skip to Main Content

Decentrale selectie maakt studie geneeskunde minder toegankelijk

 

Om de opleiding geneeskunde voor iedereen toegankelijk te houden, moet centrale loting weer aan de selectiemethoden worden toegevoegd. Daarvoor pleiten De Geneeskundestudent, LAD en KNMG. Op 18 februari is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om loting weer mogelijk te maken.

Geneeskundestudenten vinden dat het afschaffen van de centrale loting de studie geneeskunde minder toegankelijk heeft gemaakt. Uit een onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat scholieren al vanaf jonge leeftijd proberen hun selectiekansen te vergroten door onder andere dure cursussen te volgen. Zo heeft bijna een kwart van de studenten een cursus gevolgd om de selectiekansen te vergroten. De kosten hiervan variëren van 150 tot enkele duizenden euro’s. Daarnaast blijven steeds meer scholieren bewust in 5vwo zitten om zo in 6vwo een hoger eindgemiddelde te halen en daarmee de kans op toelating te vergroten.

Oneerlijk

De Geneeskundestudent maakt zich hier zorgen over en heeft, gesteund door de LAD en KNMG, Tweede Kamerleden opgeroepen om vandaag vóór een motie van D66 en CDA te stemmen om loting weer mogelijk te maken. De centrale loting werd destijds onder andere afgeschaft om te voorkomen dat de toelating louter zou worden gebaseerd op toeval, zonder dat naar de capaciteiten of motivatie van aankomende studenten wordt gekeken. Een logische gedachtegang vanuit het idee dat Nederland de best mogelijke zorg wil leveren, maar voor aankomende studenten is het nieuwe systeem juist minder eerlijk. Dat laat het onderzoek van De Geneeskundestudent zien.

Gevaar: geen diverse artsenpopulatie

De Geneeskundestudent, LAD en KNMG vinden dat iedereen met een geschikte vooropleiding een kans zou moeten maken om toegelaten te worden tot de studie geneeskunde. Of decentrale selectie tot betere of slechtere artsen leidt, is niet bewezen, maar gevaar van het huidige systeem is dat er geen diverse artsenpopulatie ontstaat. Het onderzoek van De Geneeskundestudent laat zien dat ook veel studenten bedenkingen hebben bij het huidige selectiesysteem. De helft van hen vindt het huidige systeem oneerlijk en een kwart denkt dat de toelating tot de opleiding voor scholieren uit gezinnen met minder financiële middelen een drempel is.

Lees het onderzoeksrapport van De Geneeskundestudent.

De LAD is blij dat een meerderheid van de Kamerleden voor de motie heeft gestemd. Of faculteiten loting aan de selectie toevoegen, is nog even afwachten, maar de LAD raadt dat van harte aan.