skip to Main Content

Definitieve tekst Cao GGZ

In juni werd bekend dat de leden instemden met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. De afspraken zijn inmiddels omgezet in een definitieve cao-tekst.
Bijgevoegde pdf bevat alle cao-afspraken, zowel over de afgesproken salarisverhogingen en de regeling voor werknemers die door pensioenaftopping worden geraakt, als over het aanpakken van de werk- en regeldruk.

Verder zijn afspraken gemaakt over een onderzoek naar gezond roosteren en dat werknemers zelf een scholingsverzoek kunnen indienen.

Cao-partijen richten zich komende tijd op de verdere uitvoering van de cao-afspraken. Zodra daar nieuws uit voortkomt, maken we dit bekend.

Download de nieuwe Cao GGZ.