van de VVT-sector.lees verder
31.01.2018
Praat mee over de Arbocatalogus VVT!
De Arbocatalogus VVT is sinds 2008 de bron van richtlijnen, maatregelen en goede praktijken voor goede arbeidsomstandigheden in de VVT. Naast regelmatige updates van de inhoud, is het nu tijd om de Arbocatalogus grondig onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige wensen van de gebruikers.lees verder
4.01.2018
Salarisinformatie Cao VVT 2018
In de salarisinformatie Cao VVT 2018 zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de CAO VVT jaarlijks worden aangepast. lees verder
11.09.2017
Campagne voor ouderengeneeskunde
Uitdagend, multidisciplinair en volop in ontwikkeling: dat ouderengeneeskunde veel te bieden heeft, laten acht aios/specialisten ouderengeneeskunde zien, die het gezicht zijn van de campagne ‘Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu!’. lees verder
3.08.2017
Cao VVT algemeen verbindend verklaard
De Cao VVT 2016-2018 (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) is op 27 juli 2017 algemeen verbindend verklaard bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. lees verder
2.05.2017
Met de cao-app VVT zijn alle cao-afspraken nu snel bij de hand!
Met de nieuwe gratis app hebben werknemers en werkgevers in de VVT op hun mobiele telefoon of tablet snel en handig alle afspraken in de nieuwe Cao VVT 2016-2018 bij de hand. Cao-partijen ontwikkelden de app zodat de cao-afspraken op een eigentijdse en snelle manier geraadpleegd kunnen worden. lees verder
15.11.2016
LAD-leden stemmen in met nieuwe Cao VVT
Een meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao VVT. Ook de leden van CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en van werkgeversverenigingen ActiZ en BTN hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018.lees verder
28.10.2016
FAQ Verlof in de nieuwe Cao VVT 2016-2018
In het eindbod van de werkgevers is een aantal belangrijke punten uit de inzet van LAD/FBZ opgenomen, zoals een volledige eindejaarsuitkering, bijzondere gebeurtenissen (bijzonder verlof) uit het verlofmandje, scholing/ontwikkeling, sociaal plan, professionele statuten, vermindering van regeldruk en FWG VVT. Daartegenover staat dat de werkgevers de werknemers vragen verlof in te leveren. lees verder
14.10.2016
Eindbod voor nieuwe Cao VVT 2016-2018
Na maanden onderhandelen over een nieuwe Cao VVT hebben werkgevers (ActiZ en BTN) in de vroege ochtend van 14 oktober 2016 een eindbod gedaan. LAD/FBZ legt dit aan haar achterban voor. lees verder
12.10.2016
Update overleg Cao VVT
Na de zomer zijn de onderhandelingen over de Cao VVT hervat. LAD/FBZ zet zich met werknemersorganisaties CNV en NU’91 in om op korte termijn te komen tot een nieuwe cao. De vorige cao liep op 1 april 2016 af. lees verder
14.09.2016
90% is bezig met ‘kanteling werktijden’
90% van de instellingen in de VVT is intussen bezig met de ‘kanteling’ van werktijden, zoals afgesproken in de laatste cao. Om medewerkers en organisaties te helpen bij de implementatie, wordt dit najaar een derde ronde workshops georganiseerd voor degenen die betrokken zijn bij de opzet en invoering van het kader. De eerste workshop staat gepland op 20 september.lees verder
29.06.2016
LAD/FBZ, CNV en NU'91 onderhandelen niet meer samen met collega-bond in Cao VVT
Drie werknemersorganisaties weigeren de onderhandelingen voor een nieuwe Cao VVT verder voort te zetten met de FNV. Tegen de nadrukkelijke afspraken in, heeft die bond gelekt uit de vertrouwelijke sfeer van het overleg, collega-vakbonden beschuldigd en aperte leugens via sociale media verspreid.lees verder
8.06.2016
Inzetten voor nieuwe Cao VVT
In juni zijn vier onderhandelrondes gepland over een nieuwe Cao VVT. De zes cao-partijen, ActiZ en BTN (namens de werkgevers) en LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 (namens de werknemers) spreken op 8, 17, 21 en 24 juni 2016 verder over de nieuwe cao. De vorige cao liep 1 april jl. af. lees verder
25.05.2016
Hoe staat het met de zeggenschap over werktijden in uw VVT-instelling?
