skip to Main Content

Constructief overleg nieuwe cao voor alle huisartsen

De LAD, LHV en InEen hebben op 19 juni opnieuw overleg gevoerd over de totstandkoming van één cao voor alle huisartsen in loondienst. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Cees de Wildt zijn duidelijke stappen voorwaarts gezet. Op 27 juni en 1 juli praten de drie organisaties verder. De LAD, LHV en InEen hopen er begin juli uit te komen.

Idee van de nieuwe cao is dat er een eenduidig en aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket komt voor alle huisartsen die in loondienst werken; of ze nu als huisarts in dienst van een huisarts (Hidha) of als huisarts in loondienst bij een gezondheidscentrum (Hid) werken. De verschillende verantwoordelijkheden zijn daarbij een belangrijk item.

De Hidha’s vallen nu nog onder de Cao Hidha en op de Hid’s is de oude Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) nog van toepassing (die in 2019 is opgezegd).