skip to Main Content

“Cultuur van overwerken moet veranderen”

 

Bijna één op de vijf jonge artsen (19 procent) heeft een verhoogde kans op een burn-out, 5 procent meer dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de enquête ‘Gezond en veilig werken’ die De Jonge Specialist heeft gehouden onder aios en anios. De LAD vindt de uitkomsten zorgelijk. “Voor ons is dit extra reden om gezond en veilig werken hoog te agenderen in ons overleg met werkgevers aan de cao-tafel”, aldus directeur Caroline van den Brekel.

Jonge dokters moeten veel ballen in de lucht houden. Ze combineren een drukke baan vaak met veel neventaken en een dynamisch sociaal leven. Een van de oorzaken voor het hoge aantal burn-out klachten is de hoge werkdruk: gemiddeld werken a(n)ios acht uur per week over en slechts 15 procent kan aan het einde van de werkdag op tijd naar huis. Andere oorzaken zijn een verstoring van de werk-privé balans en een gebrek aan autonomie.

Cultuur

Van den Brekel is niet verbaasd over de uitkomsten. “Uit een bijeenkomst die we zelf dit voorjaar hebben gehouden over gezond en veilig werken, bleek dat niet alleen de hoge werkdruk, maar vooral ook de cultuur dat ‘overwerken vanzelfsprekend is’ als problematisch wordt ervaren. Dat is iets wat écht moet veranderen. We behartigen ook de belangen van a(n)ios aan cao-tafels en zullen deze uitkomsten dan ook zeker agenderen bij werkgevers. Uit de enquête blijkt dat bijna alle a(n)ios trots zijn op hun vak; we moeten ervoor zorgen dat dat zo blijft.”

Lees meer over de enquête van De Jonge Specialist.