Conform afspraken in de Cao VVT verschuift de zeggenschap over de invulling van de werktijden naar de werknemer. Voorheen werden die vastgesteld door de werkgever. lees verder
10.05.2016
Agenda voor onderhandelingen Cao VVT
Op 3 mei 2016 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao VVT gestart. De looptijd van de Cao VVT 2014-2016 was van 1 september 2015 tot en met 1 april 2016. Aan de cao-tafel VVT vertegenwoordigen ActiZ en BTN de werkgevers en FNV, LAD/FBZ, CNV en NU’91 de werknemers. lees verder
7.03.2016
Medezeggenschap werktijden in de VVT op koers
De kanteling van werktijden in de VVT, ofwel de verschuiving in zeggenschap over de werktijden naar de werkvloer, is op gang gekomen. Veel organisaties hebben een start gemaakt met het kantelingsproces. lees verder
16.02.2016
Partijen in overleg over ORT in de VVT
Sociale partners in de VVT hebben informeel overleg gevoerd over het doorbetalen van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie.lees verder
12.02.2016
Nieuwe sessies voor medezeggenschap werktijden in de VVT
Speerpunt in de Cao VVT is de zeggenschap van de medewerker over de eigen werktijden. Afspraak tussen cao-partijen is dat het traject ‘Kanteling werktijden’ uiterlijk 1 januari 2017 moet zijn ingevoerd. Om dit te ondersteunen vinden nieuwe bijeenkomsten plaats. lees verder
29.12.2015
Suggesties voor nieuwe Cao VVT en Cao NU
De Cao VVT loopt op 1 april 2016 af en de Cao Nederlandse Universiteiten op 1 juli 2016. Voordat de onderhandelingen starten, bepaalt de LAD/FBZ wat de inzet moet worden voor beide cao’s. Bent u lid van de LAD en heeft u wensen of suggesties? Laat het ons dan uiterlijk medio januari weten.lees verder
29.12.2015
Salaristabellen Cao VVT in 2016
Werkgeversorganisatie ActiZ heeft de salarisinformatie voor de Cao VVT per 2016 op een rij gezet. Per 1 januari 2016 worden de salarissen verhoogd met 0,3%.lees verder
6.11.2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 vastgesteld
De LAD heeft het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld, dat onder andere de basis vormt voor cao-onderhandelingen. De focus ligt in 2016 onder meer op de positionering van artsen, gezond & veilig werken en compensatie voor de pensioenaftopping.lees verder
14.09.2015
Wegens succes nieuwe bijeenkomsten over kanteling werktijden in de VVT
Speerpunt in de Cao VVT is de zeggenschap van medewerkers over de eigen werktijden. Dit is een grote en belangrijke wijziging van de arbeidsverhoudingen. Vanwege de grote belangstelling worden extra bijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd. lees verder
10.08.2015
Medezeggenschap in de VVT: denk mee over eigen werktijden
Speerpunt in de Cao VVT is zeggenschap van medewerkers over de eigen werktijden. Leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden uitgenodigd voor een van de vier kick-off sessies over ‘kanteling werktijden’. Deze vinden in september en oktober plaats op diverse plaatsen in het land.lees verder
13.07.2015
Kick-off sessies kanteling werktijden
In de Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) is afgesproken dat medewerkers zelf zeggenschap krijgen over de invulling van hun werktijden. Wat betekent dat precies? De betrokken cao-partijen organiseren daarover in september en oktober diverse kick-off sessies. Meld u nu aan! lees verder
1.04.2015
Doorstart ouderenzorg Pasana: behoud zorgaanbod en werkgelegenheid
De KwadrantGroep en ZuidOostZorg uit Drachten gaan de ouderenzorg in Noordoost-Friesland verlenen. Dat maakten de curatoren van het op 28 november 2014 failliet gegane zorggroep Pasana bekend. lees verder
3.03.2015
Cao VVT Algemeen Verbindend Verklaard
Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de Cao VVT 2015-2016 op 26 februari 2015 algemeen verbindend verklaard (AVV). lees verder
17.02.2015
Werk en mantelzorg in de VVT
ActiZ heeft samen met LAD/FBZ, CNV en NU’91 twee brochures ontwikkeld om de combinatie van werk en mantelzorg op de agenda te zetten bij zorgorganisaties en medewerkers in de VVT. lees verder
10.02.2015
Tekst Cao VVT 2014-2016 beschikbaar
Met de kennisgeving van ontvangst van SZW is de nieuwe Cao VVT 2014-2016 definitief in werking getreden. De Cao VVT loopt van 1 september 2014 tot 1 april 2016. lees verder
