Onderhandelaar

f95836ee-d608-4b8f-b704-3781ebccac5f
Vragen of suggesties?
Bel of mail mij.
Jan Willem (J.W.) Le Febre
Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

T
088-1344100

 CAO

Zorg van de Zaak

Op dit moment is er nog geen Cao Zorg van de Zaak. Binnenkort gaat de LAD met Zorg van de Zaak in gesprek om te komen tot een cao waar de meeste medewerkers onder zullen komen te vallen. Er zijn nu nog verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing binnen Zorg van de Zaak. De meeste medewerkers vallen onder de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak'.lees verder

Nieuws

8.06.2018
Akkoord voor allereerste Cao Zorg van de Zaak
De LAD, De Unie, en de werknemersvereniging Zorg van de Zaak hebben met Zorg van de Zaak een principeakkoord bereikt over de allereerste Cao Zorg van de Zaak. De LAD is blij dat het na een aantal intensieve overlegmaanden is gelukt om deze cao tot stand te brengen, met als uitgangspunt dat alle werknemers erop vooruitgaan. lees verder

 Documenten

Bijlage 2 - Vergoedingen Cao Zorg van de Zaak
Bijlage 1 Salarisschalen Zorg van de Zaak
Principeakkoord Zorg van de Zaak
Arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak
Intentieverklaring Cao Zorg van de Zaak

 FAQ

(Nog) niet beschikbaar

 Links

(Nog) niet beschikbaar