5.01.2015
Kort geding leidt tot nader overleg over teksten Cao VVT 2014-2016
De kantonrechter van de Rechtbank Midden–Nederland heeft bij vonnis in kort geding van 31 december 2014 geoordeeld dat ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, LAD/FBZ en NU’91 op dit moment nog geen uitvoering mogen geven aan de tussen hen gesloten Cao VVT 2014-2016. lees verder
5.01.2015
Kort geding leidt helaas tot uitstel Cao VVT 2014-2016
Begin december 2014 ontstond een geschil tussen Abvakabo FNV en de andere cao-partijen (ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, NU'91, LAD/FBZ) over de teksten van de nieuwe Cao VVT 2014-2016. Abvakabo FNV besloot daarop een kort geding aan te spannen tegen de andere cao-partijen. De zitting vond plaats op 24 december 2014. Op 31 december 2014 heeft de rechter uitspraak gedaan. lees verder
5.12.2014
Abvakabo houdt zich niet aan afspraken onderhandelaarsakkoord Cao VVT
Ondanks het feit dat de leden van alle werknemers- en werkgeversorganisaties hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord Cao VVT, houdt Abvakabo FNV zich niet aan de afspraken uit dit akkoord. lees verder
7.11.2014
Officieel Cao-akkoord VVT
Het op 24 september jl. bereikte onderhandelaarsakkoord Cao VVT is op 5 november 2014 zonder enig voorbehoud door alle partijen bekrachtigd. Dit betekent dat er vanaf dit moment sprake is van een cao-akkoord VVT. lees verder
31.10.2014
Wegens succes opnieuw voorlichtingsbijeenkomsten over de Werkbalans-tool
Wegens succes herhalen de cao-partijen, waaronder werknemersorganisatie LAD/FBZ, voorlichtingsbijeenkomsten over het gebruik van de Werkbalans-tool.lees verder
3.10.2014
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao VVT
Het onderhandelaarsakkoord dat werknemersorganisaties LAD/FBZ, Abvakabo FNV, NU’91 en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN bereikten voor een nieuwe Cao VVT wordt aan de leden van FBZ-organisaties voorgelegd. lees verder
24.09.2014
Werknemersorganisaties en werkgevers akkoord over Cao VVT
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, Abvakabo FNV, NU’91 en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben vannacht een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Het belang van dit akkoord is groot. Niet alleen omdat de VVT een grote sector is, maar ook omdat de sector zwaar onder druk staat door de veranderingen en de bezuinigingen in de zorg. In de cao staan onder andere afspraken over loonontwikkeling: een stijging van in totaal 2.05% en de arbeidstijden. De cao zal lopen van 1 september 2014 tot 1 april 2016.lees verder
27.06.2014
Toch geen overleg over nieuwe Cao VVT: werknemersorganisaties geschoffeerd door AbvaKabo
De geplande onderhandelingen voor een nieuwe cao VVT op 27 juni 2014 zijn op het allerlaatste moment afgeblazen.lees verder
8.04.2014
Voorlichtingsbijeenkomsten werkbalans-tool voor OR-leden in de VVT
Cao-partijen organiseren in april en mei voorlichtingsbijeenkomsten over de werkbalans-tool voor leden voor de ondernemingsraad (OR). lees verder
18.03.2014
Acties in de zorg? Er is een goede cao VVT
In december kwam een akkoord tot stand voor een Cao VVT tussen werkgeversorganisatie ActiZ en werknemersorganisaties FBZ, NU’91 en CNV Publieke Zaak. Wat het doel is van de nieuwste acties van Abvakabo FNV blijft onduidelijk. lees verder
3.03.2014
Behandeling aanvraag voor een algemeen verbindend verklaring Cao VVT door BTN geblokkeerd
LAD/FBZ, CNV Publieke zaak, NU’91 en werkgeversorganisatie ActiZ hebben in december 2013 een Cao VVT gesloten. De aanvraag van de cao-partijen om deze cao algemeen verbindend te laten verklaren voor de hele sector VVT is onlangs stopgezet. Reden is dat thuiszorgorganisatie BTN de oude cao, die loopt tot eind dit jaar, niet wil opzeggen. lees verder
5.02.2014
Nieuwste acties tegen Cao VVT niet in belang van medewerkers
Op 4 februari 2014 organiseerde Abvakabo wederom acties bij zorgorganisaties tegen de Cao VVT. Werknemersorganisatie LAD/FBZ begrijpt niet waarom er nu nog actie gevoerd wordt. lees verder
14.01.2014
Leden en Bestuur stemmen in met nieuwe Cao VVT
De leden en het bestuur van LAD/FBZ hebben ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord Cao VVT. lees verder
20.12.2013
Oordeel leden gevraagd over onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao VVT
Werknemersorganisaties LAD/FBZ, CNV Publieke Zaak en NU`91 hebben onlangs met werkgeversorganisatie ActiZ een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe Cao VVT 2013-2014. De LAD legt dit akkoord aan haar leden voor. lees verder
5.12.2013
Onderhandelaarsakkoord Cao VVT 2013-2014
Werknemersorganisaties LAD/ FBZ, CNV Publieke Zaak en NU'91 hebben op 4 december 2013 met werkgeversorganisatie ActiZ een onderhandelaarsakkoord gesloten. lees verder
14.11.2013
Stand van zaken onderhandelingen Cao VVT
De cao-onderhandelingen voor een nieuwe Cao VVT zijn gestart met de intentie van alle partijen om gezamenlijk tot een nieuwe Cao VVT te komen. Inmiddels is gisteren werkgeversvereniging BTN opgestapt na een bod van werkgeversvereniging Actiz met kostenverhogende effecten. De inzet en het bod van Actiz en de inzet en het tegenbod van AbvaKabo FNV liggen volgens Actiz te ver uit elkaar. Actiz wil zich tot eind november beraden over de ontstane situatie. lees verder
15.10.2013
Cao-regeling overname personeel huishoudelijke verzorging algemeen verbindend verklaard
De cao-regeling over de overname van personeel huishoudelijke verzorging binnen de Wmo, is per 4 oktober 2013 algemeen verbindend verklaard. Zorgaanbieders die een gemeentelijke aanbesteding van huishoudelijke verzorging winnen, zijn nu verplicht het personeel van verliezende aanbieders over te nemen. De werknemers behouden daarbij hun salaris en hun arbeidsvoorwaarden.lees verder
2.09.2013
Alle informatie over Werkbalans-tool VVT op nieuwe website
In juli van dit jaar presenteerden de werknemersorganisaties LAD/FBZ, CNV Publieke Zaak en NU’91 en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN voor de Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Kraam- en Jeugdgezondheidszorg (Cao VVT) een nieuw instrument dat helpt om de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plaats te hebben: de Werkbalans-tool. Die Werkbalans-tool is vanaf vandaag te vinden op www.werkbalans-tool.nl. lees verder
28.08.2013
LAD/FBZ: overleg met Van Rijn over Sensire zorgt voor opening
Eergisteren spraken werknemersorganisaties LAD/FBZ en CNV Publieke Zaak met staatssecretaris Van Rijn over het collectief ontslag bij Sensire. Ook Sensire zelf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de gemeenten en Abvakabo FNV hebben overlegd met de staatssecretaris. De uitkomst: het ontslag van 1100 thuishulpen is niet van de baan, maar geprobeerd wordt voor 2014 zoveel mogelijk huishoudelijk werk te behouden met dezelfde arbeidsvoorwaarden.lees verder
26.08.2013
LAD/FBZ in gesprek met staatssecretaris Van Rijn over massaontslag Sensire
De Achterhoekse thuiszorgorganisatie Sensire mag 1100 thuishulpen ontslaan. Uitkeringsinstantie UWV heeft namelijk de ontslagaanvraag goedgekeurd. Over het massaontslag bij Sensire heeft staatssecretaris Van Rijn vanmiddag overleg met de werknemersorganisaties LAD/FBZ, CNV Publieke Zaak en NU’91. Daarnaast spreekt de staatssecretaris Sensire, de betrokken gemeenten en Abvakabo FNV.lees verder
1.07.2013
Werkbalans-tool: inzicht in inzetbaarheid
De werknemersorganisaties LAD/FBZ, CNV Publieke Zaak en NU’91 en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN presenteren voor de Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Kraam- en Jeugdgezondheidszorg (Cao VVT) een nieuw instrument dat helpt om de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plaats te hebben: de Werkbalans-tool.lees verder
13.09.2012
Functiecreatie in de V&V
In de komende tien maanden werkt de sector Verpleging & Verzorging opnieuw hard aan een oplossing voor de tekorten binnen de zorgsector. Om tot een mogelijke oplossing te komen, is het project 'Functiecreatie in de V&V' gestart, dat in drie V&V-instellingen zal worden uitgevoerd. Ook FBZ/LAD neemt deel aan dit project. lees verder
13.08.2012
Project ‘Duurzaam werken in VVT 2.0’ start september 2012
De vergrijzing van onze samenleving heeft op de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg een stevig effect: de vraag naar zorg stijgt, het aantal ervaringsjaren van medewerkers in de zorg stijgt en door de hogere pensioenleeftijd stromen medewerkers later uit.lees verder
30.07.2012
Officiële versie Collectieve arbeidsovereenkomst VVT 2012 - 2013
De officiële versie van de Collectieve arbeidsovereenkomst Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012 - 2013 is beschikbaar.lees verder
23.05.2012
Onderhandelaarsakkoord Cao VVT
Op 1 maart 2012 liep de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) af. Om te komen tot een nieuwe Cao VVT wisselden partijen, waaronder LAD/FBZ, daarom half februari van dit jaar de inzetten uit. Op 21 maart 2012 zijn de onderhandelingen gestart. lees verder
16.05.2012
Onderhandelingen Cao VVT stukgelopen
Afgelopen nacht zijn de onderhandelingen over de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) stukgelopen.lees verder
27.04.2012
Cao VVT: onderhandelingen gaan verder op 14 en 15 mei
Vandaag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) voortgezet. lees verder
27.04.2012
Cao-overleg VVT gaat door
Gisteren zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) hervat.lees verder
25.04.2012
Voortzetting onderhandelingen Cao VVT
Donderdag 26 april a.s. gaan partijen weer aan tafel om te onderhandelen over een nieuwe Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).lees verder
4.04.2012
Werkgevers stoppen overleg Cao VVT
LAD/FBZ is verontwaardigd over het feit dat werkgevers Actiz en BTN vandaag het overleg over een nieuwe Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) hebben stopgezet. lees verder
23.03.2012
Overleg Cao VVT kan nu écht beginnen
Eergisteren zijn de onderhandelingen over de Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) écht van start gegaan. Gisteren hebben LAD/FBZ, de andere werknemersorganisaties en werkgevers ActiZ en BTN de onderhandelingen voortgezet.lees verder
14.03.2012
LAD/FBZ pakt snel de draad op bij onderhandelingen Cao VVT
Eind februari is het geplande eerste overleg over een nieuwe Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) door de opstelling van Abvakabo FNV niet van start gegaan.lees verder
12.03.2012
LAD/FBZ wil snel overleg Cao VVT
Eind februari is het overleg over een nieuwe Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) afgebroken, nog voordat er echt overlegd was. Dat kwam doordat Abvakabo FNV, tegen de afspraken (Overlegprotocol: delegatie bestaat uit twee leden) in, met vier personen wilde deelnemen aan het cao-overleg. lees verder
29.02.2012
Overleg Cao VVT afgebroken
Het overleg over een nieuwe Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) is afgebroken, nog voordat er echt overlegd is. Het overleg zou vandaag van start gaan, maar het overleg is niet doorgegaan vanwege de opstelling van Abvakabo FNV.lees verder
17.02.2012
LAD/FBZ zet in op verbetering kwaliteit zorg in Cao VVT
Per 1 maart 2012 loopt de Cao VVT af. De cao-onderhandelaars van de werknemersorganisaties, waaronder LAD/FBZ, en van werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben op 15 februari hun inzet uitgewisseld. lees verder
13.12.2011
Kwaliteit van zorg centraal bij klankbordgroep VVT
Onlangs vond de eerste bijeenkomst plaats van LAD/FBZ met de klankbordgroep VVT. Deze heeft als doel om leden meer te betrekken bij het voorbereiden van het overleg over de Cao VVT. Al vrij snel werd duidelijk dat de deelnemers veel waarde hechten aan behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Voor de werknemers is het belangrijk om goed gekwalificeerd te zijn. lees verder
11.11.2011
Klankbordgroep denkt mee over Cao VVT
Leden van de LAD en van de andere FBZ-verenigingen krijgen de kans om direct hun input te geven voor de Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Binnenkort starten deze cao-onderhandelingen. In een klankbordgroep kunnen zij meepraten over kwesties die spelen in de VVT-sector. De uitkomst neemt LAD/FBZ mee bij het formuleren van de cao-inzet en in het cao-overleg.lees verder

 Documenten

Onderhandelaarsakkoord Cao VVT 2018- 2019
Cao VVT salarisinfo 2018
AVV Cao VVT tussentijdse wijziging art
AVV Cao VVT 2017-2018
Cao VVT 2016-2018 (april 2017)

 FAQ

Is uitbreiding van de standaard arbeidsduur mogelijk?

 Links